หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> SAUCE
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/01/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:07
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 50.44
MACD ของวันนี้คือ 0.089399 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CFRESH ⇩
Sideway
3.36,3.32,3.32,3.28,3.28,3.38,3.40,3.30,3.06,2.96,2.98,2.96,2.96,2.94,2.90,2.88,2.94,2.88,2.94,2.90,3.34,3.48,2.52,2.40,2.44,2.50,2.50,2.62,2.70,2.62,2.64,2.62,2.60,2.60,2.60,2.64,2.60,2.58,2.42,2.42,2.36,2.32,2.24,2.40,2.40,2.44,2.64,2.52,2.66,2.52,2.50,2.44,2.44,2.32,2.60,2.52,2.56,2.92,2.72,2.48
NER ⇩
ขึ้น
4.90,4.92,4.98,5.35,5.20,5.15,5.10,5.20,5.10,5.30,5.20,5.65,5.55,5.55,5.55,5.60,5.70,5.50,5.55,5.45,5.35,5.25,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.45,5.40,5.45,5.40,5.40,5.40,5.50,5.40,5.45,5.40,5.45,5.40,5.35,5.35,5.25,5.30,5.55,5.55,5.70,5.75,5.60,5.65,6.25,6.10,6.00,6.30,6.10,6.20,6.30,6.45,6.40,6.60,6.45
STA ⇩
ซึมลง
30.75,30.25,31.00,32.00,33.00,34.50,43.50,43.25,48.00,47.25,50.50,54.00,51.00,48.00,47.75,46.75,49.00,47.75,47.25,47.50,46.25,45.50,48.25,46.50,47.00,47.75,46.50,47.00,46.50,46.25,47.25,46.50,46.50,47.00,46.75,47.25,46.00,47.00,49.25,46.75,46.75,45.50,46.75,47.25,46.75,46.75,48.75,46.25,46.75,46.25,46.75,47.50,47.25,49.25,47.00,47.00,47.50,47.50,48.75,46.50
LEE ⇩
Sideway
2.42,2.44,2.42,2.44,2.46,2.48,2.52,2.50,2.52,2.60,2.62,2.56,2.58,2.56,2.54,2.52,2.52,2.54,2.50,2.54,2.68,2.72,2.72,2.74,2.74,2.84,2.94,3.00,2.98,2.78,2.80,2.74,2.74,2.72,2.74,2.74,2.72,2.68,2.62,2.62,2.62,2.60,2.60,2.64,2.62,2.66,2.70,2.70,2.64,2.62,2.76,2.94,2.96,2.94,2.94,2.90,3.10,3.06,2.88,2.82
KSL ⇩
ซึมขึ้น
3.00,3.00,3.00,2.90,2.94,2.94,2.96,3.00,3.26,3.42,3.30,3.30,3.12,3.22,3.16,3.12,3.22,3.14,3.12,3.06,3.06,3.08,3.08,3.34,3.32,3.22,3.18,3.44,3.24,3.40,3.36,3.28,3.30,3.30,3.30,3.28,3.28,3.18,3.20,3.10,3.14,3.14,3.26,3.36,3.32,3.40,3.60,3.52,3.84,3.92,4.08,4.12,4.08,4.30,4.70,4.50,4.56,4.70,4.80,4.62
UPOIC ⇩
ขึ้น
4.70,4.80,4.78,4.78,4.78,4.70,4.70,4.62,4.60,4.72,4.62,4.82,4.76,4.76,4.78,4.74,4.74,4.76,4.76,4.78,4.84,4.84,4.82,4.80,4.82,4.86,4.80,4.84,4.80,4.98,5.00,5.05,5.05,5.00,5.00,5.00,4.98,5.05,4.98,4.98,4.94,4.90,4.98,4.98,4.96,5.10,5.30,5.50,5.50,5.50,5.60,5.45,5.45,5.45,5.50,5.60,5.80,5.75,6.85,6.15
BRR ⇩
ซึมขึ้น
3.84,3.80,3.76,3.70,3.58,3.70,3.66,3.72,3.76,3.88,3.72,3.76,3.68,3.62,3.62,3.54,3.56,3.62,3.58,3.66,3.60,3.64,3.66,3.68,3.84,4.22,4.26,4.52,4.54,5.90,6.40,5.80,5.85,5.60,5.50,5.45,5.45,5.25,5.00,5.45,5.25,5.05,5.30,5.55,5.25,5.35,5.70,5.70,5.95,6.05,6.30,6.25,6.20,6.25,6.80,7.00,6.90,7.25,7.40,7.00
HTC ⇩
ลง
35.25,35.50,35.25,35.00,35.00,34.50,35.50,35.50,35.00,35.00,35.00,35.00,34.50,34.75,35.25,35.00,34.75,36.25,37.50,37.25,38.00,38.25,38.00,38.25,38.00,38.50,38.50,38.75,39.25,39.50,42.00,40.50,40.75,39.50,39.50,40.25,39.75,38.75,38.00,37.75,38.00,37.25,37.00,38.50,38.75,39.00,38.00,37.25,37.75,37.50,38.50,38.75,39.25,37.50,37.25,37.50,37.25,36.75,36.50,36.00
SAPPE ⇩
ลง
22.40,22.80,22.50,21.90,22.20,21.80,22.70,23.10,23.10,24.50,24.80,25.50,26.75,26.75,27.00,26.25,25.75,25.25,26.50,27.00,26.50,25.75,26.00,28.75,28.50,30.00,30.25,28.75,30.75,30.00,28.50,28.50,28.50,28.75,28.50,28.00,28.25,27.75,26.75,26.75,27.00,26.00,26.25,26.75,27.75,27.25,26.50,26.00,25.00,25.00,25.50,26.00,26.25,25.50,25.75,25.75,24.50,23.80,24.40,23.40
PPPM ⇩
ซึมลง
0.39,0.39,0.38,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.38,0.39,0.38,0.42,0.37,0.37,0.37,0.34,0.35,0.35,0.34,0.35,0.35,0.35,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.38,0.37,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.35,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.46,0.59,0.76,0.68,0.67,0.67,0.37,0.39,0.35,0.35,0.35,0.34
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!