หน้าแรก >> บริการ >> พาณิชย์ >> DOHOME
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

16/06/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

09/06/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:50
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 48.95
MACD ของวันนี้คือ 0.106746 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
LOXLEY ⇧
Sideway
2.26,2.30,2.32,2.26,2.24,2.22,2.26,2.30,2.28,2.32,2.32,2.34,2.22,2.22,2.26,2.16,2.10,2.20,2.18,2.18,2.22,2.16,2.16,2.14,2.20,2.20,2.20,2.18,2.22,2.20,2.32,2.42,2.28,2.22,2.18,2.12,2.20,2.22,2.20,2.24,2.52,2.46,2.76,2.66,2.74,2.70,2.70,2.68,2.66,2.70,2.72,2.70,2.70,2.78,2.82,2.76,2.70,2.68,2.66,2.72
ATP30 ⇧
Sideway
1.28,1.30,1.33,1.36,1.37,1.34,1.35,1.35,1.33,1.34,1.34,1.32,1.31,1.29,1.28,1.25,1.28,1.27,1.28,1.28,1.28,1.25,1.24,1.23,1.23,1.26,1.33,1.32,1.32,1.32,1.33,1.30,1.27,1.21,1.23,1.22,1.27,1.28,1.29,1.27,1.26,1.28,1.27,1.23,1.24,1.27,1.26,1.26,1.26,1.27,1.27,1.26,1.25,1.31,1.30,1.26,1.26,1.25,1.26,1.27
MAKRO ⇩
Sideway
38.00,38.25,37.75,37.50,37.50,37.50,37.00,38.00,38.00,37.75,37.75,37.25,36.25,36.25,36.25,36.00,36.00,36.50,36.25,36.25,36.00,35.50,35.50,35.25,35.75,36.00,37.75,36.00,36.75,36.75,36.75,37.00,36.75,36.00,36.50,37.00,36.50,37.00,36.75,36.25,35.75,35.50,37.00,36.50,38.00,37.75,37.75,37.50,37.75,37.25,38.00,37.75,38.00,37.50,38.00,37.50,37.50,38.00,38.25,38.00
SE-ED ⇧
Sideway
1.50,1.50,1.55,1.59,1.60,1.57,1.67,1.76,1.72,1.75,1.73,1.69,1.62,1.55,1.55,1.49,1.93,2.14,2.10,2.08,2.06,2.02,1.98,1.92,1.88,2.00,1.99,1.97,1.97,1.91,2.02,1.99,1.99,1.80,1.83,1.93,1.93,1.97,1.96,2.04,2.00,1.97,2.08,2.08,1.99,2.00,1.98,2.00,1.97,1.98,2.00,2.30,2.28,2.26,2.24,2.28,2.28,2.20,2.12,2.16
AMA ⇧
Sideway
6.40,6.80,6.65,6.75,6.60,6.50,6.65,6.55,6.45,6.50,6.65,6.55,6.20,6.20,6.10,5.90,6.05,6.20,6.15,6.30,6.35,6.10,6.05,6.00,6.15,6.10,6.15,6.45,6.30,6.35,6.35,6.25,6.20,5.90,5.75,5.65,5.80,5.80,5.90,6.00,5.90,5.90,6.00,6.10,6.20,6.25,6.35,6.35,6.40,6.40,6.45,6.50,6.60,6.50,6.45,6.40,6.40,6.25,6.20,6.30
ARIP ⇧
Sideway
0.72,0.71,0.70,0.71,0.71,0.71,0.70,0.72,0.72,0.70,0.71,0.76,0.72,0.71,0.70,0.62,0.59,0.62,0.63,0.67,0.67,0.67,0.67,0.72,0.74,0.74,0.73,0.70,0.74,0.71,0.71,0.67,0.68,0.67,0.64,0.64,0.64,0.64,0.66,0.66,0.65,0.65,0.65,0.64,0.67,0.73,0.75,0.73,0.72,0.71,0.71,0.71,0.72,0.72,0.71,0.70,0.69,0.68,0.68,0.70
WINNER
Sideway
2.84,3.02,2.98,2.98,2.94,2.92,2.94,2.92,2.92,2.90,2.94,2.94,2.88,2.92,2.88,2.88,2.82,2.90,2.90,2.90,2.84,2.86,2.86,2.86,2.86,2.92,2.94,3.14,3.10,3.06,3.08,3.06,3.08,2.96,2.80,2.80,2.88,2.90,2.92,2.92,2.88,2.92,2.88,2.90,2.90,2.86,2.80,2.88,2.86,2.86,3.02,3.00,2.96,2.96,2.94,2.96,2.92,2.94,2.92,2.92
BWG ⇧
ซึมขึ้น
0.60,0.59,0.64,0.69,0.69,0.70,0.72,0.86,0.87,0.88,0.85,0.80,0.78,0.73,0.75,0.70,0.72,0.78,0.76,0.80,0.75,0.74,0.71,0.78,0.75,0.78,0.76,0.84,0.82,0.77,0.79,0.79,0.76,0.77,0.82,0.85,0.82,0.79,0.78,0.77,0.81,0.79,0.80,0.79,0.78,0.79,0.79,0.82,0.82,0.80,0.82,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.86,0.83,0.85,0.86
D ⇩
Sideway
4.34,4.50,4.60,4.58,4.50,4.46,4.52,4.64,4.64,4.64,4.68,4.60,4.54,4.52,4.48,4.38,4.30,4.34,4.32,4.40,4.30,4.28,4.34,4.34,4.50,4.56,4.50,4.48,4.06,4.14,4.10,4.08,4.06,3.94,3.92,3.90,4.00,4.06,4.06,4.04,3.98,4.04,4.02,4.04,4.02,4.04,4.08,4.10,4.36,4.28,4.30,4.26,4.30,4.28,4.26,4.20,4.18,4.20,4.16,4.08
TKS ⇧
Sideway
9.40,9.65,9.65,9.60,9.55,9.40,9.40,9.40,9.50,9.40,9.30,8.95,8.70,8.70,9.20,8.90,9.05,9.30,9.10,9.10,8.90,8.85,8.90,9.05,9.25,10.40,10.30,10.10,11.30,11.00,11.10,10.70,10.50,10.10,10.40,10.30,10.40,10.40,10.10,10.10,9.90,10.20,10.10,10.00,9.85,9.95,10.80,10.30,10.20,10.20,10.20,10.40,10.30,10.30,10.20,10.10,10.10,10.10,9.95,10.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!