หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> CPN
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/06/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

25/05/21
- [Bull] Bullish Harami Cross : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:28
- ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย ราคาอาจปรับขึ้นได้อีก หรืออาจทรงตัวในระดับนี้ต่อไป
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 62.51 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 1.15986 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
Q-CON ⇧
ซึมลง
6.60,6.25,6.20,6.10,6.15,6.15,6.05,6.10,6.25,6.45,6.40,5.65,5.45,5.40,5.45,5.30,5.30,5.35,5.45,5.50,5.50,5.45,5.40,5.25,5.35,5.30,5.60,5.55,5.60,5.95,5.75,5.60,5.55,5.45,5.40,5.25,5.45,5.50,5.45,5.45,5.40,5.40,5.45,5.50,5.50,5.45,5.45,5.45,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.25,5.25,5.30
APEX
Sideway
0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.04,0.04,0.03,0.04,0.03,0.04,0.03,0.02,0.03,0.03,0.04,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04
MJD ⇧
Sideway
1.90,1.89,1.91,2.02,2.00,1.98,2.00,2.02,2.12,2.36,2.30,2.22,2.12,2.14,2.10,2.10,2.06,2.12,2.10,2.16,2.16,2.12,2.06,2.08,2.08,2.08,2.06,2.00,2.00,2.00,1.96,1.89,1.85,1.78,1.82,1.79,1.80,1.83,1.83,1.82,1.81,1.83,1.93,1.76,1.76,1.79,1.80,1.89,2.06,2.02,2.08,2.08,2.06,2.14,2.12,2.12,2.10,2.12,2.06,2.08
THANA ⇧
ซึมลง
1.15,1.16,1.19,1.25,1.27,1.32,1.71,1.62,1.58,1.58,1.61,1.57,1.54,1.58,1.57,1.56,1.49,1.59,1.56,1.58,1.56,1.53,1.55,1.57,1.58,1.57,1.60,1.55,1.56,1.57,1.52,1.46,1.49,1.48,1.48,1.48,1.48,1.43,1.43,1.46,1.42,1.43,1.43,1.38,1.42,1.41,1.41,1.41,1.38,1.46,1.51,1.51,1.44,1.43,1.42,1.44,1.41,1.38,1.41,1.42
BROCK ⇧
Sideway
1.61,1.61,1.61,1.63,1.76,1.72,1.72,1.71,1.66,1.62,1.66,1.62,1.62,1.55,1.57,1.56,1.54,1.54,1.51,1.62,1.56,1.56,1.56,1.58,1.55,1.58,1.58,1.57,1.63,1.65,1.64,1.64,1.64,1.64,1.72,1.64,1.63,1.63,1.64,1.62,1.62,1.60,1.63,1.60,1.60,1.59,1.58,1.59,1.61,1.65,1.70,1.70,1.72,1.66,1.68,1.72,1.67,1.70,1.71,1.72
TOA ⇧
Sideway
32.75,32.50,32.00,32.00,32.00,32.00,32.25,32.25,31.75,32.25,32.00,31.75,31.25,31.00,30.75,30.75,30.50,31.25,31.50,32.00,31.00,30.75,32.75,33.50,33.75,34.75,34.50,33.75,33.00,33.25,33.75,33.00,33.50,33.00,36.25,35.50,35.25,34.75,35.25,34.75,35.50,36.75,38.00,37.25,37.50,38.00,37.25,37.00,36.50,35.50,35.50,36.00,35.50,35.00,34.75,35.00,34.00,34.00,33.00,33.25
PPP ⇧
ซึมลง
1.95,1.90,1.93,1.94,2.06,2.10,2.14,2.16,2.14,2.14,2.16,2.12,2.04,2.06,2.10,2.00,2.04,2.08,2.06,2.10,2.10,2.16,2.18,2.16,2.16,2.16,2.22,2.16,2.20,2.26,2.26,2.18,2.20,2.18,2.16,2.12,2.10,2.16,2.16,2.16,2.12,2.10,2.10,2.08,2.14,2.14,2.16,2.16,2.16,2.16,2.10,2.12,2.14,2.12,2.12,2.12,2.12,2.12,2.04,2.08
MNRF
Sideway
3.00,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.06,3.08,3.08,3.10,3.10,3.10,2.92,2.96,2.96,2.96,2.96,3.00,3.00,3.00,2.94,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.06,3.04,3.04,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.04,3.00,3.00,3.04,3.04,3.02,3.02,3.02,3.06,3.06,3.08,3.08,3.06,3.00,3.00,3.00,3.02,3.00,3.00,3.02,3.02
DRT ⇧
ซึมขึ้น
6.15,6.10,6.10,6.20,6.20,6.30,6.30,6.35,6.25,6.30,6.50,6.30,6.25,6.20,6.20,6.20,6.15,6.30,6.25,6.40,6.45,6.45,6.55,6.60,6.85,6.70,7.10,7.20,7.20,7.15,7.05,6.90,6.75,6.80,6.80,7.00,7.15,7.25,7.25,7.25,7.65,7.70,7.75,7.80,7.90,7.80,7.80,7.90,7.75,7.75,7.90,7.90,7.95,8.15,8.50,8.45,8.35,8.20,8.15,8.20
WHA ⇧
Sideway
3.58,3.62,3.56,3.56,3.50,3.48,3.48,3.46,3.48,3.46,3.44,3.40,3.34,3.32,3.30,3.22,3.20,3.28,3.34,3.32,3.26,3.26,3.24,3.24,3.26,3.40,3.38,3.28,3.32,3.28,3.30,3.26,3.16,3.10,3.08,3.08,3.02,3.02,3.10,3.04,3.04,3.04,3.10,3.08,3.10,3.20,3.30,3.26,3.26,3.24,3.32,3.30,3.30,3.28,3.28,3.36,3.38,3.32,3.34,3.36
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!