หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> EKH
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

29/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:52
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.44
MACD ของวันนี้คือ 0.111464 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
JKN ⇩
ลง
8.95,8.95,9.00,8.90,8.70,8.55,8.50,8.90,8.55,8.70,8.65,8.75,8.70,8.65,8.75,9.50,9.20,10.20,11.40,11.80,11.70,11.60,11.50,11.10,11.70,11.50,11.20,11.30,11.10,11.10,11.10,11.00,11.30,11.10,11.50,11.30,11.20,11.00,10.40,10.50,10.40,10.80,10.50,10.90,11.10,11.00,10.70,11.00,10.90,10.70,10.80,10.70,10.70,10.50,10.60,10.50,10.40,10.00,9.65,9.30
HMPRO ⇩
ซึมลง
13.40,13.50,13.50,13.40,13.60,13.30,13.40,13.40,13.40,13.20,13.20,13.30,13.40,13.60,14.10,13.90,13.90,14.00,14.60,14.60,14.60,14.30,14.60,14.50,14.50,14.40,14.40,14.80,14.80,14.70,14.60,14.60,14.80,15.00,14.80,14.80,14.90,14.50,14.50,14.40,14.40,14.10,14.00,14.30,14.40,14.10,14.00,13.80,13.70,13.90,13.90,14.00,14.10,13.70,14.00,13.90,14.10,13.90,13.70,13.60
KWC
ซึมลง
277.00,277.00,277.00,278.00,278.00,278.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,282.00,282.00,282.00,282.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,274.00,274.00,274.00,272.00,272.00,279.00,278.00,278.00,272.00,267.00,267.00,267.00,272.00,275.00,275.00,275.00,278.00,282.00,281.00,281.00,282.00,282.00,282.00,274.00,270.00,270.00,270.00,266.00,270.00,270.00,270.00,270.00
GENCO ⇩
ซึมขึ้น
0.54,0.54,0.53,0.52,0.51,0.52,0.54,0.52,0.51,0.53,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.53,0.52,0.54,0.54,0.54,0.55,0.60,0.70,0.87,0.79,0.87,0.92,0.92,0.89,0.88,0.82,0.85,0.85,0.87,0.84,0.84,0.85,0.85,0.82,0.84,0.80,0.75,0.71,0.87,0.85,0.84,0.83,0.83,0.82,0.83,0.92,1.02,1.02,1.00,1.05,1.05,1.06,1.09,1.06,1.01
RCL ⇩
ขึ้น
18.90,18.50,18.80,18.60,18.60,19.70,19.80,19.70,21.40,21.30,24.30,21.60,21.70,24.10,24.10,24.20,24.40,27.00,26.50,28.25,28.25,27.50,27.50,26.50,24.80,25.00,26.00,26.25,25.00,24.40,24.70,25.00,26.00,25.50,25.50,25.25,25.25,25.00,25.25,26.75,26.50,25.75,28.00,30.00,29.00,29.75,31.50,32.25,35.75,34.75,37.25,37.50,37.25,41.00,41.00,41.75,40.75,41.50,40.75,40.50
LOXLEY ⇩
Sideway
2.08,2.10,2.08,2.08,2.08,2.08,2.12,2.08,1.98,1.99,1.94,1.94,1.95,2.02,2.06,2.06,2.04,2.04,2.04,2.12,2.10,2.08,2.10,2.10,2.26,2.20,2.26,2.30,2.32,2.26,2.24,2.22,2.26,2.30,2.28,2.32,2.32,2.34,2.22,2.22,2.26,2.16,2.10,2.20,2.18,2.18,2.22,2.16,2.16,2.14,2.20,2.20,2.20,2.18,2.22,2.20,2.32,2.42,2.28,2.22
MATCH ⇧
Sideway
1.51,1.52,1.50,1.50,1.55,1.52,1.52,1.51,1.44,1.50,1.51,1.54,1.54,1.54,1.47,1.51,1.51,1.46,1.48,1.50,1.50,1.50,1.52,1.51,1.53,1.53,1.50,1.50,1.47,1.51,1.96,1.98,1.96,1.90,1.84,1.81,1.84,1.83,1.82,1.82,1.81,1.72,1.73,1.76,1.72,1.72,1.72,1.70,1.70,1.69,1.68,1.74,1.72,1.67,1.67,1.67,1.66,1.65,1.61,1.62
KEX ⇩
ลง
60.00,59.50,58.75,57.25,56.75,57.50,57.25,56.75,54.00,55.00,54.50,55.00,54.00,54.00,55.00,53.75,54.00,52.00,53.00,54.00,55.50,54.50,54.00,53.50,53.00,53.75,53.50,53.25,53.00,52.75,52.25,52.50,52.50,52.00,52.00,52.25,52.25,51.75,50.25,49.75,49.25,48.25,46.50,47.75,47.50,46.50,46.50,45.25,43.75,43.25,47.25,45.75,45.25,43.25,44.25,42.50,42.00,41.00,39.75,38.00
GRAMMY
Sideway
9.25,9.30,9.10,9.10,9.10,9.30,9.20,9.20,9.20,9.15,9.15,9.20,9.15,9.20,9.20,9.20,9.25,9.20,9.25,9.25,9.45,10.20,9.95,9.75,10.30,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,13.00,14.40,14.80,14.50,14.80,15.10,15.30,15.30,15.10,15.40,15.10,15.20,15.20,15.20,15.00,15.00,15.00,15.10,15.00,15.10,15.30,15.30,14.90,15.00,14.90,14.80,14.80,14.80,14.80
MONO ⇧
ลง
2.08,2.04,2.04,2.04,2.00,1.98,2.00,1.99,1.93,1.93,1.95,2.18,2.42,2.36,2.26,2.36,2.46,2.42,2.50,2.48,2.48,2.42,2.40,2.40,2.38,2.36,2.34,2.24,2.20,2.16,2.16,2.26,2.22,2.16,2.22,2.20,2.20,2.16,2.04,2.02,2.04,1.99,1.94,1.97,2.14,2.12,2.06,2.04,2.00,2.00,1.99,1.98,1.99,1.93,1.95,1.96,1.93,1.90,1.82,1.96
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!