หน้าแรก >> บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ >> GRAND
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

16/06/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

31/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:57
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 54.96
MACD ของวันนี้คือ 0.007481 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PHOL ⇩
Sideway
2.66,2.68,2.76,2.68,2.70,2.70,2.72,2.80,2.76,2.88,2.86,2.82,3.34,3.16,3.02,3.32,3.22,3.36,3.30,3.32,3.30,3.48,3.48,3.38,3.40,3.32,3.36,3.40,3.54,3.84,4.02,4.02,3.98,3.78,3.44,3.26,3.28,3.50,3.40,3.36,3.34,3.38,3.40,3.36,3.40,3.64,3.70,3.68,3.68,3.68,3.76,3.70,3.74,3.64,3.58,3.68,3.64,3.62,3.62,3.58
KEX ⇧
Sideway
53.50,53.25,53.00,52.75,52.25,52.50,52.50,52.00,52.00,52.25,52.25,51.75,50.25,49.75,49.25,48.25,46.50,47.75,47.50,46.50,46.50,45.25,43.75,43.25,47.25,45.75,45.25,43.25,44.25,42.50,42.00,41.00,39.75,38.00,39.00,38.00,38.50,40.75,42.00,41.25,43.00,43.75,43.00,41.75,43.50,43.00,42.00,40.00,39.25,40.25,40.00,40.00,40.50,40.25,39.75,40.00,39.75,39.25,39.25,39.75
GENCO ⇧
Sideway
0.92,0.92,0.89,0.88,0.82,0.85,0.85,0.87,0.84,0.84,0.85,0.85,0.82,0.84,0.80,0.75,0.71,0.87,0.85,0.84,0.83,0.83,0.82,0.83,0.92,1.02,1.02,1.00,1.05,1.05,1.06,1.09,1.06,1.01,0.99,0.97,1.06,1.14,1.14,1.10,1.09,1.08,1.08,1.08,1.20,1.16,1.16,1.16,1.16,1.15,1.16,1.17,1.16,1.17,1.16,1.15,1.17,1.15,1.13,1.15
FTE ⇧
Sideway
1.84,1.82,1.82,1.81,1.82,1.82,1.87,1.91,1.88,1.88,1.85,1.85,1.80,1.80,1.80,1.83,1.78,1.81,1.79,1.80,1.81,1.97,1.97,2.16,2.28,2.24,2.24,2.28,2.26,2.22,2.20,2.16,2.08,1.83,1.79,1.85,1.87,2.00,2.02,1.97,1.92,1.95,1.93,2.00,1.98,2.00,1.97,2.06,2.08,2.02,2.02,2.06,2.04,2.04,2.02,2.00,2.04,2.00,1.98,1.99
AMA
Sideway
6.40,6.80,6.65,6.75,6.60,6.50,6.65,6.55,6.45,6.50,6.65,6.55,6.20,6.20,6.10,5.90,6.05,6.20,6.15,6.30,6.35,6.10,6.05,6.00,6.15,6.10,6.15,6.45,6.30,6.35,6.35,6.25,6.20,5.90,5.75,5.65,5.80,5.80,5.90,6.00,5.90,5.90,6.00,6.10,6.20,6.25,6.35,6.35,6.40,6.40,6.45,6.50,6.60,6.50,6.45,6.40,6.40,6.25,6.20,6.20
SE ⇧
Sideway
1.43,1.45,1.51,1.59,1.68,1.69,1.73,1.76,1.81,1.80,1.85,1.87,1.89,1.85,1.90,1.85,1.86,1.90,1.90,1.89,2.12,2.06,2.12,2.58,2.70,2.72,2.64,2.66,2.70,1.70,1.61,1.65,1.62,1.53,1.42,1.38,1.31,1.31,1.31,1.37,1.35,1.34,1.34,1.33,1.34,1.33,1.34,1.36,1.33,1.35,1.33,1.32,1.33,1.34,1.31,1.34,1.33,1.32,1.35,1.40
NYT ⇧
Sideway
4.00,4.04,4.28,4.16,4.16,4.18,4.20,4.20,4.18,4.16,4.20,4.16,4.04,4.04,4.14,4.04,4.00,4.10,4.10,4.18,4.10,4.06,4.08,4.36,4.40,4.36,4.60,4.52,4.62,4.46,4.42,4.38,4.28,4.06,4.06,3.94,4.24,4.12,4.08,4.08,4.02,4.02,4.44,4.34,4.38,4.68,4.86,4.80,4.72,4.62,4.78,4.78,4.72,4.66,4.54,4.58,4.54,4.46,4.48,4.52
SKR ⇩
ซึมขึ้น
7.85,7.85,7.85,7.85,7.80,7.80,8.00,8.00,7.95,7.95,8.00,8.00,8.00,7.95,8.05,8.00,8.00,8.00,8.00,7.95,7.95,8.00,8.05,8.15,8.25,8.15,8.20,8.25,8.20,8.25,8.30,8.30,8.25,8.25,8.30,8.30,8.30,8.35,8.40,8.35,8.45,8.50,8.65,8.70,8.90,9.30,9.45,9.65,9.75,10.00,10.20,10.00,10.00,9.90,9.95,10.00,9.95,9.95,9.85,9.80
VIBHA ⇧
Sideway
1.83,1.83,1.82,1.82,1.81,1.89,1.88,1.88,1.85,1.86,1.86,1.83,1.78,1.78,2.08,2.26,2.08,2.12,2.22,2.20,2.14,2.36,2.32,2.26,2.26,2.24,2.24,2.30,2.16,2.12,2.08,2.02,1.99,1.95,2.14,2.14,2.12,2.14,2.12,2.18,2.20,2.22,2.18,2.16,2.26,2.22,2.22,2.24,2.20,2.14,2.20,2.22,2.18,2.16,2.14,2.12,2.18,2.20,2.16,2.18
GRAMMY ⇧
Sideway
10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,13.00,14.40,14.80,14.50,14.80,15.10,15.30,15.30,15.10,15.40,15.10,15.20,15.20,15.20,15.00,15.00,15.00,15.10,15.00,15.10,15.30,15.30,14.90,15.00,14.90,14.80,14.80,14.80,14.80,14.90,15.00,15.00,15.00,15.00,14.80,14.80,16.80,16.80,16.70,16.40,16.60,16.30,15.60,15.60,16.00,15.80,15.80,15.40,15.30,15.70,15.70,15.30,15.30,15.00,15.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!