หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> NDR
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/21
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

20/07/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:36
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 46.36
MACD ของวันนี้คือ 0.05806 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
IVL ⇧
ลง
47.75,48.25,49.25,49.25,48.75,48.00,46.75,46.50,45.50,45.75,45.25,45.50,45.25,44.25,45.00,45.50,45.50,45.75,46.50,47.00,45.25,44.75,43.00,43.25,42.25,42.50,42.25,42.75,43.50,41.25,41.00,40.50,40.50,41.00,41.25,41.00,41.00,41.50,40.75,41.25,41.75,41.25,41.75,39.75,38.50,39.50,38.75,40.00,39.75,40.25,40.75,38.75,37.00,38.00,39.00,38.75,37.50,37.50,36.25,37.75
PTL ⇧
ซึมลง
29.75,29.75,30.00,30.00,29.50,29.75,30.00,30.00,30.25,30.50,30.75,27.00,27.75,28.25,28.00,28.25,28.00,26.75,27.75,28.25,28.50,28.50,28.00,28.50,28.25,27.75,27.50,27.25,27.75,27.25,27.50,27.50,27.50,26.75,26.00,26.00,25.75,26.25,26.00,26.75,26.00,26.50,26.00,26.00,25.00,25.50,25.00,26.25,26.00,26.50,26.25,26.00,25.50,25.25,24.90,24.90,24.50,24.50,24.30,25.25
TKT
Sideway
1.24,1.26,1.25,1.27,1.34,1.62,1.41,1.45,1.41,1.39,1.46,1.47,1.42,1.40,1.41,1.39,1.39,1.40,1.44,1.45,1.45,1.60,1.51,1.53,1.61,1.66,1.64,1.63,1.62,1.61,1.58,1.56,1.54,1.54,1.60,1.81,1.85,2.10,2.06,1.98,1.98,1.87,1.92,2.02,2.40,2.22,2.20,2.08,2.04,2.06,2.02,2.02,1.96,1.99,2.06,2.04,2.10,2.28,2.04,2.04
FPI ⇩
ซึมขึ้น
1.98,1.99,2.00,1.98,1.97,1.94,1.94,2.00,1.99,2.00,2.06,2.06,2.08,2.08,2.18,2.30,2.26,2.24,2.26,2.22,2.18,2.14,2.24,2.24,2.30,2.44,2.42,2.42,2.44,2.38,2.36,2.42,2.50,2.52,2.48,2.42,2.44,2.46,2.38,2.40,2.42,2.42,2.48,2.38,2.34,2.34,2.36,2.36,2.38,2.40,2.42,2.44,2.38,2.38,2.48,2.62,2.92,2.82,2.64,2.50
PIMO ⇧
Sideway
4.36,4.60,4.64,4.56,4.44,4.04,3.90,3.86,3.82,3.90,3.80,3.82,3.74,3.46,3.52,3.46,3.42,3.52,3.48,3.50,3.82,3.86,3.78,3.80,3.82,3.74,3.64,3.70,3.70,3.62,3.60,3.56,3.60,3.52,3.44,3.42,3.36,3.60,3.90,3.76,3.70,3.58,3.74,3.60,3.42,3.46,3.46,3.60,3.58,3.88,3.74,3.88,3.64,3.72,3.78,3.72,3.70,3.56,3.50,3.56
UAC ⇩
ลง
5.15,5.40,5.70,5.70,5.35,5.05,4.74,4.78,4.80,4.76,4.68,4.68,4.64,4.62,4.70,4.80,5.05,5.15,5.30,5.30,5.20,5.10,5.15,5.15,5.20,5.15,5.20,5.15,5.15,5.10,5.00,5.35,5.20,5.05,5.00,5.00,4.98,5.10,5.00,4.96,4.92,4.98,5.00,4.98,4.92,4.98,4.96,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,4.92,4.96,5.05,5.00,4.98,4.98,4.98,4.86
INGRS ⇩
ลง
0.61,0.69,0.69,0.86,0.99,0.94,0.93,0.92,0.89,0.89,0.93,0.99,0.94,0.91,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.92,0.94,0.94,0.93,0.93,0.91,0.94,1.04,0.99,0.95,0.95,0.93,0.93,0.94,0.92,0.92,0.94,0.94,0.96,1.10,1.15,1.09,1.11,1.09,1.02,1.03,1.03,1.02,1.05,1.13,1.09,1.08,1.06,1.03,1.02,1.04,1.04,1.03,0.99,0.93,0.84
CPT ⇩
ลง
1.00,0.99,0.99,1.00,1.02,1.06,0.97,0.88,0.86,0.88,0.86,0.86,0.89,0.88,0.89,0.89,0.88,0.89,0.88,0.92,0.91,0.90,0.90,0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.93,0.93,0.92,0.91,0.91,0.90,0.90,0.90,0.91,0.91,0.91,0.89,0.89,0.91,0.90,0.86,0.87,0.86,0.88,0.88,0.88,0.88,0.87,0.87,0.88,0.88,0.88,0.86,0.87,0.85,0.83
TWP ⇩
ลง
4.06,4.12,4.10,4.16,4.28,4.30,4.64,4.50,4.08,4.08,4.08,4.08,4.06,3.90,3.98,3.90,3.92,3.94,3.96,4.00,4.04,3.94,3.98,3.96,3.96,3.90,3.92,3.90,3.88,3.84,3.80,3.78,3.72,3.74,3.52,3.56,3.68,3.70,3.72,3.68,3.64,3.62,3.70,3.68,3.46,3.58,3.56,3.62,3.62,3.58,3.60,3.62,3.50,3.52,3.52,3.68,3.78,3.82,3.78,3.60
ALLA ⇩
ลง
2.10,2.08,2.10,2.28,2.44,2.32,2.20,2.18,2.08,2.10,2.14,2.12,2.10,2.10,2.10,2.08,2.10,2.18,2.22,2.16,2.16,2.12,2.10,2.10,2.10,2.08,2.06,2.08,2.06,2.04,2.04,1.96,2.02,1.97,1.88,1.90,1.87,2.00,1.91,2.00,1.92,2.20,2.18,2.14,1.96,2.00,1.98,1.98,2.04,2.00,1.99,1.97,1.92,1.91,1.93,1.89,1.87,1.83,1.79,1.72
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!