หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์ >> STANLY
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/05/2020 17:15
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "76.31" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 5.21674 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
WG ⇩
Sideway
121.00,121.00,121.00,125.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,136.50,132.50,140.00,140.00,140.00,132.00
PIMO ⇧
ขึ้น
0.95,0.93,0.97,0.97,0.98,0.96,0.93,0.96,0.92,0.85,0.79,0.78,0.78,0.78,0.77,0.82,0.75,0.77,0.78,0.79,0.80,0.80,0.80,0.80,0.81,0.82,0.84,0.83,0.85,0.87,0.86,0.89,0.86,0.85,0.88,0.89,0.98,1.12,1.05,1.06,1.13,1.10,1.09,1.07,1.05,1.06,1.01,1.00,0.99,1.08,1.17,1.15,1.15,1.12,1.16,1.16,1.24,1.26,1.30,1.40
CRANE ⇩
ซึมขึ้น
1.60,1.68,1.70,1.73,1.63,1.63,1.62,1.43,1.46,1.28,1.23,1.24,1.22,1.33,1.35,1.31,1.49,1.66,1.59,1.65,1.59,1.60,1.55,1.55,1.58,1.70,1.76,1.76,1.80,1.79,1.79,1.69,1.70,1.74,1.74,1.73,1.74,1.72,1.97,1.85,1.76,1.76,1.75,1.76,1.76,1.77,1.76,1.75,1.79,1.80,1.80,2.06,2.36,2.64,2.66,2.68,2.68,2.52,2.48,2.18
TPLAS ⇧
ขึ้น
1.03,1.01,1.03,1.04,1.06,1.06,1.05,1.05,1.02,0.98,0.98,0.93,0.93,0.92,0.92,0.94,0.85,0.88,0.90,0.89,0.91,0.91,0.92,0.91,0.91,0.96,1.00,1.05,1.09,1.14,1.22,1.20,1.19,1.03,1.05,1.03,1.10,1.18,1.15,1.16,1.16,1.17,1.17,1.16,1.17,1.15,1.15,1.18,1.18,1.17,1.17,1.16,1.15,1.16,1.14,1.13,1.13,1.14,1.17,1.23
UTP
ซึมขึ้น
9.50,9.65,9.65,8.95,8.30,8.25,8.00,6.75,6.80,6.80,6.80,6.75,6.75,6.90,7.10,6.75,6.70,6.75,6.85,6.90,6.85,6.90,6.90,7.35,7.15,7.45,7.90,8.20,8.60,8.90,9.05,8.80,8.65,8.70,8.75,9.00,9.30,9.15,9.30,9.20,9.20,9.20,9.40,9.60,9.55,9.20,9.35,9.35,9.40,9.90,10.60,10.40,10.80,10.90,10.60,10.80,10.60,10.50,10.30,10.30
TMD ⇩
Sideway
24.60,24.30,24.50,23.90,21.90,22.20,21.40,20.00,19.60,19.50,19.10,20.00,19.60,19.30,20.40,19.90,19.60,20.50,20.30,20.50,20.40,22.30,22.30,22.30,22.00,22.50,22.50,22.00,22.40,21.40,22.10,22.10,22.10,22.00,21.80,22.00,22.00,22.10,22.00,22.90,22.90,22.30,22.90,22.90,23.00,22.10,22.70,22.60,22.60,22.60,22.60,22.60,22.70,22.70,22.60,22.40,22.20,22.00,22.40,22.20
TMC ⇧
Sideway
0.31,0.27,0.28,0.28,0.30,0.29,0.26,0.28,0.29,0.27,0.27,0.27,0.29,0.29,0.29,0.29,0.27,0.29,0.30,0.31,0.30,0.30,0.31,0.31,0.31,0.33,0.33,0.34,0.36,0.37,0.37,0.39,0.40,0.40,0.41,0.41,0.41,0.42,0.40,0.42,0.41,0.40,0.40,0.42,0.41,0.43,0.42,0.41,0.40,0.40,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.38,0.41
NEP ⇩
Sideway
0.10,0.11,0.12,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.12,0.12,0.13,0.13,0.12,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.13,0.12,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.13,0.14,0.16,0.17,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.15
SANKO ⇧
Sideway
0.89,0.89,0.89,0.90,0.88,0.88,0.85,0.89,0.85,0.85,0.84,0.87,0.87,0.87,0.83,0.83,0.80,0.81,0.81,0.81,0.81,0.82,0.81,0.81,0.80,0.81,0.81,0.82,0.81,0.82,0.82,0.84,0.84,0.82,0.84,0.86,0.86,0.87,0.90,0.91,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92,0.95,0.92,0.91,0.94,0.92,0.94,0.92,0.90,0.90,0.90,0.92,0.91,0.91,0.91,0.94
KKC ⇧
Sideway
0.45,0.44,0.31,0.31,0.32,0.32,0.30,0.29,0.29,0.27,0.26,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.26,0.28,0.30,0.28,0.30,0.29,0.30,0.31,0.31,0.34,0.35,0.35,0.38,0.41,0.42,0.42,0.42,0.43,0.43,0.44,0.44,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.40,0.41,0.41,0.41,0.42,0.42,0.39,0.41,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.37,0.36,0.39
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!