หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ >> TFI
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/02/2020 12:20
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 49.42
MACD ของวันนี้คือ -0.00157 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SALEE
ซึมลง
0.89,0.92,0.91,0.90,0.93,0.92,0.91,0.93,0.90,0.89,0.90,0.89,0.90,0.89,0.89,0.89,0.86,0.87,0.86,0.88,0.88,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.89,0.86,0.87,0.86,0.85,0.85,0.86,0.85,0.83,0.84,0.85,0.84,0.84,0.82,0.83,0.82,0.82,0.82,0.83,0.82,0.82,0.80,0.80,0.82,0.81,0.81,0.80,0.80,0.79,0.79,0.98,0.83,0.82,0.82
COLOR ⇩
Sideway
1.12,1.11,1.11,1.10,1.12,1.05,1.05,1.05,1.04,1.04,1.07,1.07,1.07,1.08,1.08,1.08,1.03,1.06,1.06,1.06,1.05,1.06,1.07,1.07,1.07,1.04,1.01,1.03,1.03,1.03,1.04,1.04,1.04,1.03,1.04,1.03,1.03,1.03,1.02,1.03,1.04,1.04,1.04,1.03,1.04,1.04,1.03,1.03,1.04,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.04,1.04,1.02
CRANE ⇩
ลง
1.84,1.83,1.81,1.82,1.80,1.80,1.80,1.77,1.81,1.80,1.78,1.78,1.74,1.78,1.76,1.77,1.77,1.79,1.73,1.77,1.80,1.81,1.80,1.75,1.72,1.72,1.71,1.71,1.74,1.78,1.78,1.74,1.80,1.80,1.75,1.75,1.72,1.72,1.76,1.72,1.74,1.71,1.71,1.70,1.77,1.75,1.76,1.77,1.75,1.68,1.73,1.73,1.72,1.71,1.67,1.69,1.64,1.64,1.60,1.52
SANKO ⇩
Sideway
0.92,0.91,0.92,0.90,0.89,0.88,0.88,0.87,0.89,0.86,0.87,0.86,0.86,0.83,0.83,0.84,0.83,0.83,0.82,0.84,0.84,0.83,0.84,0.83,0.82,0.83,0.82,0.84,0.84,0.85,0.88,0.88,0.90,0.96,0.96,0.99,1.00,0.95,0.97,0.96,0.93,0.92,0.92,0.90,0.90,0.93,0.94,0.95,0.93,0.94,0.93,0.90,0.88,0.89,0.90,0.90,0.92,0.91,0.90,0.89
MGT
ลง
1.75,1.75,1.76,1.72,1.72,1.75,1.74,1.70,1.69,1.70,1.70,1.68,1.70,1.70,1.70,1.70,1.69,1.71,1.71,1.74,1.72,1.73,1.74,1.72,1.71,1.68,1.69,1.68,1.68,1.70,1.71,1.70,1.70,1.70,1.71,1.68,1.69,1.68,1.69,1.64,1.68,1.68,1.68,1.68,1.67,1.68,1.68,1.69,1.69,1.68,1.69,1.69,1.69,1.68,1.68,1.67,1.68,1.67,1.61,1.61
PTTGC ⇧
ลง
54.75,53.75,53.50,53.00,52.50,52.50,52.50,52.50,51.75,53.25,56.00,55.25,55.75,56.50,57.25,57.25,57.25,56.75,56.75,56.75,56.50,57.00,59.25,59.50,58.50,59.75,57.75,59.50,59.25,56.75,55.75,55.75,55.75,56.25,55.50,50.50,50.25,50.25,50.50,48.75,48.25,49.25,49.50,49.00,49.50,52.00,52.75,54.00,53.50,53.00,54.00,52.75,52.25,52.50,50.00,50.00,49.75,50.00,46.75,47.00
IHL ⇩
ซึมลง
3.54,3.54,3.50,3.50,3.48,3.48,3.48,3.46,3.48,3.50,3.50,3.44,3.44,3.46,3.48,3.52,3.64,3.72,3.70,3.72,3.68,3.68,3.78,3.80,3.74,3.84,3.84,4.00,4.08,4.04,3.98,4.00,4.04,4.00,4.00,3.94,3.88,3.88,3.90,3.80,3.80,3.70,3.68,3.68,3.68,3.70,3.74,3.78,3.82,3.84,3.88,3.92,3.86,3.84,3.84,3.86,3.78,3.76,3.60,3.48
TRU ⇩
ซึมขึ้น
4.32,4.36,4.36,4.32,4.30,4.30,4.26,4.30,4.30,4.30,4.30,4.30,4.30,4.30,4.26,4.28,4.30,4.30,4.10,4.16,4.16,4.16,4.16,4.20,4.12,4.12,4.12,4.18,4.16,4.20,4.20,4.20,4.22,4.22,4.22,4.14,4.20,4.16,4.20,4.20,4.18,4.18,4.16,4.16,4.18,4.20,4.14,4.18,4.20,4.22,4.24,4.30,4.30,4.36,4.36,4.40,4.42,4.44,4.42,4.38
UBIS
ลง
5.50,5.75,5.75,5.75,5.70,5.75,5.55,5.65,5.35,5.75,5.75,5.75,5.75,5.75,5.85,5.55,5.75,5.55,5.70,5.70,5.70,5.55,5.60,5.65,5.65,5.75,5.60,5.30,5.65,5.80,5.85,5.70,5.60,5.60,5.60,5.55,5.50,5.40,5.45,5.35,5.45,5.45,5.45,5.50,5.50,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.60,5.40,5.50,5.40,5.30,5.35,5.30,5.30,5.30
PCSGH ⇧
Sideway
5.90,5.90,5.90,5.90,5.95,5.95,5.65,5.65,5.90,5.90,5.65,5.65,5.60,5.60,5.65,5.75,5.95,5.95,6.00,5.80,5.80,5.80,5.95,5.85,5.90,5.90,5.90,5.85,5.80,5.50,5.70,5.70,5.55,5.65,5.65,5.65,5.75,5.75,5.75,5.70,6.05,6.00,5.95,5.60,5.55,5.60,5.55,5.55,6.00,5.60,5.60,5.90,5.90,6.00,5.85,6.00,5.65,5.60,5.55,5.60
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!