หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI >> CHEWA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

07/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

27/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:34
- ดูยังไม่สดใสเท่าไหร่ ราคายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อาจปรับตัวลดลงหรือทรงตัวได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 50.07
MACD ของวันนี้คือ 0.013871 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
AIMIRT
Sideway
11.90,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.90,11.90,11.90,12.00,12.20,12.50,12.40,12.30,12.40,12.30,12.30,12.30,12.20,12.20,12.10,12.10,12.10,11.90,12.00,12.00,11.90,11.90,12.00,12.10,11.90,12.10,12.00,12.00,12.10,12.20,12.30,12.30,12.20,12.30,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.00,12.20,12.30,12.30,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.20
MBK
ซึมขึ้น
15.00,15.20,15.00,14.70,14.80,14.60,14.70,15.00,15.30,15.10,15.00,14.70,14.00,14.00,14.00,13.70,13.60,13.90,13.90,14.00,13.80,13.70,13.80,13.80,13.80,13.90,13.80,13.30,13.50,13.50,13.40,13.30,13.10,13.00,12.90,12.90,13.60,13.30,13.40,13.20,13.10,13.10,13.60,13.60,13.60,13.90,13.90,14.30,14.20,14.10,14.40,14.40,14.80,15.00,14.80,14.40,14.60,14.50,14.30,14.30
ANAN ⇧
Sideway
2.18,2.16,2.18,2.42,2.44,2.38,2.36,2.34,2.36,2.46,2.44,2.34,2.26,2.30,2.42,2.42,2.32,2.34,2.28,2.22,2.22,2.12,2.10,2.14,2.14,2.22,2.22,2.12,2.16,2.16,2.12,2.10,2.00,1.93,1.91,2.00,2.00,2.14,2.06,2.08,2.12,2.08,2.16,2.12,2.22,2.22,2.28,2.24,2.34,2.36,2.32,2.30,2.34,2.26,2.22,2.22,2.22,2.18,2.12,2.18
LPF
ขึ้น
15.60,15.50,15.60,15.60,15.70,15.80,15.70,15.70,15.60,15.50,15.60,15.40,15.30,15.50,15.40,15.40,15.10,15.30,15.40,15.40,15.30,15.30,15.40,15.30,15.40,15.40,15.30,15.30,15.30,15.30,15.20,15.20,15.20,15.20,15.30,15.00,15.00,14.90,14.60,14.80,14.90,15.00,14.80,15.20,15.10,15.10,15.20,15.20,15.30,15.40,15.20,16.10,15.80,16.00,16.50,16.90,16.90,16.60,16.60,16.60
MK ⇧
Sideway
3.10,3.06,3.10,3.16,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.10,3.02,3.02,2.98,3.02,3.04,3.02,3.08,3.10,3.12,3.10,3.08,3.08,3.12,3.14,3.10,3.08,3.08,3.08,3.12,3.12,3.10,3.12,3.10,3.12,3.10,3.10,3.10,3.10,3.10,3.10,3.10,3.10,3.08,3.10,3.10,3.12,3.12,3.12,3.10,3.14,3.14,3.14,3.12,3.14,3.16,3.14,3.16,3.14,3.16
STI ⇧
ลง
8.25,8.20,8.30,8.30,8.50,8.85,9.00,9.15,9.00,9.10,9.05,8.95,8.55,8.65,8.55,8.40,8.45,8.65,8.75,8.80,8.95,9.10,9.00,8.95,9.10,9.15,9.10,9.00,9.10,9.15,8.75,8.80,8.75,8.40,8.10,8.15,8.20,8.35,8.15,8.15,8.10,8.30,8.20,8.20,8.55,8.55,8.35,8.40,8.45,8.40,8.25,8.25,8.20,8.10,8.15,8.35,8.10,8.15,7.80,7.85
TLHPF
Sideway
8.00,8.00,8.00,8.35,7.90,8.05,8.05,8.05,8.00,8.10,8.10,8.10,8.00,8.00,8.20,7.75,7.70,7.70,7.70,7.55,7.70,7.70,7.70,7.70,7.65,7.65,7.70,7.60,7.70,7.70,7.65,7.70,7.65,7.55,7.60,7.60,7.60,7.60,7.60,7.65,7.65,7.60,7.65,7.65,7.65,7.60,7.65,7.60,7.70,7.75,7.70,7.70,7.75,7.75,7.75,7.75,7.75,7.80,7.70,7.70
NWR
Sideway
0.60,0.61,0.74,0.77,0.78,0.73,0.74,0.83,0.83,0.85,0.83,0.80,0.77,0.78,0.78,0.75,0.74,0.79,0.78,0.80,0.79,0.78,0.79,0.76,0.79,0.79,0.79,0.77,0.78,0.82,0.92,0.90,0.89,0.84,0.90,0.88,1.05,1.04,1.00,1.02,1.03,1.04,1.04,1.13,1.36,1.38,1.38,1.35,1.30,1.34,1.35,1.33,1.34,1.27,1.25,1.25,1.26,1.23,1.24,1.24
KPNPF
Sideway
7.05,7.00,7.10,7.15,7.15,7.05,7.05,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.05,7.05,7.05,7.05,7.05,7.00,7.05,7.05,7.05,7.00,7.05,7.05,7.05,7.05,7.05,7.00,7.00,7.05,7.10,7.10,7.00,6.80,6.75,6.75,6.75,7.00,7.00,7.00,7.00,6.75,7.00,6.85,7.00,6.90,6.90,6.90,6.95,6.95,6.95,6.90,6.95,6.90,6.90,6.90,6.90,6.95,6.95
POLAR
Sideway
4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!