หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> EP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

15/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:43
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 59.64
MACD ของวันนี้คือ 0.061944 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TAE ⇧
ซึมลง
2.34,2.34,2.38,2.40,2.38,2.40,2.40,2.40,2.38,2.38,2.60,2.68,2.54,2.56,2.50,2.48,2.44,2.52,2.48,2.64,2.66,2.60,2.56,2.58,2.54,2.58,2.60,2.52,2.50,2.50,2.64,2.70,2.74,2.60,2.62,2.64,2.58,2.62,2.58,2.66,2.70,2.72,2.72,2.68,2.66,2.66,2.76,2.70,2.68,2.70,2.68,2.68,2.70,2.68,2.64,2.64,2.66,2.62,2.58,2.60
EP ⇧
ซึมขึ้น
5.90,6.10,6.15,6.10,6.05,6.40,6.50,6.50,6.45,6.50,6.50,6.35,6.30,6.20,6.10,6.00,5.85,6.20,6.30,6.30,6.25,6.15,6.15,5.85,5.80,5.95,5.90,5.80,5.80,5.80,5.70,5.55,5.55,5.30,5.20,5.10,5.30,5.15,5.10,5.10,5.15,5.50,5.75,5.60,5.60,5.60,5.75,5.95,5.90,5.90,5.85,5.85,5.95,6.00,5.90,5.85,5.85,5.80,5.75,6.00
BCP ⇧
Sideway
27.50,26.75,26.25,26.00,26.00,26.25,26.25,26.25,25.75,26.25,26.00,25.25,24.90,24.80,25.00,24.20,24.90,24.80,25.00,24.90,24.50,24.50,24.60,24.90,25.00,25.25,25.75,24.90,25.25,25.75,26.25,26.00,25.25,25.25,24.50,24.80,26.25,25.75,25.50,25.25,25.25,25.25,25.50,25.25,25.50,26.50,26.75,26.50,27.00,27.00,26.75,26.25,26.50,26.25,26.00,26.25,26.00,26.50,25.50,26.00
SOLAR
ซึมลง
2.00,1.90,1.85,1.96,1.93,1.93,1.93,2.02,1.96,1.97,2.26,2.08,1.97,1.93,1.93,1.78,1.75,1.90,1.91,1.93,1.89,1.90,1.88,1.87,1.89,1.91,1.89,1.86,1.87,1.89,1.85,1.79,1.73,1.66,1.64,1.60,1.66,1.63,1.60,1.57,1.59,1.76,1.73,1.70,1.73,1.74,1.73,1.71,1.72,1.71,1.71,1.75,1.73,1.67,1.68,1.71,1.69,1.64,1.62,1.62
TPIPP
Sideway
4.32,4.30,4.30,4.30,4.34,4.36,4.38,4.38,4.38,4.38,4.36,4.36,4.30,4.34,4.34,4.30,4.28,4.36,4.32,4.32,4.32,4.28,4.28,4.32,4.36,4.32,4.36,4.58,4.54,4.56,4.58,4.52,4.46,4.38,4.44,4.44,4.42,4.42,4.40,4.40,4.42,4.40,4.50,4.46,4.44,4.46,4.52,4.52,4.52,4.52,4.54,4.52,4.52,4.54,4.50,4.48,4.44,4.48,4.44,4.44
IRPC ⇧
ซึมลง
3.88,3.82,3.74,3.76,3.74,3.78,3.78,3.74,3.72,3.86,4.08,3.96,3.92,4.06,3.98,3.88,3.96,3.96,3.92,3.90,3.84,3.80,3.80,3.92,3.94,4.10,4.14,4.14,4.16,4.22,4.20,4.18,4.22,4.10,4.04,4.08,4.04,3.96,3.94,4.06,4.04,4.04,4.04,4.10,4.04,4.10,4.14,4.12,4.10,4.02,4.02,4.00,4.00,4.04,4.00,4.04,4.02,3.90,3.86,3.92
AIE ⇧
Sideway
1.38,1.69,1.75,1.77,1.80,1.74,1.96,1.96,2.02,2.42,2.54,2.26,2.26,2.34,2.32,1.97,1.88,2.04,2.02,2.06,2.02,1.97,1.97,1.90,2.06,1.97,1.97,1.98,2.00,1.97,1.97,2.08,2.02,1.90,1.86,1.63,1.65,1.63,1.62,1.49,1.34,1.50,1.48,1.46,1.43,1.47,1.53,1.53,1.50,1.50,1.51,1.48,1.48,1.46,1.52,1.62,1.63,1.67,1.62,1.63
ACC ⇩
Sideway
0.86,0.83,0.84,0.86,0.83,0.82,0.84,0.83,0.84,0.85,0.95,0.91,0.89,0.90,0.88,0.79,0.84,0.84,0.85,0.85,0.86,0.85,0.86,0.87,0.87,0.87,0.85,0.83,0.84,0.83,0.83,0.81,0.82,0.87,0.91,0.96,0.95,0.93,0.90,0.92,0.92,0.92,0.90,0.90,0.92,0.90,0.89,0.94,0.92,0.92,1.05,1.01,1.10,1.08,1.02,1.02,1.02,1.02,1.01,1.00
KBSPIF ⇧
ขึ้น
9.95,9.90,9.95,9.95,9.90,9.90,9.90,9.90,9.95,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.85,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.95,10.00,9.95,10.00,9.90,9.90,10.00,10.00,9.95,9.95,9.95,10.00,9.95,10.10,10.20,10.30,10.30,10.40,10.40,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.50,10.40,10.40,10.50
TCC ⇧
Sideway
0.37,0.37,0.39,0.50,0.49,0.49,0.49,0.49,0.48,0.49,0.49,0.48,0.48,0.47,0.46,0.44,0.42,0.44,0.44,0.46,0.47,0.45,0.45,0.51,0.51,0.50,0.49,0.47,0.48,0.51,0.50,0.49,0.48,0.45,0.42,0.39,0.41,0.41,0.41,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.41,0.41,0.41,0.40,0.41,0.50,0.47,0.46,0.52,0.49,0.48,0.49,0.48,0.48,0.46,0.47
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!