หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ >> STGT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

02/03/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:12
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 64.88 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.899992 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
APCO ⇩
ลง
3.66,3.62,3.64,3.64,3.68,3.66,3.70,3.68,3.78,3.68,3.68,3.68,3.68,3.70,3.70,3.70,3.66,3.70,3.68,3.70,3.70,3.68,3.70,3.70,3.70,4.38,4.28,4.16,4.10,4.08,4.12,4.12,4.28,4.22,4.18,4.16,4.16,4.08,4.06,4.08,4.08,4.04,4.14,4.18,4.14,4.20,4.16,4.16,3.96,3.92,4.02,3.96,4.02,3.94,3.94,3.98,3.96,3.98,3.94,3.88
WINMED ⇧
Sideway
5.90,5.45,5.50
KISS ⇩
ลง
14.00,13.40,12.60,13.10,12.90,12.80,12.90,13.00,13.00,13.00,12.50,12.90,14.70,14.50,14.90,15.30,16.30,16.30,16.50,16.50,16.90,17.20,17.20,15.80,15.50,15.50,15.50,15.20,15.20,15.60,15.50,14.80,14.20,14.70,14.30,14.40,15.10,15.20,15.70,15.30,15.10,14.90,15.00,15.00,14.70,14.60,14.40,14.60,14.80,14.50,14.50,14.00,13.30
TR ⇩
ซึมขึ้น
30.25,30.50,30.75,30.00,29.00,28.00,26.75,26.50,25.50,26.25,27.75,27.25,27.25,27.50,28.25,28.75,32.00,31.50,31.00,32.00,32.25,31.50,31.25,31.50,31.25,31.00,30.75,30.75,30.25,30.75,31.00,31.50,31.50,31.50,31.75,31.50,31.50,32.00,31.00,31.50,31.25,30.50,31.00,30.00,29.25,28.75,29.00,28.75,28.75,29.25,29.50,29.50,30.25,30.25,30.25,30.50,33.00,33.00,33.00,31.00
ACC ⇧
Sideway
0.54,0.55,0.52,0.53,0.53,0.53,0.53,0.51,0.52,0.51,0.51,0.51,0.50,0.49,0.51,0.50,0.50,0.51,0.50,0.51,0.66,0.85,0.88,0.82,0.83,0.86,0.86,0.83,0.84,0.86,0.83,0.82,0.84,0.83,0.84,0.85,0.95,0.91,0.89,0.90,0.88,0.79,0.84,0.84,0.85,0.85,0.86,0.85,0.86,0.87,0.87,0.87,0.85,0.83,0.84,0.83,0.83,0.81,0.82,0.87
SIAM ⇩
Sideway
1.36,1.39,1.37,1.38,1.36,1.37,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.76,1.62,1.61,1.57,1.56,1.57,1.58,1.58,1.64,1.64,1.70,1.70,1.73,1.71,1.71,1.76,1.75,1.85,1.88,1.85,2.04,2.04,2.02,2.04,2.06,2.02,2.06,2.10,2.14,2.14,2.10,2.16,2.16,2.50,2.38,2.56,2.70,2.42,2.44,2.40,2.40,2.42,2.38,2.40,2.46,2.38,2.38,2.28
TPCS ⇩
Sideway
9.95,9.85,9.85,9.75,10.00,9.80,9.80,9.70,10.10,10.10,10.10,10.10,9.75,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.40,10.40,10.40,10.60,10.70,10.70,10.50,10.80,11.00,10.90,11.10,11.20,11.90,11.60,12.00,12.10,11.90,11.90,12.10,12.50,14.10,14.70,13.10,14.00,13.80,13.70,13.60,13.00,13.20,13.20,13.40,13.20,13.30,13.30,13.00,13.20,13.20,12.80,13.10,12.70,12.50
DTCI
Sideway
28.50,28.50,28.50,28.50,28.50,28.50,28.50,26.00,26.00,26.00,26.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,29.25,29.25,29.25,29.25,29.25,27.50,28.00,28.00,28.00
L&E ⇩
Sideway
2.06,2.04,2.10,2.06,2.08,2.16,2.14,2.08,2.06,1.99,1.99,2.02,2.02,1.99,2.04,2.02,2.04,2.06,2.06,2.06,2.12,2.10,2.06,2.06,2.06,2.10,2.10,2.10,2.10,2.10,2.06,2.10,2.08,2.08,2.10,2.12,2.12,2.12,2.08,2.08,2.10,2.08,2.08,2.08,2.08,2.12,2.12,2.12,2.12,2.14,2.12,2.16,2.10,2.10,2.12,2.36,2.40,2.32,2.10,2.02
STGT ⇧
ซึมขึ้น
38.25,38.25,37.50,38.50,39.75,39.75,41.00,40.75,39.75,39.50,38.75,38.50,39.75,38.75,39.25,39.75,40.00,39.75,40.25,40.00,39.50,39.25,39.75,39.50,39.75,39.75,40.50,40.00,40.25,40.50,40.50,40.25,40.25,40.50,41.00,41.25,41.25,42.00,44.75,45.50,45.50,43.50,44.25,43.25,43.25,43.25,44.50,44.00,44.25,43.25,43.75,44.50,44.25,45.25,45.25,45.25,45.25,45.25,45.25,45.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!