หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> LPF
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

09/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

31/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:37
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 69.15 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.421372 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
ORI ⇧
Sideway
8.20,8.15,8.10,8.30,8.40,8.20,8.40,8.40,8.45,8.55,8.60,9.00,8.70,8.55,8.70,8.55,8.65,8.95,9.00,9.05,8.95,8.85,8.95,8.90,9.20,9.30,9.20,9.20,9.45,9.15,8.90,8.60,8.60,8.45,8.60,8.80,9.20,9.10,9.25,9.10,9.05,8.90,9.20,9.20,9.15,9.20,9.15,9.10,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.20,9.30,9.20,9.25,9.00,9.05
MNRF
Sideway
3.00,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.06,3.08,3.08,3.10,3.10,3.10,2.92,2.96,2.96,2.96,2.96,3.00,3.00,3.00,2.94,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.04,3.06,3.04,3.04,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.04,3.00,3.00,3.04,3.04,3.02,3.02,3.02,3.06,3.06,3.08,3.08,3.06,3.00,3.00,3.00,3.02,3.00,3.00,3.02,3.02
RICHY ⇩
Sideway
0.93,0.92,0.94,1.02,1.02,1.00,1.02,1.01,1.07,1.16,1.35,1.27,1.22,1.20,1.15,1.09,1.17,1.18,1.30,1.29,1.25,1.25,1.25,1.25,1.24,1.24,1.24,1.22,1.25,1.23,1.30,1.27,1.31,1.27,1.22,1.12,1.11,1.14,1.16,1.13,1.11,1.11,1.15,1.13,1.14,1.14,1.17,1.20,1.19,1.35,1.28,1.26,1.27,1.23,1.20,1.21,1.21,1.19,1.18,1.17
SIRIP
ซึมลง
8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.20,8.20,8.30,8.40,8.40,8.40,8.40,8.40,8.80,8.00,8.05,8.00,8.00,8.05,8.00,8.00,8.00,8.00,7.95,7.95,7.95,7.95,8.05,8.05,8.05,8.35,8.25,8.05,8.05,8.20,8.35,8.35,8.35,8.15,8.05,8.05,8.05,8.05,8.10,8.10,8.10,8.15,8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.20,8.20,8.20,8.05,8.05
APCS ⇧
ขึ้น
4.92,4.92,4.88,4.88,4.84,4.84,4.80,4.80,4.80,4.86,4.88,4.86,4.78,4.78,4.86,4.86,4.80,4.80,4.78,4.74,4.72,4.68,4.74,4.74,4.76,4.74,4.74,4.74,4.74,4.76,4.70,4.76,4.78,4.64,5.00,5.20,5.25,5.00,4.96,5.30,5.30,5.15,5.00,4.98,5.25,5.10,5.55,5.30,5.35,5.30,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.70,5.65,6.05,6.00,6.20
TTLPF
Sideway
22.90,22.90,23.00,23.00,22.60,22.90,23.00,23.00,22.90,22.90,23.00,23.40,23.00,23.00,23.20,23.00,23.30,23.30,23.30,23.30,23.30,23.30,23.00,23.00,23.00,23.00,23.10,23.40,23.30,23.30,23.30,23.30,23.30,23.20,22.80,23.00,23.00,23.00,23.10,23.10,23.10,23.10,23.30,23.00,23.00,23.00,22.90,23.00,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,23.00,23.00,23.10,23.10,23.00,23.00,23.00
SK ⇧
Sideway
1.15,1.15,1.21,1.18,1.19,1.18,1.30,1.35,1.30,1.29,1.29,1.22,1.18,1.23,1.19,1.14,1.08,1.13,1.23,1.23,1.54,1.40,1.56,1.46,1.52,1.56,1.52,1.40,1.50,1.43,1.49,1.46,1.44,1.34,1.31,1.27,1.33,1.32,1.51,1.44,1.55,1.53,1.62,1.54,1.52,1.52,1.49,1.50,1.49,1.47,1.49,1.58,1.52,1.48,1.44,1.43,1.45,1.42,1.38,1.40
AIMIRT
Sideway
11.90,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.90,11.90,11.90,12.00,12.20,12.50,12.40,12.30,12.40,12.30,12.30,12.30,12.20,12.20,12.10,12.10,12.10,11.90,12.00,12.00,11.90,11.90,12.00,12.10,11.90,12.10,12.00,12.00,12.10,12.20,12.30,12.30,12.20,12.30,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.00,12.20,12.30,12.30,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.20
TAPAC ⇧
Sideway
3.76,3.72,3.66,3.56,3.80,4.28,4.32,4.26,4.26,4.22,4.20,4.16,3.94,4.14,4.20,4.02,3.90,4.30,5.10,5.00,4.90,4.88,4.86,4.84,4.80,4.74,4.56,4.40,4.52,4.52,4.42,4.50,4.40,4.28,4.10,4.00,4.14,3.98,3.90,3.94,3.86,3.90,4.22,4.30,4.62,4.74,4.70,4.74,5.15,4.98,4.98,5.10,5.10,5.60,4.90,4.76,4.76,4.76,4.70,4.72
AWC ⇧
Sideway
5.20,5.25,5.15,5.05,5.05,5.15,5.20,5.15,5.10,5.05,5.05,5.00,4.88,4.90,4.92,4.80,4.74,4.92,4.86,4.80,4.76,4.68,4.54,4.68,4.84,4.80,4.76,4.62,4.76,4.78,4.78,4.72,4.72,4.68,4.64,4.64,4.78,4.76,4.80,4.66,4.70,4.74,4.84,4.80,4.78,4.92,4.82,4.82,4.94,4.94,5.10,5.05,5.15,5.05,5.00,4.96,4.80,4.72,4.62,4.66
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!