1
เมนูลัด
WIIK ⇩
Sideway
2.38,2.50,2.54,2.54,2.50,2.50,2.74,2.58,2.38,2.40,2.42,2.48,2.50,2.52,2.50,2.46,2.50,2.50,2.50,2.54,2.68,2.62,2.60,2.64,2.62,2.60,2.74,2.86,2.82,2.78,2.76,2.72,2.76,2.80,2.82,2.88,2.88,2.82,2.62,2.68,2.72,2.58,2.58,2.70,2.70,2.74,2.70,2.66,2.72,2.74,2.76,2.76,2.70,2.62,2.68,2.94,2.94,2.84,2.76,2.58
RSP ⇩
ซึมขึ้น
1.89,1.90,1.96,2.00,1.99,1.98,1.93,1.95,1.93,1.93,1.94,1.98,2.00,1.96,2.00,1.98,1.97,2.02,2.00,2.12,2.06,2.08,2.10,2.10,2.12,2.10,2.10,2.12,2.06,2.34,2.42,2.28,2.32,2.34,2.28,2.30,2.34,2.34,2.24,2.22,2.14,2.10,2.08,2.14,2.10,2.18,2.16,2.08,2.08,2.20,2.22,2.20,2.18,2.18,2.22,2.38,2.42,2.62,2.60,2.40
CMO ⇩
ซึมขึ้น
0.87,0.86,0.91,1.18,1.17,1.24,1.27,1.25,1.15,1.28,1.25,1.25,1.25,1.25,1.23,1.23,1.20,1.15,1.16,1.20,1.19,1.19,1.20,1.17,1.17,1.17,1.25,1.22,1.24,1.23,1.28,1.26,1.24,1.26,1.25,1.26,1.39,1.33,1.31,1.30,1.28,1.26,1.25,1.25,1.25,1.26,1.30,1.27,1.27,1.27,1.27,1.27,1.27,1.25,1.26,1.28,1.29,1.58,1.47,1.44
SOLAR ⇩
ลง
1.29,1.46,1.59,1.66,1.67,1.65,1.70,1.67,1.67,1.66,1.64,1.55,1.57,1.54,1.56,1.55,1.60,1.58,1.54,1.54,1.65,1.70,1.94,1.94,1.96,2.02,2.00,1.90,1.85,1.96,1.93,1.93,1.93,2.02,1.96,1.97,2.26,2.08,1.97,1.93,1.93,1.78,1.75,1.90,1.91,1.93,1.89,1.90,1.88,1.87,1.89,1.91,1.89,1.86,1.87,1.89,1.85,1.79,1.73,1.66
TTW ⇩
Sideway
12.00,12.10,11.90,11.80,11.90,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.90,12.20,12.00,12.10,12.10,12.10,11.80,11.80,11.90,11.90,11.70,11.80,11.90,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.80,11.70,11.70,11.80,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.70,11.60,11.60,11.60,11.60,11.60,11.50,11.60,11.50,11.40,11.50,11.60,11.60,11.50,11.50,11.50,11.60,11.60,11.70,11.50
TAKUNI ⇩
Sideway
0.64,0.64,0.63,0.65,0.72,0.78,0.76,0.74,0.68,0.70,0.68,0.69,0.67,0.67,0.68,0.68,0.68,0.73,0.74,0.74,0.75,0.75,0.77,0.76,0.71,0.72,0.72,0.72,0.73,0.74,0.75,0.82,0.79,0.86,0.85,0.84,0.85,0.84,0.92,1.01,0.99,1.06,1.02,1.05,1.32,1.42,1.45,1.43,1.47,1.46,1.47,1.50,1.50,1.47,1.49,1.49,1.52,1.45,1.44,1.27
M
ซึมลง
51.50,50.50,51.00,50.75,51.50,51.50,51.25,51.75,54.25,54.75,54.00,56.00,55.50,56.00,57.75,57.50,56.75,57.00,58.00,58.75,58.75,59.00,58.25,58.50,58.50,57.75,57.25,57.00,56.50,55.50,55.75,56.25,56.75,56.50,55.50,55.50,55.50,54.25,52.00,53.50,53.00,51.50,52.00,52.75,52.00,52.00,51.75,51.25,50.75,51.00,52.00,51.75,51.00,50.75,51.00,51.50,51.00,50.75,50.50,50.50
SFP
ซึมลง
126.00,126.00,126.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,124.00,124.00,124.00,124.00,123.00,123.00,123.00,123.00,99.75,98.00,108.00,101.50,101.50,100.00,99.00,99.00,99.50,99.50,99.50,100.50,100.50,100.50,99.00,100.00,98.25,98.00,98.00
TISCO
ซึมลง
95.00,94.00,93.00,91.75,92.25,92.25,91.25,90.75,89.75,90.75,90.25,95.00,95.25,95.25,96.25,95.50,97.25,97.25,96.75,97.25,97.25,97.50,97.25,97.50,97.25,96.75,96.50,96.00,96.75,96.50,97.00,97.00,96.75,96.75,97.25,98.00,98.25,97.75,98.50,97.75,98.25,98.50,97.50,98.50,101.00,102.00,101.00,101.00,101.00,100.50,92.00,91.50,92.50,89.75,89.25,89.25,88.75,87.75,86.50,86.50
TFG ⇩
ลง
5.55,5.45,5.40,5.35,5.30,5.20,5.20,5.25,5.05,5.05,5.10,5.05,5.05,5.05,5.15,5.25,5.30,5.40,5.30,5.35,5.40,5.35,5.35,5.35,5.40,5.50,5.55,5.55,5.35,5.35,5.25,5.25,5.30,5.55,5.40,5.40,5.35,5.35,5.25,5.25,5.25,5.10,5.10,5.25,5.20,5.20,5.15,5.15,5.15,5.20,5.30,5.20,5.15,5.10,5.15,5.20,5.20,5.15,5.15,4.90
FSS ⇩
ซึมขึ้น
1.88,1.91,1.90,1.93,1.92,1.93,1.96,1.97,2.14,2.04,1.90,1.92,1.95,1.96,1.95,2.08,2.10,2.24,2.38,2.46,2.34,2.34,2.38,2.32,2.18,2.28,2.74,3.12,3.12,3.04,2.92,2.84,2.82,2.88,2.84,2.80,2.82,2.84,2.82,2.80,2.80,2.76,2.78,2.86,2.88,3.24,3.18,3.10,3.16,3.36,3.30,3.44,3.76,3.90,3.80,3.84,3.78,3.70,3.90,3.60
GUNKUL ⇩
Sideway
2.62,2.66,2.62,2.64,2.62,2.66,2.62,2.62,2.58,2.56,2.58,2.72,2.74,2.74,2.86,2.82,2.82,2.84,2.84,3.00,3.00,3.14,3.40,3.60,3.66,3.82,3.86,3.80,3.66,3.84,3.76,3.76,3.78,3.74,3.74,3.74,3.96,3.90,3.86,3.84,3.86,3.78,3.72,3.96,3.90,3.98,3.92,3.88,3.92,3.92,4.08,4.14,4.20,4.14,3.98,3.96,3.92,3.86,3.82,3.64
TFMAMA ⇩
ลง
194.00,195.00,193.50,193.50,193.50,194.00,194.00,195.00,194.00,194.50,193.50,194.00,191.00,191.50,192.00,192.50,192.50,193.00,193.50,193.50,194.00,194.00,194.50,194.50,194.00,194.00,194.00,193.50,193.50,193.50,193.50,193.00,194.00,194.00,193.00,193.00,193.00,193.00,191.50,192.00,193.00,192.00,192.00,192.50,193.00,193.00,193.00,193.00,192.50,192.50,192.50,194.00,194.50,193.00,193.00,192.50,192.50,192.50,193.00,191.50
RCL ⇩
ขึ้น
18.90,18.50,18.80,18.60,18.60,19.70,19.80,19.70,21.40,21.30,24.30,21.60,21.70,24.10,24.10,24.20,24.40,27.00,26.50,28.25,28.25,27.50,27.50,26.50,24.80,25.00,26.00,26.25,25.00,24.40,24.70,25.00,26.00,25.50,25.50,25.25,25.25,25.00,25.25,26.75,26.50,25.75,28.00,30.00,29.00,29.75,31.50,32.25,35.75,34.75,37.25,37.50,37.25,41.00,41.00,41.75,40.75,41.50,40.75,40.50
SPI
ซึมลง
63.75,63.75,62.50,62.50,62.50,63.00,64.00,64.00,63.75,63.50,64.00,61.25,61.25,62.50,63.00,61.50,64.00,62.00,61.50,64.25,62.00,61.75,63.50,63.50,62.00,60.75,60.75,60.25,60.75,60.00,59.75,60.00,61.00,60.25,60.00,59.75,60.50,61.00,59.75,60.50,60.75,61.75,60.00,60.75,61.00,61.00,62.25,62.25,62.00,61.00,61.50,61.50,60.75,62.00,62.00,61.00,60.25,60.25,60.25,60.25
ITEL ⇩
Sideway
3.26,3.18,3.14,3.16,3.16,3.14,3.10,3.02,2.92,2.96,3.00,2.94,2.92,2.94,3.00,3.02,3.04,2.96,3.02,3.16,3.20,3.36,3.32,3.32,3.30,3.50,3.52,3.70,3.60,3.68,3.62,3.52,3.52,3.58,3.72,4.20,4.16,4.00,3.82,3.88,3.82,3.68,3.84,3.88,3.86,3.86,3.82,3.76,3.82,3.88,4.02,4.02,3.98,3.86,4.00,4.00,4.10,4.04,4.00,3.84
SONIC ⇧
ขึ้น
2.26,2.30,2.30,2.30,2.42,2.46,2.48,2.76,2.90,2.76,2.80,2.78,2.72,2.74,2.76,2.80,2.76,2.60,2.74,2.72,2.64,2.64,2.60,2.64,2.70,2.72,2.70,3.20,3.26,3.26,3.14,3.00,3.14,3.06,3.08,3.10,3.30,3.22,3.10,3.16,3.14,3.08,3.00,3.18,3.18,3.30,3.20,3.20,3.24,3.20,3.30,3.30,3.36,3.30,3.18,3.22,3.22,3.26,3.30,3.52
VCOM ⇩
ขึ้น
5.60,6.00,5.80,5.70,5.75,5.60,5.45,5.40,5.00,5.05,5.15,5.25,5.15,5.15,5.30,5.25,5.10,5.00,4.92,5.10,4.96,5.00,4.98,5.20,5.20,5.25,5.45,5.65,5.55,5.65,5.55,5.50,5.60,5.50,5.85,5.65,5.80,5.45,5.30,5.30,5.40,5.25,5.20,5.35,5.45,5.55,5.40,5.35,5.35,5.35,5.65,5.60,5.55,5.50,6.15,6.35,7.45,7.40,7.65,7.40
TCC ⇩
Sideway
0.23,0.23,0.24,0.23,0.23,0.25,0.25,0.26,0.25,0.27,0.33,0.30,0.28,0.28,0.29,0.29,0.33,0.41,0.38,0.39,0.38,0.37,0.38,0.36,0.36,0.36,0.37,0.37,0.39,0.50,0.49,0.49,0.49,0.49,0.48,0.49,0.49,0.48,0.48,0.47,0.46,0.44,0.42,0.44,0.44,0.46,0.47,0.45,0.45,0.51,0.51,0.50,0.49,0.47,0.48,0.51,0.50,0.49,0.48,0.45
BAM ⇩
ลง
21.40,22.40,22.40,23.00,22.20,21.90,21.90,22.00,21.50,21.60,21.80,21.70,21.50,21.40,21.90,21.50,21.60,21.10,21.40,21.50,21.90,21.80,21.90,21.90,21.80,21.90,22.00,22.10,21.80,21.80,21.70,21.60,21.90,21.70,21.70,21.60,21.50,21.40,21.10,21.00,21.00,20.50,20.40,20.60,20.80,20.70,20.60,20.40,20.30,20.20,20.50,20.50,20.60,20.40,19.90,20.00,19.80,19.30,19.10,18.40
3
กราฟสวยวันนี้