หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ >> SFLEX
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/21
- [Bull] Inverted Hammer : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือ Body ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

16/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:22
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 46.65
MACD ของวันนี้คือ 0.095856 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
IHL ⇩
Sideway
5.10,4.94,4.94,4.88,4.88,4.90,4.84,4.84,4.36,4.24,4.14,4.12,4.02,4.26,4.34,4.28,4.20,4.14,4.12,4.24,4.56,4.36,4.38,4.36,4.60,4.60,4.58,4.50,4.48,4.48,4.46,4.40,4.40,4.36,4.44,4.40,4.38,4.28,4.08,4.14,4.22,4.14,4.10,4.22,4.20,4.18,4.10,4.08,4.34,4.16,4.36,4.34,4.32,4.24,4.36,4.60,4.68,4.54,4.50,4.36
CITY
Sideway
1.82,1.81,1.79,1.80,1.78,1.80,1.81,1.79,1.79,1.78,1.80,1.80,1.80,1.81,1.80,1.81,1.81,1.82,1.82,1.83,2.00,2.02,2.30,2.18,2.22,2.18,2.20,2.18,2.38,2.40,2.32,2.32,2.32,2.36,2.34,2.34,2.32,2.28,2.24,2.26,2.38,2.28,2.18,2.18,2.22,2.88,2.72,2.72,3.18,2.80,2.76,2.72,2.68,2.56,2.60,2.66,2.68,2.58,2.58,2.58
CPT ⇩
Sideway
0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.87,0.99,0.93,0.86,0.88,0.87,0.86,0.84,0.84,0.85,0.89,0.95,1.03,1.01,1.03,1.01,1.00,0.97,1.00,0.99,0.99,1.00,1.04,1.04,1.03,1.02,1.02,1.03,1.02,1.02,1.02,1.04,1.04,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.99,1.03,1.00,0.99,0.99,1.00,1.00,1.02,1.02,1.00,0.99,0.99,1.00,1.02,1.06,0.97
COLOR ⇩
ซึมขึ้น
1.32,1.34,1.40,1.39,1.39,1.37,1.35,1.34,1.30,1.37,1.46,1.46,1.42,1.41,1.36,1.36,1.38,1.38,1.36,1.31,1.33,1.34,1.34,1.35,1.33,1.37,1.39,1.39,1.38,1.41,1.41,1.40,1.46,1.47,1.49,1.52,1.54,1.54,1.54,1.58,1.58,1.53,1.49,1.51,1.54,1.56,1.55,1.54,1.54,1.55,1.71,1.66,1.72,1.76,1.78,1.81,1.99,1.97,1.98,1.93
PIMO ⇩
Sideway
3.16,3.16,3.24,3.28,3.28,3.30,3.00,2.98,2.80,2.86,2.84,2.92,2.98,2.94,3.00,3.12,3.20,3.20,3.20,3.18,3.10,3.04,3.10,3.08,3.06,3.10,3.20,3.12,3.06,3.10,3.38,3.68,3.60,3.82,3.72,3.74,3.72,3.64,3.62,3.82,3.66,3.48,3.40,3.68,4.00,4.78,4.88,4.88,5.05,4.86,4.92,4.90,4.92,4.36,4.60,4.64,4.56,4.44,4.04,3.90
AMC ⇩
ขึ้น
2.32,2.34,2.32,2.26,2.28,2.24,2.30,2.24,2.12,2.20,2.20,2.24,2.30,2.30,2.48,2.48,2.46,2.56,2.84,2.80,2.88,2.88,2.90,2.88,2.82,2.86,2.86,2.92,2.96,2.98,2.94,2.88,2.90,2.92,3.06,3.04,3.08,3.04,3.00,3.00,3.08,3.00,3.02,3.12,3.20,3.42,3.56,3.52,4.06,3.68,3.76,3.70,3.90,4.02,4.02,4.16,4.26,4.18,4.60,4.50
PJW ⇩
ซึมขึ้น
2.10,2.14,2.22,2.56,2.54,2.46,2.34,2.48,2.46,2.38,2.36,2.52,2.36,2.40,2.36,2.40,2.52,2.48,2.40,2.46,2.40,2.44,2.56,2.52,2.60,3.02,3.04,3.24,3.28,3.56,3.66,3.68,3.84,3.80,3.80,3.74,3.82,3.76,3.72,3.84,3.82,3.76,3.68,3.74,3.74,4.12,4.08,4.14,4.56,4.66,4.68,4.60,4.76,4.94,4.98,4.98,4.88,5.10,5.10,5.00
STANLY ⇩
ลง
190.50,191.00,187.50,189.50,189.00,187.00,187.00,186.50,184.00,182.50,180.00,180.00,179.50,178.50,179.00,178.50,179.00,176.50,176.00,176.00,176.00,182.00,189.50,185.50,187.00,187.00,185.00,183.50,182.50,181.50,182.50,185.00,185.00,185.00,183.00,182.00,183.00,180.50,179.50,180.50,178.00,177.50,177.00,178.50,179.50,180.00,178.50,178.00,178.00,177.50,180.00,182.50,183.00,178.00,179.50,181.00,179.50,179.00,177.00,176.00
SELIC ⇩
ซึมลง
2.16,2.24,2.24,2.36,2.36,2.30,2.26,2.26,2.16,2.24,2.20,2.30,2.46,2.36,2.34,2.36,2.40,2.42,2.48,2.50,2.58,2.76,2.82,2.76,2.74,2.72,2.76,2.84,2.90,2.98,3.02,3.00,2.98,3.12,3.22,3.22,3.20,3.12,3.08,3.08,3.12,3.04,3.06,3.14,3.16,3.22,3.20,3.28,3.34,3.40,3.40,2.76,2.78,2.80,2.70,2.66,2.66,2.66,2.62,2.48
MILL ⇩
Sideway
0.92,0.92,0.91,0.91,0.88,0.87,0.90,0.88,0.87,0.89,0.90,0.91,0.91,0.90,0.89,1.03,1.16,1.21,1.19,1.20,1.51,1.64,1.59,1.53,1.50,1.55,1.50,1.56,1.53,1.54,1.54,1.53,1.55,1.55,1.60,1.60,1.65,1.67,1.63,1.63,1.63,1.58,1.50,1.57,1.63,1.80,1.74,1.79,2.16,1.86,1.89,1.84,1.86,1.89,1.86,1.80,1.80,1.75,1.68,1.65
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!