หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> LANNA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/21
- [Bear] Two Black Gapping : รูปแบบนี้มีโอกาส 70% ที่จะลงต่อ ถ้าแท่งถัดมาปิดลงต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ ก็ยิ่งเป็นการยืนยันการลงต่อ

25/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:47
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "71.12" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 1.568415 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SGP ⇧
Sideway
11.80,11.70,11.70,11.60,11.50,11.50,11.50,11.60,11.50,11.50,11.40,11.50,11.10,10.80,10.80,10.50,10.60,11.10,11.40,11.30,11.30,11.20,11.30,11.50,11.40,11.20,11.40,11.00,12.10,11.80,11.80,12.00,11.90,11.80,12.20,12.40,12.10,11.80,11.50,11.30,11.20,11.30,11.70,11.50,11.50,11.60,11.80,11.90,12.00,11.80,11.90,11.80,12.30,12.80,13.00,12.60,12.60,12.00,11.60,11.80
SCG
Sideway
3.74,3.78,3.78,3.82,3.82,3.80,3.82,3.80,3.82,3.88,3.86,3.86,3.78,3.82,3.82,3.76,3.74,3.80,3.80,3.80,3.78,3.80,3.78,3.78,3.74,3.80,3.88,3.96,4.02,4.00,3.98,3.86,4.24,4.12,4.02,3.98,4.04,4.04,4.04,3.96,4.08,4.10,4.08,4.12,4.20,4.22,4.18,4.16,4.18,4.22,4.20,4.20,4.24,4.10,4.14,4.20,4.20,4.16,4.18,4.18
RPC ⇧
Sideway
0.68,0.68,0.68,0.70,0.69,0.73,0.73,0.72,0.71,0.73,0.74,0.73,0.70,0.69,0.69,0.68,0.69,0.70,0.72,0.74,0.94,0.91,0.89,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,1.14,1.12,1.14,1.09,1.08,0.98,0.94,0.89,0.91,0.97,1.00,0.98,0.95,0.98,0.99,1.02,1.01,1.12,1.07,1.06,1.05,1.06,1.05,1.04,1.03,1.03,1.01,1.01,1.00,0.99,0.96,1.00
PSTC ⇧
ขึ้น
1.68,1.68,1.78,1.76,1.74,1.79,1.93,1.88,1.88,1.95,1.91,1.88,1.81,1.79,1.77,1.71,1.70,1.76,1.77,1.76,1.74,1.73,1.74,1.76,1.76,1.82,1.90,1.87,1.88,1.87,1.92,1.87,1.83,1.77,1.85,1.84,1.90,2.16,2.04,2.02,2.24,2.18,2.26,2.20,2.24,2.16,2.12,2.14,2.16,2.20,2.20,2.16,2.18,2.46,2.40,2.66,2.60,2.62,2.78,2.86
MDX ⇩
ซึมขึ้น
5.10,5.10,5.05,4.96,4.86,4.98,4.98,5.00,5.40,5.35,5.25,5.10,5.20,5.10,5.65,5.20,5.15,5.25,5.20,5.40,5.30,5.20,5.20,5.00,5.20,5.10,5.05,5.00,5.15,5.10,5.05,5.05,5.10,4.94,5.00,6.00,6.25,6.60,6.60,6.30,6.40,5.50,5.50,5.35,5.50,5.55,5.50,5.75,5.65,5.60,5.65,5.70,6.05,6.05,6.05,6.00,6.05,5.90,6.10,6.05
BGRIM ⇩
Sideway
46.50,46.50,46.00,45.75,45.75,46.00,45.75,45.25,45.75,45.75,45.50,45.50,43.25,44.00,44.25,43.00,43.25,43.00,43.75,44.00,44.00,42.75,42.25,42.25,43.00,43.00,42.75,41.25,41.75,42.25,42.25,41.75,42.00,40.75,40.25,40.00,40.75,40.50,40.75,40.00,40.25,41.50,44.50,43.75,44.25,45.25,44.75,44.00,43.25,43.75,43.75,44.75,45.00,44.75,44.75,44.50,44.00,44.00,43.75,43.25
LANNA
ซึมขึ้น
7.95,8.35,8.80,8.75,8.85,8.85,8.75,8.75,8.75,8.85,8.85,8.70,8.45,8.45,8.45,8.35,8.35,8.70,8.80,8.80,8.85,8.80,9.15,9.30,9.45,9.60,9.45,8.90,9.05,9.35,9.45,9.30,9.35,9.45,10.70,10.40,11.30,11.40,11.00,10.80,11.40,10.90,11.20,11.40,12.00,12.30,13.20,13.60,13.90,13.90,14.10,14.20,17.00,16.70,16.70,16.60,16.70,16.40,15.80,15.80
PTT ⇧
Sideway
40.50,40.50,40.25,40.25,40.25,40.25,40.75,40.75,41.00,40.75,40.50,40.00,39.50,39.00,39.25,39.00,39.75,39.75,39.75,39.25,39.00,38.75,38.75,39.00,39.25,40.50,40.00,39.50,39.75,40.50,40.50,40.25,39.75,40.00,40.25,39.75,40.00,39.75,39.00,38.50,38.25,38.75,38.75,39.25,39.50,41.50,41.50,41.25,41.25,40.50,40.75,40.75,41.50,41.50,40.75,41.25,41.00,40.00,39.75,40.25
SCN ⇧
Sideway
1.98,1.94,2.02,2.30,2.30,2.36,2.34,2.32,2.26,2.36,2.34,2.30,2.26,2.26,2.30,2.22,2.04,2.18,2.24,2.26,2.32,2.30,2.36,2.72,2.66,2.64,2.74,2.72,2.78,2.68,2.96,3.00,3.08,3.00,2.72,2.64,2.70,2.86,2.76,2.76,2.62,2.62,2.62,2.64,2.70,2.86,2.88,2.90,2.90,2.92,3.10,3.02,3.14,3.14,3.04,3.10,3.06,3.10,3.06,3.08
EGCO ⇩
ซึมขึ้น
182.50,188.50,185.50,187.00,187.50,186.50,188.00,186.00,185.50,186.50,184.00,181.50,179.50,179.00,179.00,177.00,175.00,176.50,176.00,176.50,176.00,175.00,175.00,174.50,178.00,175.50,176.50,174.00,175.00,177.50,175.50,175.00,173.00,171.00,171.50,169.50,172.00,170.00,170.00,169.50,169.00,169.00,174.00,174.00,175.00,176.50,177.00,174.50,174.00,176.00,176.50,183.50,184.50,185.00,182.00,181.00,180.00,184.00,182.50,181.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!