หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI >> IND
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

18/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

01/06/21
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:05
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 53.9
MACD ของวันนี้คือ 0.013783 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KUN
Sideway
2.28,2.26,2.22,2.28,2.26,2.24,2.24,2.22,2.24,2.26,2.28,2.58,2.42,2.70,2.62,2.72,2.84,3.00,2.96,2.96,2.92,2.90,2.80,2.90,2.96,3.10,3.06,3.10,3.12,3.16,3.14,2.96,3.00,2.98,3.00,2.98,3.00,3.04,3.00,3.04,2.94,2.96,2.96,2.92,2.90,2.82,2.84,2.82,2.90,2.88,2.98,2.98,2.96,2.94,3.06,3.00,2.96,2.94,2.92,2.92
PAE
Sideway
0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07
STPI ⇧
Sideway
3.76,4.18,4.30,4.18,4.12,4.08,4.18,4.22,4.28,4.28,4.28,4.18,4.04,4.04,4.04,3.92,3.86,4.02,4.02,4.06,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.06,4.02,3.96,3.98,4.14,4.30,4.12,4.14,3.98,4.02,4.04,4.18,4.18,4.42,4.58,4.52,4.68,4.60,4.58,4.88,4.80,4.74,4.64,4.60,4.68,4.70,4.72,4.82,4.76,4.66,4.66,4.66,4.54,4.50,4.54
IMPACT ⇧
ซึมขึ้น
20.20,20.10,19.80,20.00,20.00,19.90,19.80,19.50,19.40,19.40,19.30,19.00,18.80,18.80,18.80,18.40,18.00,18.90,18.70,19.00,18.70,18.60,18.60,18.50,18.70,18.50,18.30,18.30,18.30,18.40,18.30,18.30,18.30,18.20,18.30,18.10,18.20,18.50,18.40,18.30,18.20,18.10,18.30,18.60,18.40,18.50,18.60,18.70,18.80,18.90,19.00,19.10,19.50,19.50,19.60,20.00,20.00,20.40,20.00,20.10
AMATAV ⇩
ซึมขึ้น
6.35,6.60,6.65,6.80,6.75,6.65,6.60,6.55,6.50,6.60,6.70,6.65,6.45,6.35,6.35,6.35,6.25,6.35,6.40,6.20,6.25,6.15,6.10,6.20,6.25,6.25,6.15,6.10,6.25,6.25,6.40,6.60,6.50,6.50,6.50,6.70,7.05,7.05,6.80,6.75,6.80,6.55,6.75,6.80,6.85,7.05,7.30,7.40,7.90,7.90,7.70,7.75,7.70,7.80,7.75,7.65,7.60,7.60,7.65,7.45
M-STOR
Sideway
5.95,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,5.90,5.90,5.95,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.05,6.05,6.10,6.00,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.00,6.30,6.00,6.25,6.25,6.25,6.25,6.30,6.25,6.25,6.40,6.25,6.20,6.35,6.20,6.50,6.45,6.40,6.25,6.25
LHHOTEL ⇧
ขึ้น
9.95,9.85,9.90,9.95,9.95,10.00,10.10,10.20,10.10,10.30,10.40,10.10,9.70,9.65,9.75,9.75,9.50,9.75,9.75,9.80,9.70,9.60,9.50,9.80,9.70,9.65,9.70,9.60,9.45,9.50,9.50,9.25,9.25,9.25,9.15,9.10,9.30,9.20,9.20,9.15,9.10,9.30,9.35,9.40,9.20,9.20,9.25,9.50,9.50,9.75,10.00,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10
SA
ซึมลง
7.30,7.25,7.15,7.65,8.20,7.95,8.00,8.05,8.00,8.05,8.30,8.05,8.05,8.25,8.05,7.20,7.10,7.30,7.25,7.10,6.90,6.90,6.95,6.95,7.05,7.00,6.90,6.75,6.85,6.95,6.80,6.65,6.65,6.65,6.75,6.80,6.90,6.85,6.95,6.90,7.00,7.05,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,6.70,6.80,6.80,6.60,6.65,6.70,6.70,6.75,6.60,6.60,6.60,6.60
SF ⇧
ขึ้น
5.85,6.00,5.95,6.10,6.25,6.50,6.40,6.35,6.25,6.30,6.30,6.10,6.10,6.20,6.10,6.10,6.20,6.35,6.40,6.35,6.30,6.15,6.00,6.15,6.15,6.35,6.30,6.25,6.60,6.85,7.10,6.95,6.85,6.95,6.75,7.20,7.00,7.05,7.00,6.95,7.15,7.45,7.35,7.35,7.25,7.35,7.40,7.80,8.05,7.95,7.95,9.75,10.10,10.50,10.40,10.60,10.70,10.60,10.90,11.00
TOA ⇧
Sideway
32.75,32.50,32.00,32.00,32.00,32.00,32.25,32.25,31.75,32.25,32.00,31.75,31.25,31.00,30.75,30.75,30.50,31.25,31.50,32.00,31.00,30.75,32.75,33.50,33.75,34.75,34.50,33.75,33.00,33.25,33.75,33.00,33.50,33.00,36.25,35.50,35.25,34.75,35.25,34.75,35.50,36.75,38.00,37.25,37.50,38.00,37.25,37.00,36.50,35.50,35.50,36.00,35.50,35.00,34.75,35.00,34.00,34.00,33.00,33.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!