หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> MVP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/03/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

19/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:46
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 53.42
MACD ของวันนี้คือ 0.029829 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
POST ⇩
Sideway
0.98,0.97,1.04,1.01,1.01,0.99,1.00,0.95,0.95,0.97,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.60,1.62,1.49,1.30,1.17,1.11,1.05,1.02,1.03,1.06,1.10,1.13,1.10,1.00,1.06,1.10,1.11,1.10
SINGER ⇩
ลง
31.00,30.00,30.25,31.00,32.00,31.75,31.25,31.50,30.25,30.00,29.00,30.25,31.25,31.50,32.75,31.75,32.00,34.50,36.25,37.75,37.00,39.50,39.75,39.50,38.75,38.50,38.75,37.75,42.00,41.75,41.25,40.50,40.50,40.50,41.25,43.50,43.00,42.50,42.25,42.00,42.00,40.00,40.75,42.50,43.75,43.75,43.50,41.75,42.75,42.00,42.50,41.50,42.00,40.25,40.75,42.75,41.75,40.25,42.00,41.00
WAVE ⇩
ซึมขึ้น
0.62,0.61,0.61,0.61,0.61,0.60,0.61,0.61,0.60,0.59,0.59,0.60,0.57,0.55,0.56,0.59,0.58,0.57,0.57,0.63,0.62,0.61,0.60,0.60,0.61,0.61,0.63,0.66,0.65,0.66,0.65,0.65,0.66,0.72,0.70,0.70,0.72,0.71,0.66,0.66,0.66,0.61,0.61,0.63,0.64,0.64,0.67,0.68,0.71,0.70,0.70,0.70,0.69,0.79,0.83,0.85,0.87,0.85,0.89,0.80
MIDA ⇩
Sideway
0.48,0.47,0.48,0.48,0.47,0.47,0.45,0.45,0.44,0.44,0.45,0.45,0.45,0.44,0.45,0.44,0.45,0.45,0.45,0.47,0.47,0.57,0.52,0.51,0.52,0.51,0.52,0.52,0.53,0.56,0.57,0.55,0.58,0.56,0.55,0.56,0.56,0.55,0.53,0.53,0.53,0.50,0.49,0.51,0.51,0.55,0.59,0.61,0.64,0.67,0.64,0.64,0.65,0.67,0.67,0.66,0.69,0.66,0.64,0.59
A5
Sideway
1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50
MAKRO ⇩
Sideway
36.50,36.75,36.00,36.00,36.00,36.00,36.25,36.25,35.75,36.00,36.00,36.00,36.00,35.75,36.25,37.50,39.25,38.50,39.00,39.25,39.00,38.25,38.00,37.25,37.25,38.00,38.00,38.25,37.75,37.50,37.50,37.50,37.00,38.00,38.00,37.75,37.75,37.25,36.25,36.25,36.25,36.00,36.00,36.50,36.25,36.25,36.00,35.50,35.50,35.25,35.75,36.00,37.75,36.00,36.75,36.75,36.75,37.00,36.75,36.00
HEMP ⇩
ลง
IMH ⇧
Sideway
2.36,2.38,2.40,2.38,2.38,2.34,2.32,2.10,2.12,2.38,2.30,2.32,2.36,2.62,2.94,2.94,3.00,2.88,2.94,3.04,3.10,3.30,4.28,3.98,4.44,4.28,4.20,4.30,4.14,4.16,4.16,4.12,4.12,4.08,4.14,4.20,4.26,4.18,4.12,4.52,5.85,5.70,5.25,5.40,5.55,5.55,5.35,6.40,6.60,6.05,6.00,5.75,5.80,6.00,5.90,5.90,5.75,5.75,5.35,5.70
TTA ⇩
ซึมขึ้น
6.25,6.15,6.40,6.50,6.55,6.80,7.10,6.90,7.00,7.20,7.55,7.25,7.30,7.60,7.50,8.20,8.20,8.70,8.55,8.85,8.70,8.60,8.60,8.50,8.40,9.55,10.20,13.20,13.10,13.00,12.90,13.10,14.00,13.30,12.90,13.00,12.90,12.50,11.80,12.30,11.80,11.60,13.20,13.80,13.80,14.30,15.00,15.00,15.50,14.80,15.30,15.00,14.60,17.30,16.90,16.60,18.30,18.20,17.50,17.00
CENTEL
ซึมลง
30.00,29.50,29.50,30.00,29.25,29.75,29.75,31.00,30.25,33.00,32.25,33.25,33.00,32.75,32.75,31.75,34.00,33.25,34.50,34.75,34.50,33.00,33.50,34.25,33.75,33.75,34.25,34.00,35.00,34.00,34.25,36.00,36.75,37.25,36.50,36.00,35.50,34.25,33.00,33.00,33.50,32.75,33.00,33.00,32.50,31.50,30.25,30.50,30.25,31.75,31.75,32.25,31.75,30.50,31.50,31.25,31.00,31.00,30.75,30.75
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!