หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์ >> HFT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/21
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

06/05/21
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

06/05/21
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:17
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 43.18
MACD ของวันนี้คือ 0.043699 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SPG ⇩
Sideway
22.40,22.30,22.30,21.10,19.80,19.60,19.40,18.60,18.60,19.40,19.40,19.00,17.10,17.20,19.00,17.60,17.80,19.30,19.20,19.20,17.90,19.10,19.10,19.20,19.10,18.90,19.10,19.00,19.00,19.00,19.10,18.30,18.40,18.50,18.40,18.40,18.10,18.10,18.10,17.90,18.60,18.30,17.50,18.00,17.90,17.90,17.60,17.20,17.20,17.30,17.10,17.10,17.00,17.00,17.20,17.40,17.50,17.50,17.40,17.10
TOPP
ซึมขึ้น
193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,209.00,209.00,209.00,209.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,203.00,200.00,199.00,199.00,199.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,210.00,200.00,199.00,220.00,210.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,219.00,221.00,215.00,203.00,203.00,203.00,213.00,213.00
PAP ⇩
ขึ้น
3.96,3.96,3.98,3.90,3.90,3.90,3.92,3.94,3.62,3.88,3.84,3.80,3.78,3.82,3.86,3.88,3.96,4.00,3.98,3.98,4.02,3.88,3.86,3.82,3.88,3.90,3.90,4.04,4.02,4.02,3.98,3.98,4.00,4.06,4.06,4.30,4.32,4.30,4.26,4.30,4.32,4.20,4.24,4.28,4.30,4.44,4.44,4.50,4.98,4.74,4.82,4.82,4.82,4.70,4.88,4.88,4.92,4.92,5.75,5.40
TSC ⇧
ขึ้น
10.40,10.50,10.50,10.40,10.50,10.90,10.70,10.70,10.50,10.60,10.60,9.60,10.30,10.10,10.10,10.00,9.95,10.10,10.00,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.10,10.30,10.20,10.50,10.30,10.40,10.50,10.40,10.50,10.40,10.40,10.90,10.90,11.20,11.00,10.80,10.80,10.40,10.10,10.40,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.40,10.70,10.80,10.80,11.80,12.00,14.90
SNC ⇩
Sideway
12.40,12.40,12.40,12.60,12.50,12.70,13.10,13.00,13.00,13.10,13.00,13.10,13.00,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.90,13.00,12.90,12.90,12.90,13.00,13.30,13.40,13.50,13.50,14.00,14.10,14.00,13.90,14.00,13.80,13.80,13.60,13.50,13.50,13.50,13.40,13.70,13.70,13.80,14.00,14.10,14.10,14.00,13.90,14.00,14.00,14.10,14.00,14.70,14.90,14.80,14.90,13.60,13.60,13.60,13.50
GSTEEL
Sideway
0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09
FMT ⇩
Sideway
19.80,19.80,19.30,19.30,19.30,19.80,20.00,20.00,20.70,21.00,21.00,21.30,22.10,22.10,23.00,23.60,23.10,23.40,23.50,23.50,23.90,24.10,24.20,24.40,24.20,24.50,24.40,24.50,24.40,24.90,25.25,24.90,25.00,25.25,26.00,26.25,26.00,25.75,25.50,26.00,26.00,25.75,26.00,26.25,26.25,26.75,27.00,27.00,27.50,27.00,27.75,28.50,28.75,32.00,31.25,32.75,33.00,29.75,29.25,27.25
CHOW ⇩
Sideway
4.14,4.18,4.12,4.06,4.04,3.96,3.96,3.92,3.88,3.88,3.76,3.76,3.76,3.80,3.84,3.94,3.90,3.96,3.92,3.94,4.00,3.98,3.84,3.86,3.82,3.84,3.76,3.80,3.80,3.84,3.78,3.84,3.86,5.00,4.96,4.76,4.68,4.58,4.68,4.56,4.58,4.36,4.18,4.22,4.30,4.62,4.56,4.46,4.88,4.78,4.80,4.50,4.48,4.40,4.36,4.68,4.60,4.70,4.62,4.46
LHK ⇩
ซึมขึ้น
2.70,2.76,2.84,2.80,2.80,2.82,2.82,2.84,2.84,2.86,2.86,2.84,2.84,2.82,2.84,2.84,2.84,2.88,2.90,2.96,2.98,3.02,3.12,3.12,3.12,3.12,3.12,3.18,3.24,3.22,3.24,3.24,3.28,3.30,3.32,3.30,3.30,3.26,3.18,3.16,3.14,3.06,3.06,3.16,3.18,3.32,3.34,3.30,3.62,3.44,3.46,3.48,3.46,3.48,3.48,3.50,3.54,3.54,3.62,3.54
CWT ⇩
Sideway
3.64,3.58,3.58,3.52,3.52,3.50,3.48,3.66,3.46,3.40,3.36,3.44,3.38,3.44,3.52,3.50,3.56,3.48,3.46,3.48,3.46,3.40,3.42,3.56,3.46,3.44,3.54,3.56,3.60,3.58,3.58,3.54,3.78,3.64,3.68,3.68,3.70,3.62,3.60,3.96,3.72,3.60,3.56,3.66,3.64,3.80,3.70,3.64,3.76,3.68,3.74,3.86,3.76,3.74,3.78,3.90,3.90,3.84,3.80,3.78
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!