หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> DREIT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

18/06/21
- [Bear] Upside Gap Two Crows : ถ้าเจอรูปแบบนี้ที่จุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง ให้รอแท่งต่อไปปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ เพื่อยืนยันการกลับตัวลง

29/04/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:37
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 44.49
MACD ของวันนี้คือ -0.023613 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PPS ⇩
ลง
0.73,0.74,0.74,0.74,0.72,0.73,0.63,0.60,0.57,0.60,0.60,0.66,0.63,0.63,0.61,0.63,0.62,0.67,0.70,0.73,0.69,0.68,0.67,0.67,0.66,0.66,0.67,0.66,0.66,0.66,0.67,0.70,0.70,0.68,0.67,0.65,0.64,0.66,0.65,0.67,0.66,0.63,0.64,0.63,0.58,0.58,0.57,0.62,0.61,0.60,0.61,0.61,0.59,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.56,0.52
ARIN ⇩
ซึมขึ้น
0.80,0.80,0.80,0.81,0.81,0.80,0.76,0.77,0.73,0.73,0.73,0.71,0.79,0.79,0.78,0.79,0.78,0.76,0.78,0.77,0.78,0.80,0.85,0.84,0.83,0.81,0.82,0.81,0.83,0.82,0.83,0.81,0.81,0.80,0.78,0.77,0.77,0.78,0.79,0.91,0.85,0.92,0.91,0.89,0.83,0.83,0.92,0.92,0.97,1.07,1.08,1.18,1.25,1.26,1.48,1.76,2.04,1.98,1.94,1.57
ASW
ซึมลง
9.65,9.70,9.30,9.10,9.05,9.15,9.15,9.10,9.15,9.45,9.30,9.30,9.55,9.35,9.30,9.35,9.35,9.35,9.35,9.35,9.30,9.30,9.55,9.45,9.45,9.75,9.70,9.65,9.65,9.65,9.70,9.45,9.35,9.35,9.25,9.30,9.20,9.25,9.25,9.25,9.20,9.05,9.15,9.15,8.90,8.90,8.90,9.05,8.95,9.05,9.05,9.05,8.95,8.95,9.00,8.95,8.95,8.95,8.90,8.90
EMC
ซึมลง
0.27,0.27,0.27,0.26,0.26,0.26,0.26,0.25,0.25,0.28,0.27,0.26,0.26,0.26,0.27,0.27,0.27,0.29,0.29,0.29,0.32,0.32,0.33,0.32,0.32,0.31,0.31,0.31,0.30,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.31,0.31,0.31,0.33,0.32,0.31,0.31,0.31,0.28,0.26,0.25,0.26,0.26,0.26,0.26,0.29,0.29,0.29,0.28,0.28,0.28,0.27,0.27,0.27,0.27
AIMIRT ⇩
Sideway
11.90,11.90,12.00,12.10,11.90,12.10,12.00,12.00,12.10,12.20,12.30,12.30,12.20,12.30,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.00,12.20,12.30,12.30,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.10,12.20,12.10,12.10,12.00,12.10,12.00,12.10,12.00,12.00,12.00,12.10,12.40,12.20,12.20,12.30,12.10,12.00,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.20,12.10
TIGER ⇩
ลง
2.92,3.20,3.10,3.22,3.18,3.14,2.84,2.92,2.86,2.84,3.04,3.10,3.12,3.08,2.98,2.94,2.96,2.96,2.98,2.96,2.94,2.96,3.08,3.02,2.98,2.98,2.98,2.96,2.92,2.94,2.94,2.80,2.80,2.78,2.70,2.74,2.60,2.78,2.66,2.64,2.62,2.46,2.92,2.92,2.80,2.76,2.70,2.74,2.82,2.78,2.78,2.76,2.70,2.70,2.70,2.60,2.64,2.64,2.54,2.52
PRECHA ⇧
ลง
1.28,1.31,1.25,1.27,1.22,1.23,1.17,1.18,1.25,1.27,1.23,1.26,1.25,1.26,1.26,1.27,1.24,1.25,1.23,1.24,1.24,1.24,1.33,1.35,1.30,1.33,1.33,1.30,1.26,1.26,1.23,1.22,1.22,1.24,1.19,1.19,1.19,1.32,1.23,1.26,1.22,1.19,1.22,1.20,1.10,1.12,1.08,1.13,1.12,1.13,1.14,1.25,1.15,1.16,1.16,1.14,1.13,1.12,1.08,1.09
PSH
ลง
12.70,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.50,12.50,12.50,12.60,12.60,12.80,12.70,12.70,12.90,13.40,13.70,14.40,14.40,14.10,14.80,14.50,14.50,14.40,14.50,14.30,14.50,14.60,14.40,14.40,14.30,14.20,14.10,14.00,13.90,13.70,13.70,13.60,13.80,13.70,13.80,13.60,13.40,13.20,13.10,13.00,13.00,13.20,13.00,13.00,13.10,13.00,12.80,12.70,12.70,12.80,12.90,12.60,12.60,12.60
JSP ⇩
ลง
0.35,0.35,0.36,0.36,0.35,0.39,0.35,0.34,0.35,0.37,0.35,0.36,0.35,0.36,0.36,0.37,0.36,0.37,0.37,0.40,0.40,0.41,0.44,0.44,0.45,0.45,0.43,0.43,0.42,0.44,0.41,0.42,0.43,0.42,0.41,0.42,0.40,0.40,0.40,0.39,0.38,0.37,0.37,0.38,0.34,0.35,0.35,0.36,0.35,0.37,0.37,0.36,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.34,0.34,0.33
SCC ⇧
Sideway
462.00,474.00,464.00,462.00,470.00,462.00,460.00,464.00,446.00,452.00,446.00,444.00,442.00,434.00,436.00,440.00,442.00,438.00,442.00,438.00,430.00,428.00,420.00,424.00,424.00,428.00,426.00,420.00,422.00,418.00,422.00,418.00,412.00,414.00,420.00,424.00,420.00,430.00,432.00,428.00,428.00,428.00,420.00,416.00,420.00,420.00,420.00,430.00,426.00,422.00,424.00,424.00,422.00,408.00,416.00,412.00,408.00,410.00,414.00,418.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!