หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> M-PAT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

07/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

12/05/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:38
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 69.67 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.224 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NNCL
Sideway
2.38,2.36,2.40,2.36,2.34,2.58,2.54,2.50,2.58,2.56,2.56,2.50,2.46,2.42,2.44,2.40,2.40,2.44,2.48,2.52,2.50,2.48,2.58,2.58,2.60,2.74,2.76,2.62,2.66,2.66,2.66,2.60,2.64,2.60,2.58,2.64,2.62,2.62,2.64,2.60,2.62,2.62,2.64,2.64,2.64,2.72,2.66,2.78,2.78,2.74,2.72,2.72,2.74,2.74,2.70,2.58,2.56,2.58,2.62,2.62
PROS
ซึมลง
3.36,3.06,3.32,3.18,3.12,3.12,3.08,2.96,2.98,2.98,3.10,3.24,3.42,3.36,3.28,3.60,3.40,3.50,3.42,3.34,3.30,3.26,3.36,3.28,3.42,3.34,3.32,3.28,3.32,3.28,3.32,3.30,3.30,3.24,3.16,3.18,3.18
DHOUSE ⇧
Sideway
0.97,0.99,0.97,0.97,0.96,0.95,0.93,0.92,0.97,0.97,0.96,0.93,1.06,1.06,1.02,0.99,1.08,1.09,1.08,1.06,1.08,1.16,1.18,1.19,1.23,1.26,1.26,1.27,1.27,1.34,1.33,1.29,1.25,1.17,1.14,1.10,1.13,1.15,1.16,1.23,1.27,1.30,1.28,1.27,1.27,1.31,1.34,1.35,1.31,1.28,1.28,1.29,1.29,1.27,1.22,1.24,1.26,1.26,1.25,1.26
DCON ⇧
Sideway
0.35,0.40,0.39,0.42,0.49,0.48,0.50,0.48,0.48,0.50,0.50,0.48,0.46,0.52,0.49,0.50,0.48,0.48,0.49,0.58,0.54,0.53,0.53,0.56,0.56,0.57,0.61,0.61,0.60,0.62,0.61,0.60,0.61,0.59,0.56,0.52,0.56,0.55,0.54,0.53,0.52,0.52,0.53,0.54,0.58,0.57,0.56,0.57,0.62,0.60,0.61,0.59,0.58,0.58,0.57,0.58,0.55,0.55,0.55,0.56
MIT
Sideway
3.30,3.30,3.24,3.30,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.14,3.14,3.18,3.20,3.20,3.20,3.18,3.18,3.18,3.06,3.22,3.18,3.22,3.20,3.20,3.20,3.10,3.20,3.04,3.04,3.04,3.04,3.02,3.04,3.16,3.16,3.16,3.08,3.08,3.08,3.06,3.06,3.06,3.20,3.20,3.16,3.18,3.18,3.14,3.10,3.12,3.12,3.12,3.12,3.12
TPOLY ⇧
Sideway
2.52,2.54,2.56,2.56,2.54,2.56,2.54,2.54,2.62,2.56,2.56,2.56,2.46,2.46,2.50,2.50,2.50,2.66,2.70,2.66,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.66,2.62,2.60,2.44,2.46,2.42,2.34,2.28,2.22,2.22,2.24,2.38,2.32,2.30,2.22,2.16,2.18,2.18,2.30,2.34,2.36,2.30,2.26,2.28,2.50,2.44,2.28,2.28,2.26,2.22,2.22,2.20,2.16,2.22
MJLF
ขึ้น
7.10,7.15,7.15,7.15,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.25,7.10,7.15,7.10,7.10,7.00,7.05,6.90,6.85,6.85,6.85,7.10,6.95,6.95,6.80,6.80,6.85,6.95,6.75,6.75,6.85,6.85,6.75,6.50,6.55,6.65,6.75,6.95,6.85,6.85,6.80,6.70,6.80,6.90,7.00,7.05,6.95,7.05,7.15,7.20,7.20,7.20,7.20,7.35,7.35,7.30,7.30,7.30,7.25,7.25
MJD ⇧
Sideway
1.90,1.89,1.91,2.02,2.00,1.98,2.00,2.02,2.12,2.36,2.30,2.22,2.12,2.14,2.10,2.10,2.06,2.12,2.10,2.16,2.16,2.12,2.06,2.08,2.08,2.08,2.06,2.00,2.00,2.00,1.96,1.89,1.85,1.78,1.82,1.79,1.80,1.83,1.83,1.82,1.81,1.83,1.93,1.76,1.76,1.79,1.80,1.89,2.06,2.02,2.08,2.08,2.06,2.14,2.12,2.12,2.10,2.12,2.06,2.08
PPF
Sideway
11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.30,11.20,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.30,11.40,11.40,11.40,11.40,11.40,11.30,11.40,11.40,11.20,11.40,11.40,11.40,11.40,11.30,11.40,11.40,11.40,11.40,11.30,11.40,11.40
SF ⇧
ขึ้น
5.85,6.00,5.95,6.10,6.25,6.50,6.40,6.35,6.25,6.30,6.30,6.10,6.10,6.20,6.10,6.10,6.20,6.35,6.40,6.35,6.30,6.15,6.00,6.15,6.15,6.35,6.30,6.25,6.60,6.85,7.10,6.95,6.85,6.95,6.75,7.20,7.00,7.05,7.00,6.95,7.15,7.45,7.35,7.35,7.25,7.35,7.40,7.80,8.05,7.95,7.95,9.75,10.10,10.50,10.40,10.60,10.70,10.60,10.90,11.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!