หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> KBANK
1
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 56.95
MACD ของวันนี้คือ 1.0205 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/09/18
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

12/09/18
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

06/09/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

03/09/18
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

31/08/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

23/08/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

21/08/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

09/08/18
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง
4
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/09/2018 17:10
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KTC
ขึ้น
34.8,34.9,35.2,35.4,36.2,36.8,34.8,34.7,34.1,34.6,35.7,35.4,33,23.1,29,31.5,32.25,31.75,32,28,27.5,28,28.75,29,29,28.75,29.25,29.00,29.00,29.25,28.50,27.75,26.50,27.50,28.25,28.75,28.50,29.75,29.75,29.75,29.75,29.50,29.25,29.50,31.75,31.50,31.25,29.75,30.25,30.75,31.00,31.00,31.25,32.50,32.75,32.25,33.00,34.00,34.00,35.50
ASK
ซึมขึ้น
21.90,21.40,21.60,22.00,21.90,21.60,21.80,22.10,22.00,22.00,22.20,22.10,22.00,22.00,22.00,22.40,22.50,22.20,22.30,22.40,22.50,22.50,22.80,23.00,22.90,22.90,23.00,23.00,23.10,23.10,22.90,22.90,22.70,22.70,22.70,22.70,22.80,22.70,22.90,22.70,22.90,22.90,22.80,23.70,23.60,24.00,23.90,23.60,23.40,23.10,23.10,23.00,23.00,23.30,23.30,23.60,23.50,23.60,23.70,23.70
BFIT
ขึ้น
27.75,27.75,30.00,30.00,29.00,28.25,28.50,28.75,28.25,28.25,27.75,27.75,27.50,27.50,27.25,28.75,29.00,29.00,28.00,28.25,28.50,28.50,28.50,28.75,28.25,28.75,28.25,28.25,27.50,28.00,27.00,26.75,26.00,27.00,27.75,27.25,26.75,26.25,26.25,26.25,26.25,25.75,25.75,26.50,27.25,27.50,27.00,26.00,26.00,26.25,26.50,26.75,27.50,28.25,28.00,27.25,27.75,28.50,29.00,29.00
MFC
ขึ้น
15.20,15.00,14.80,14.80,15.00,14.70,14.90,14.90,14.90,14.90,14.90,14.90,14.90,14.90,14.90,14.80,14.90,15.20,15.10,15.30,15.50,15.50,15.60,15.40,15.40,15.30,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.40,15.50,15.50,15.90,16.00,16.20,16.20,16.00,16.10,16.00,15.90,15.90,16.00,16.00,16.00,15.90,16.00,16.20,16.20,16.30,16.30,16.70,17.10
MBKET
Sideway
12.30,12.00,12.20,12.30,12.20,11.90,12.20,12.10,12.40,12.50,12.70,12.90,12.90,12.80,12.90,12.90,13.00,12.90,13.00,13.30,13.50,13.50,13.20,13.30,13.30,13.10,13.00,13.20,13.30,13.40,13.30,13.30,12.70,12.70,12.60,12.70,12.60,12.60,12.50,12.60,12.60,12.70,12.60,13.60,13.10,13.00,12.90,12.70,12.70,12.80,12.80,12.70,12.70,12.90,12.90,12.90,12.90,12.90,13.20,13.20
PE
Sideway
0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.33,0.31,0.31,0.31,0.32,0.33,0.32,0.32,0.32,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.33,0.36,0.36,0.34,0.33,0.33,0.33,0.24,0.29,0.27,0.27,0.27,0.26,0.26,0.25,0.24,0.26,0.27,0.25,0.26,0.27,0.26,0.25,0.24,0.26,0.25,0.25,0.23,0.23,0.23,0.24,0.24,0.24,0.24
UOBKH
Sideway
3.80,3.80,3.88,3.96,3.98,4.00,4.00,4.04,4.10,4.10,4.16,4.26,4.26,4.26,4.30,4.26,4.22,4.34,4.24,4.24,4.24,4.24,4.30,4.30,4.30,4.30,4.24,4.24,4.24,4.24,4.10,4.00,4.10,4.18,4.20,4.26,4.30,4.30,4.20,4.20,4.28,4.22,4.32,4.38,4.40,4.40,4.40,4.36,4.32,4.32,4.38,4.42,4.42,4.42,4.34,4.34,4.32,4.30,4.30,4.30
TNITY
Sideway
5.75,5.70,5.75,5.85,5.85,5.80,5.75,5.75,5.80,5.85,5.85,5.85,5.85,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,5.90,5.85,6.00,6.00,6.00,6.05,6.10,6.10,6.20,6.20,6.20,6.20,6.20,6.15,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.05,6.00,6.05,6.05,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00
AMANAH
ซึมขึ้น
1.90,1.82,1.87,1.91,1.86,1.79,1.86,1.85,1.91,1.88,2.06,2.02,1.92,1.97,1.97,2.02,2.04,2.04,1.99,2.02,2.00,2.00,2.02,2.08,2.08,2.18,2.10,2.14,2.26,1.95,1.90,1.94,1.88,1.89,1.89,1.89,1.89,1.91,1.95,1.95,1.96,1.96,1.94,1.94,1.94,1.92,2.04,2.00,2.06,2.04,2.06,2.00,2.00,2.04,2.02,2.00,2.00,2.00,2.00,2.02
TIC
Sideway
34.25,34.00,34.00,34.00,34.25,34.50,34.25,34.25,34.00,34.25,34.00,34.00,34.25,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.25,34.00,34.25,34.00,34.25,34.00,34.00,34.75,34.75,35.50,38.00,40.50,40.25,38.50,38.75,39.75,40.00,39.75,39.75,40.75,41.00,42.50,42.75,43.75,44.50,44.50,44.25,44.25,43.75,44.25,44.25,41.75,42.50,43.00,40.75,40.75
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!