หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> CEN
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

18/06/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/06/21
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 12:23
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 61.72 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.084305 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TMT ⇩
ลง
8.60,9.05,9.25,9.15,8.90,8.90,8.95,8.80,8.95,9.10,9.20,9.35,9.50,9.85,9.85,9.70,10.00,9.95,9.80,10.50,10.40,10.30,12.40,12.30,12.90,12.70,12.40,12.40,12.50,12.70,13.20,12.70,13.00,12.80,12.60,11.40,11.80,11.70,11.20,11.20,11.10,11.10,11.20,11.50,11.50,11.60,11.50,11.80,11.50,11.50,11.60,11.30,11.10,11.20,10.90,11.00,10.80,10.90,10.30,10.20
SPG
Sideway
19.10,19.00,19.00,19.00,19.10,18.30,18.40,18.50,18.40,18.40,18.10,18.10,18.10,17.90,18.60,18.30,17.50,18.00,17.90,17.90,17.60,17.20,17.20,17.30,17.10,17.10,17.00,17.00,17.20,17.40,17.50,17.50,17.40,17.10,17.40,17.60,17.60,17.50,17.80,17.70,17.70,17.50,17.40,17.40,17.50,17.70,18.00,18.00,18.00,18.20,18.30,18.00,17.30,17.20,17.40,17.40,17.40,18.40,17.40,17.40
NDR ⇧
Sideway
1.92,2.00,2.04,1.97,2.02,1.99,2.02,2.06,2.06,2.04,2.06,2.02,1.98,1.98,2.04,1.94,2.00,2.06,2.00,2.60,2.66,2.74,2.82,2.78,2.90,2.88,2.88,2.84,2.90,2.96,3.02,3.00,2.76,2.74,2.86,2.84,3.20,3.14,3.00,2.88,2.72,3.04,3.04,3.02,3.02,3.08,3.04,3.10,3.12,3.16,3.10,3.06,3.10,3.26,3.08,3.10,3.04,3.04,2.94,3.04
VARO ⇧
ซึมลง
3.52,3.82,3.82,3.58,3.60,3.66,3.66,3.68,3.62,3.62,3.62,3.72,3.60,3.84,3.72,3.74,3.90,3.90,4.04,4.18,4.00,4.02,4.06,4.12,4.22,4.26,4.10,5.30,6.85,6.85,6.10,5.95,5.75,5.15,4.80,4.80,4.80,4.80,4.78,4.70,4.46,4.46,4.64,4.94,5.10,4.86,4.80,4.74,4.76,4.78,4.80,4.72,4.68,4.58,4.70,4.68,4.66,4.56,4.50,4.58
SLP ⇧
Sideway
0.64,0.66,0.65,0.67,0.67,0.64,0.66,0.72,0.70,0.73,0.73,0.71,0.70,0.70,0.71,0.70,0.70,0.71,0.70,0.70,0.70,0.70,0.79,0.78,0.80,0.82,0.82,0.80,0.82,0.80,0.80,0.79,0.77,0.72,0.72,0.72,0.73,0.73,0.73,0.72,0.72,0.71,0.72,0.71,0.71,0.73,0.74,0.76,0.74,0.74,0.72,0.74,0.81,0.79,0.75,0.76,0.75,0.76,0.74,0.76
ACG ⇧
Sideway
1.38,1.52,1.48,1.51,1.48,1.45,1.48,1.50,1.55,1.82,1.89,1.73,1.67,1.66,1.74,1.70,1.72,1.89,2.00,1.95,2.04,1.93,1.91,2.20,2.50,3.24,3.36,3.42,3.56,3.50,3.58,3.50,3.30,2.92,2.70,2.46,2.44,2.58,2.90,2.78,2.76,2.84,3.26,3.38,3.34,3.32,3.30,3.18,3.20,3.14,3.30,3.22,3.14,3.08,3.10,3.04,3.02,3.00,2.88,3.10
INOX
ซึมลง
0.67,0.77,0.77,0.76,0.73,0.70,0.74,0.74,0.90,0.86,0.89,0.90,0.90,0.96,0.94,0.92,0.92,0.97,0.97,1.06,1.08,1.04,1.35,1.29,1.37,1.30,1.33,1.33,1.34,1.43,1.53,1.53,1.51,1.45,1.43,1.20,1.19,1.24,1.20,1.17,1.12,1.15,1.12,1.16,1.17,1.16,1.16,1.16,1.18,1.16,1.15,1.14,1.13,1.12,1.12,1.12,1.10,1.08,1.06,1.06
CPT ⇧
Sideway
1.00,1.04,1.04,1.03,1.02,1.02,1.03,1.02,1.02,1.02,1.04,1.04,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.99,1.03,1.00,0.99,0.99,1.00,1.00,1.02,1.02,1.00,0.99,0.99,1.00,1.02,1.06,0.97,0.88,0.86,0.88,0.86,0.86,0.89,0.88,0.89,0.89,0.88,0.89,0.88,0.92,0.91,0.90,0.90,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.93,0.93,0.92,0.93
STARK
ซึมลง
4.20,4.18,4.14,4.22,4.18,4.16,4.18,4.16,4.18,4.18,4.18,4.38,4.54,4.44,4.54,4.40,4.44,4.46,4.40,4.40,4.48,4.54,4.48,4.32,4.38,4.36,4.32,4.38,4.46,4.40,4.38,4.38,4.34,4.20,4.18,4.06,4.14,4.12,4.08,4.08,4.12,4.10,4.10,4.08,4.12,4.10,4.10,4.12,4.12,4.12,4.12,4.08,4.10,4.08,4.02,4.06,3.94,3.80,4.00,4.00
CHO ⇧
ซึมขึ้น
0.54,0.55,0.59,0.69,0.66,0.68,0.68,0.72,0.71,0.71,0.69,0.70,0.68,0.68,0.65,0.63,0.61,0.65,0.64,0.67,0.74,0.79,0.90,0.86,0.88,0.85,0.85,0.82,0.87,0.97,1.06,1.05,1.04,0.97,0.95,0.89,1.02,1.00,1.09,1.09,1.05,1.06,1.06,1.07,1.07,1.05,1.06,1.04,1.04,1.05,1.05,1.04,1.04,1.01,1.03,1.17,1.10,1.07,1.06,1.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!