1
เมนูลัด
SRICHA ⇩
ซึมลง
15.60,15.90,15.60,15.60,15.40,15.80,15.40,15.10,14.60,14.50,14.60,14.80,14.60,14.40,14.40,14.30,15.00,14.90,15.10,15.30,16.20,20.30,19.80,21.20,22.70,23.00,22.30,22.80,22.60,25.00,23.00,23.60,23.00,21.70,20.80,20.50,21.70,21.40,21.00,21.30,21.10,20.50,21.30,20.80,20.50,21.20,21.00,22.00,21.90,22.20,21.70,21.40,20.90,21.10,21.20,21.30,20.90,20.60,20.00,19.90
APP
ลง
3.30,3.32,3.42,3.40,4.00,3.90,3.76,3.78,3.58,3.68,3.74,3.66,3.66,3.66,3.66,3.62,3.62,3.70,3.68,3.64,3.64,3.66,3.68,3.70,3.66,3.68,4.04,4.02,3.94,3.92,3.82,3.90,3.90,3.86,3.72,3.72,3.68,3.76,3.76,3.78,3.78,3.76,3.70,3.68,3.48,3.38,3.32,3.44,3.50,3.54,3.50,3.48,3.40,3.40,3.46,3.40,3.32,3.30,3.30,3.30
AMATAV ⇧
ลง
6.10,6.25,6.25,6.40,6.60,6.50,6.50,6.50,6.70,7.05,7.05,6.80,6.75,6.80,6.55,6.75,6.80,6.85,7.05,7.30,7.40,7.90,7.90,7.70,7.75,7.70,7.80,7.75,7.65,7.60,7.60,7.65,7.45,7.45,7.30,7.55,7.35,7.40,7.60,7.65,7.55,7.55,7.45,7.35,7.20,7.25,7.15,7.20,7.15,7.25,7.25,7.15,7.20,7.25,7.35,7.25,7.15,7.25,7.05,7.10
PSTC ⇧
Sideway
1.87,1.88,1.87,1.92,1.87,1.83,1.77,1.85,1.84,1.90,2.16,2.04,2.02,2.24,2.18,2.26,2.20,2.24,2.16,2.12,2.14,2.16,2.20,2.20,2.16,2.18,2.46,2.40,2.66,2.60,2.62,2.78,2.82,2.84,2.82,2.68,2.66,2.68,2.60,2.60,2.48,2.54,2.56,2.48,2.26,2.32,2.30,2.46,2.50,2.46,2.44,2.38,2.30,2.28,2.34,2.32,2.26,2.28,2.30,2.54
SGP
Sideway
11.00,12.10,11.80,11.80,12.00,11.90,11.80,12.20,12.40,12.10,11.80,11.50,11.30,11.20,11.30,11.70,11.50,11.50,11.60,11.80,11.90,12.00,11.80,11.90,11.80,12.30,12.80,13.00,12.60,12.60,12.00,11.60,11.60,11.60,11.40,11.40,11.50,11.20,11.50,11.50,11.40,11.40,11.40,11.20,10.80,10.80,10.50,10.90,10.90,11.00,10.90,10.80,10.50,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80
KKC ⇩
ซึมขึ้น
1.01,1.06,1.23,1.38,1.33,1.28,1.24,1.24,1.23,1.32,1.26,1.25,1.20,1.17,1.20,1.19,1.20,1.19,1.20,1.23,1.26,1.29,1.28,1.26,1.25,1.23,1.20,1.22,1.24,1.21,1.19,1.20,1.20,1.19,1.15,1.12,1.11,1.13,1.13,1.14,1.14,1.14,1.15,1.14,1.10,1.09,1.07,1.09,1.10,1.12,1.18,1.35,1.46,1.47,1.45,1.49,1.67,1.59,1.37,1.25
K ⇩
ลง
1.49,1.43,1.44,1.54,1.55,1.49,1.38,1.33,1.26,1.27,1.38,1.39,1.33,1.38,1.38,1.38,1.48,1.53,1.51,1.60,1.60,1.59,1.53,1.54,1.53,1.54,1.51,1.48,1.46,1.40,1.36,1.35,1.52,1.51,1.47,1.47,1.42,1.55,1.52,1.53,1.48,1.46,1.50,1.47,1.37,1.36,1.36,1.40,1.39,1.40,1.40,1.37,1.35,1.35,1.37,1.37,1.35,1.28,1.26,1.19
ORI ⇧
Sideway
9.20,9.45,9.15,8.90,8.60,8.60,8.45,8.60,8.80,9.20,9.10,9.25,9.10,9.05,8.90,9.20,9.20,9.15,9.20,9.15,9.10,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.20,9.30,9.20,9.25,9.00,8.95,8.80,8.80,9.00,8.85,8.80,8.90,9.05,8.90,8.75,8.70,8.60,8.45,8.45,8.25,8.45,8.40,8.70,9.00,8.80,8.65,8.70,8.70,8.50,8.50,8.55,8.65,8.80
MTI ⇩
ลง
82.75,82.75,83.25,83.00,83.25,83.75,87.25,86.50,90.00,88.00,87.25,86.50,86.50,91.25,91.00,89.75,90.00,91.25,91.25,91.50,91.50,91.25,90.75,91.00,91.25,91.50,91.00,91.50,92.00,93.00,93.25,92.00,91.75,92.00,91.00,91.00,90.25,90.00,90.00,90.50,92.00,90.25,91.25,90.50,90.25,90.50,90.75,91.50,92.25,92.25,90.50,90.25,89.25,87.25,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75
SISB ⇩
ลง
9.70,9.80,9.75,10.10,9.90,9.95,9.70,9.55,9.50,9.70,9.65,9.65,9.55,9.55,9.55,9.60,9.55,9.50,9.75,9.75,9.75,9.70,9.80,9.80,9.85,9.70,9.75,9.75,9.75,9.75,9.70,9.75,9.60,9.65,9.50,9.50,9.65,9.45,9.65,9.55,9.55,9.65,9.75,9.65,9.65,9.65,9.95,9.85,9.85,9.65,9.50,9.55,9.45,9.50,9.30,9.45,9.40,9.30,9.20,9.10
SVI ⇩
Sideway
4.96,4.92,4.98,4.94,4.86,4.88,4.74,4.72,4.66,4.76,4.76,4.76,4.74,4.92,4.90,4.92,5.00,5.10,5.10,5.05,5.00,4.94,4.94,5.00,5.10,5.00,4.96,4.96,4.98,4.94,5.00,4.94,4.90,4.86,4.84,4.82,4.82,4.86,4.88,4.86,4.82,4.80,4.84,4.82,4.70,4.70,4.76,4.78,4.86,4.84,4.84,4.84,4.88,5.10,4.98,4.90,4.88,4.90,4.82,4.80
TACC
ลง
7.00,7.05,7.10,6.95,7.10,6.90,6.85,6.75,6.85,6.95,7.05,7.00,6.85,6.75,7.00,7.30,7.20,7.15,7.30,7.30,7.30,7.35,7.40,7.25,7.25,7.25,7.10,7.05,7.10,7.05,7.05,7.05,6.95,6.90,6.85,6.80,6.85,7.00,6.95,7.05,6.90,6.85,6.85,6.85,6.60,6.55,6.85,6.90,6.80,6.85,6.85,6.75,6.65,6.60,6.60,6.55,6.45,6.30,6.05,6.05
MAJOR ⇩
ลง
18.40,18.80,19.00,19.10,19.00,19.10,18.80,18.40,19.00,19.30,19.30,19.90,19.90,19.60,19.50,19.90,20.30,20.40,20.50,20.70,21.10,23.60,23.00,22.30,23.70,23.40,23.90,24.40,23.90,23.90,23.60,24.60,24.40,24.40,25.00,24.00,23.90,24.00,23.80,24.60,25.00,25.25,22.00,21.50,21.30,21.70,21.40,21.40,21.30,21.10,21.00,20.80,21.00,20.90,20.80,20.50,19.90,20.30,19.50,18.60
AYUD ⇧
Sideway
34.75,34.50,34.50,34.25,34.50,34.50,35.00,35.00,35.00,35.50,36.00,36.00,36.25,36.25,36.00,36.25,37.00,37.00,36.50,36.00,36.00,36.00,36.00,36.75,37.00,37.00,37.00,36.25,36.25,35.50,35.75,35.75,35.25,35.25,35.50,35.50,35.75,35.00,34.50,34.00,34.00,34.75,34.25,34.25,34.00,34.25,34.25,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.25,34.25,34.50,34.50,34.50,35.00,34.75,35.50
BSM ⇩
ซึมลง
0.48,0.48,0.46,0.46,0.45,0.46,0.41,0.41,0.39,0.42,0.44,0.47,0.46,0.44,0.47,0.45,0.45,0.44,0.45,0.45,0.43,0.44,0.43,0.43,0.46,0.49,0.47,0.46,0.45,0.45,0.44,0.43,0.43,0.43,0.42,0.43,0.44,0.45,0.44,0.44,0.45,0.43,0.43,0.43,0.40,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.38,0.39,0.39,0.41,0.41,0.41,0.41,0.39
NOVA ⇩
ลง
12.30,12.30,12.40,12.50,12.10,12.30,12.20,12.00,12.40,12.50,12.50,12.50,12.20,12.40,12.30,12.10,12.20,12.20,12.10,12.20,12.70,12.60,12.50,12.40,12.20,12.30,12.40,12.40,12.40,12.40,12.30,12.60,12.60,12.70,12.70,12.50,12.60,12.70,12.40,12.50,12.30,12.30,12.30,12.20,12.00,11.80,12.00,11.80,11.80,11.90,11.80,11.80,11.70,11.50,11.60,11.50,11.40,11.30,11.30,11.10
BTSGIF ⇩
ลง
5.10,5.10,5.15,5.15,5.10,5.05,5.00,5.00,4.96,4.94,4.94,4.92,4.88,4.86,4.86,4.88,4.94,5.00,5.00,5.05,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.96,4.96,4.98,5.00,4.98,5.00,4.98,4.94,4.94,4.92,4.84,4.74,4.64,4.62,4.64,4.70,4.70,4.64,4.62,4.58,4.58,4.60,4.60,4.56,4.48,4.38
SWC
Sideway
6.10,5.90,5.95,5.90,5.85,5.80,5.75,5.75,5.65,5.60,5.70,5.80,5.75,5.75,5.85,5.80,5.80,5.75,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.75,5.75,5.75,5.75,5.75,5.65,5.75,5.70,5.95,6.35,6.20,6.20,6.15,6.05,6.05,5.90,6.05,6.05,6.00,6.00,6.00,5.95,5.75,5.80,5.75,5.75,5.90,5.95,5.95,5.80,5.90,5.90,5.90,5.95,5.85,5.85,5.85
SETCLMV ⇧
ซึมลง
999.37,1010.21,1023.93,1025.15,1020.25,1013.45,999.17,1001.47,1011.85,1018.88,1015.48,1011.76,1008.86,1012.29,1016.65,1026.38,1027.01,1031.41,1044.08,1045.84,1041.71,1045.46,1043.93,1048.12,1045.46,1050.14,1050.44,1044.63,1049.93,1042.55,1039.86,1032.34,1032.70,1023.75,1022.17,1018.12,1016.29,1023.04,1019.51,1024.35,1020.14,1023.83,1032.32,1022.76,1003.05,1002.50,999.55,1015.65,1015.91,1013.11,1021.03,1012.16,1007.70,1007.86,1014.23,1009.65,1007.95,1007.70,996.68,1001.97
NBC ⇩
ลง
0.88,0.88,0.89,0.88,0.91,0.90,0.87,0.78,0.75,0.78,0.78,0.76,0.76,0.75,0.76,0.78,0.75,0.77,0.77,0.77,0.78,0.81,0.84,0.96,0.94,0.95,0.90,0.89,0.90,0.92,0.88,0.88,0.89,0.86,0.87,0.86,0.83,0.83,0.81,0.81,0.80,0.82,0.83,0.80,0.79,0.78,0.78,0.78,0.79,0.78,0.79,0.78,0.76,0.76,0.77,0.76,0.74,0.72,0.68,0.67
3
กราฟสวยวันนี้