หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> GJS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

25/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:22
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 62.98 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.056311 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CSP
Sideway
0.69,0.69,0.68,0.68,0.69,0.72,0.72,0.70,0.72,0.71,0.71,0.71,0.92,1.05,1.09,1.07,1.09,1.15,1.14,1.15,1.21,1.21,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.22,1.25,1.24,1.24,1.27,1.65,1.60,1.58,1.61,1.59,1.88,1.76,1.85,1.86,1.87,1.85,1.89,1.88,2.10,2.18,2.16,2.74,2.60,2.62,2.42,2.40,2.32,2.32,2.42,2.46,2.46,2.52,2.52
NEP ⇩
Sideway
0.26,0.28,0.28,0.28,0.27,0.28,0.29,0.28,0.29,0.27,0.28,0.28,0.27,0.29,0.27,0.29,0.29,0.36,0.33,0.35,0.35,0.36,0.36,0.37,0.37,0.39,0.41,0.41,0.42,0.42,0.42,0.42,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.41,0.39,0.40,0.40,0.39,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.42,0.49,0.46,0.44,0.44,0.44,0.45,0.45,0.45,0.39
PATO ⇩
ซึมขึ้น
10.10,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.20,10.10,10.30,10.30,10.40,10.40,10.50,10.50,10.60,10.50,10.70,10.60,11.00,11.00,11.20,11.60,11.90,12.20,11.10,11.20,10.90,10.60,10.60,10.60,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.60,10.50,10.30,10.40,10.50,10.40,10.20,10.30,10.20,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.40,10.40,10.70,11.50,11.20,11.20,10.90
AMC ⇩
ขึ้น
2.32,2.34,2.32,2.26,2.28,2.24,2.30,2.24,2.12,2.20,2.20,2.24,2.30,2.30,2.48,2.48,2.46,2.56,2.84,2.80,2.88,2.88,2.90,2.88,2.82,2.86,2.86,2.92,2.96,2.98,2.94,2.88,2.90,2.92,3.06,3.04,3.08,3.04,3.00,3.00,3.08,3.00,3.02,3.12,3.20,3.42,3.56,3.52,4.06,3.68,3.76,3.70,3.90,4.02,4.02,4.16,4.26,4.18,4.60,4.50
PMTA ⇩
ซึมขึ้น
10.00,10.00,9.80,9.85,9.85,9.85,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.60,10.30,10.30,11.10,11.40,11.20,11.40,12.00,11.90,12.10,11.10,10.90,10.60,10.40,10.30,10.20,10.50,10.70,10.70,10.70,10.90,10.80,10.70,10.60,10.60,10.60,10.60,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.60,10.60,11.10,12.10,11.80,12.00,12.00,11.90,12.40,12.80,12.80,14.90,14.80,15.00,12.60
LHK ⇩
ซึมขึ้น
2.70,2.76,2.84,2.80,2.80,2.82,2.82,2.84,2.84,2.86,2.86,2.84,2.84,2.82,2.84,2.84,2.84,2.88,2.90,2.96,2.98,3.02,3.12,3.12,3.12,3.12,3.12,3.18,3.24,3.22,3.24,3.24,3.28,3.30,3.32,3.30,3.30,3.26,3.18,3.16,3.14,3.06,3.06,3.16,3.18,3.32,3.34,3.30,3.62,3.44,3.46,3.48,3.46,3.48,3.48,3.50,3.54,3.54,3.62,3.54
PTTGC ⇩
ซึมขึ้น
64.75,63.75,63.25,63.75,66.25,65.50,65.50,63.50,62.25,64.00,62.75,62.75,63.25,62.75,64.50,63.25,65.50,67.75,66.75,67.50,67.00,68.00,68.50,67.75,66.25,66.25,65.00,64.75,64.00,63.25,63.25,63.00,63.50,63.00,62.75,63.25,62.75,61.25,61.00,61.50,62.00,61.00,62.50,63.25,63.25,63.00,62.25,61.75,63.75,64.00,65.25,67.50,67.75,66.75,67.75,69.50,69.00,68.50,67.25,67.00
SNC ⇩
Sideway
12.40,12.40,12.40,12.60,12.50,12.70,13.10,13.00,13.00,13.10,13.00,13.10,13.00,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.90,13.00,12.90,12.90,12.90,13.00,13.30,13.40,13.50,13.50,14.00,14.10,14.00,13.90,14.00,13.80,13.80,13.60,13.50,13.50,13.50,13.40,13.70,13.70,13.80,14.00,14.10,14.10,14.00,13.90,14.00,14.00,14.10,14.00,14.70,14.90,14.80,14.90,13.60,13.60,13.60,13.50
CEN ⇧
Sideway
0.58,0.59,0.60,0.59,0.58,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.58,0.60,0.78,0.95,0.83,0.80,0.82,0.83,0.83,0.85,0.85,0.85,0.84,0.83,0.82,0.85,0.83,0.83,1.07,1.15,1.18,1.18,1.20,1.25,1.25,1.60,1.63,1.64,1.69,1.69,1.69,1.71,1.74,1.76,1.85,1.87,1.82,1.96,1.88,1.87,1.85,1.88,1.89,1.90,2.08,2.24,1.93,1.80,1.86
SUTHA ⇩
ซึมขึ้น
3.96,3.96,3.92,3.96,3.90,3.86,3.86,3.86,3.86,3.92,4.18,4.14,4.06,4.02,4.00,3.94,4.00,4.00,3.90,3.96,3.98,3.98,4.00,4.00,4.02,4.02,4.02,4.06,4.06,4.04,4.06,4.02,4.04,4.10,4.08,4.12,4.16,4.14,4.12,4.12,4.12,4.14,4.22,4.32,4.30,4.30,4.32,4.30,4.36,4.22,4.34,4.42,4.48,4.58,4.72,4.76,6.15,5.70,5.70,5.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!