หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร >> UVAN
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

07/05/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

20/04/20
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:02
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 69.45 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.07811 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
BR ⇧
Sideway
1.30,1.20,1.18,1.16,1.18,1.19,1.19,1.22,1.14,1.08,1.10,1.17,1.31,1.39,1.41,1.37,1.38,1.39,1.44,1.47,1.50,1.52,1.53,1.75,1.97,2.06,2.12,2.14,2.12,2.14,2.12,2.22,2.18,2.20,2.14,2.12,2.12,2.06,1.99,2.00,2.06,2.12,2.14,2.12,2.08,2.08,2.12,2.12,2.16,2.08,2.06,2.10,2.10,2.14,2.12,2.12,2.08,2.10,2.08,2.12
EE ⇩
ซึมลง
0.31,0.33,0.31,0.31,0.31,0.35,0.37,0.40,0.36,0.38,0.40,0.41,0.43,0.41,0.43,0.42,0.45,0.46,0.51,0.51,0.53,0.55,0.55,0.56,0.52,0.51,0.50,0.50,0.51,0.53,0.52,0.53,0.52,0.53,0.53,0.53,0.52,0.50,0.50,0.51,0.52,0.50,0.50,0.49,0.48,0.48,0.50,0.49,0.49,0.49,0.48,0.47,0.50,0.49,0.48,0.49,0.48,0.48,0.49,0.48
CFRESH ⇩
ซึมขึ้น
0.88,0.77,0.83,0.80,0.81,0.81,0.84,0.87,0.84,0.82,0.80,0.83,0.87,0.87,0.89,0.89,0.89,0.93,0.96,0.97,1.02,1.08,1.12,1.18,1.23,1.17,1.24,1.34,1.40,1.54,1.65,1.65,1.62,1.58,1.46,1.52,1.48,1.44,1.38,1.38,1.40,1.51,1.56,1.62,1.59,1.70,1.69,1.93,2.10,2.36,2.56,2.70,2.96,2.64,2.60,2.68,2.62,2.64,2.64,2.60
CHOTI ⇧
Sideway
50.00,49.00,47.00,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,56.25,53.50,53.50,53.50,53.50,53.50,58.00,63.00,66.00,66.00,66.00,64.00,63.00,63.00,63.50,67.00,63.00,68.00,68.00,68.00,70.75,76.00,78.00,77.50,73.50,73.50,73.50,73.00,73.00,76.00,76.00,75.00,75.00,72.00,72.50,73.00,69.50,70.00,70.00,70.75,71.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,73.00,76.00
LST ⇧
Sideway
4.40,4.26,4.22,4.18,4.24,4.18,4.32,4.40,4.18,4.28,4.36,4.30,4.36,4.38,4.36,4.44,4.40,4.68,4.62,4.62,4.62,4.64,4.70,4.80,4.84,4.78,4.82,4.82,4.80,4.92,4.88,5.00,5.00,5.20,5.20,5.35,5.30,4.74,4.78,4.54,4.50,4.48,4.46,4.32,4.28,4.30,4.36,4.36,4.40,4.40,4.38,4.36,4.38,4.40,4.40,4.38,4.54,4.60,4.58,4.62
SORKON ⇩
Sideway
45.25,44.00,43.75,44.00,45.00,46.75,44.00,47.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.25,43.25,46.75,46.75,45.50,45.50,45.00,46.75,47.00,48.00,48.00,48.00,48.00,45.50,45.50,45.50,46.50,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.50,46.50,46.75,47.00,46.75,47.00,49.50,50.00,52.00,50.00,50.00,52.00,52.00,54.75,52.00,54.75,54.50,55.00,54.75,55.00,52.00,52.00,52.75,52.00
ABICO
Sideway
3.48,3.38,3.24,3.08,2.82,3.00,2.98,2.92,3.00,3.00,2.98,3.00,3.00,3.04,3.02,3.00,2.80,2.80,2.80,2.94,2.94,3.02,3.04,3.04,3.08,3.00,3.06,3.08,3.12,3.14,3.10,3.10,3.28,3.36,3.24,3.20,3.14,3.14,3.16,3.12,3.12,3.24,3.28,3.24,3.20,3.68,4.22,4.16,4.66,4.76,4.82,4.92,4.82,4.86,4.86,4.74,4.78,4.72,4.74,4.74
MINT ⇧
ซึมขึ้น
22.40,19.30,17.70,16.00,15.40,15.60,16.60,14.20,13.70,14.10,15.80,16.20,16.10,16.80,16.50,16.50,16.20,18.60,18.80,18.60,18.80,19.00,20.10,22.40,20.60,20.00,20.60,20.80,20.80,20.60,20.70,21.00,20.80,20.70,20.80,21.10,21.10,20.00,18.90,19.00,19.30,19.40,19.30,18.50,18.10,16.80,18.00,17.30,16.80,16.90,17.20,17.40,19.20,19.70,19.20,18.60,18.90,19.40,21.00,22.10
HTC ⇩
ซึมขึ้น
15.90,15.80,15.70,16.10,16.10,16.90,17.60,15.90,15.90,16.40,16.40,16.80,16.60,17.20,16.80,16.90,17.00,16.70,16.50,16.90,17.00,17.80,18.10,17.70,17.80,16.80,17.10,17.10,17.40,17.50,17.90,18.30,18.40,18.40,18.10,18.40,18.10,17.30,17.80,17.80,18.00,18.10,18.10,18.50,18.90,17.80,17.90,18.00,18.00,18.00,18.00,18.00,18.10,18.30,18.30,18.70,18.90,18.80,18.80,18.70
APURE ⇧
ขึ้น
0.60,0.56,0.49,0.47,0.49,0.52,0.54,0.57,0.54,0.54,0.54,0.57,0.56,0.59,0.61,0.60,0.60,0.60,0.66,0.66,0.70,0.71,0.73,0.72,0.75,0.77,0.81,0.88,0.90,1.01,1.04,1.08,1.09,1.11,1.13,1.16,1.17,1.21,1.28,1.28,1.32,1.37,1.43,1.47,1.60,1.61,1.57,1.60,1.58,1.58,1.64,1.78,1.84,1.80,1.77,1.84,1.83,1.91,2.16,2.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!