หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> TNPF
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:42
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 50.81
MACD ของวันนี้คือ 0.002945 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KPNPF
ลง
7.05,7.00,7.00,7.05,7.10,7.10,7.00,6.80,6.75,6.75,6.75,7.00,7.00,7.00,7.00,6.75,7.00,6.85,7.00,6.90,6.90,6.90,6.95,6.95,6.95,6.90,6.95,6.90,6.90,6.90,6.90,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.95,6.95,6.90,6.90,6.80,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.75,6.85,6.85,6.75,6.75,6.75,6.75
FLOYD ⇩
ลง
1.84,2.18,2.08,2.30,2.26,2.18,2.06,1.95,1.94,2.00,2.02,2.00,2.06,2.02,2.02,2.02,2.04,2.04,2.04,2.02,2.02,2.06,2.06,2.08,2.06,2.04,2.02,1.99,1.99,1.99,1.96,1.98,1.98,1.98,2.12,1.98,1.90,1.90,1.88,1.85,1.86,1.85,1.87,1.90,1.84,1.82,1.80,1.83,1.85,1.83,1.85,1.85,1.80,1.80,1.85,1.84,1.80,1.77,1.67,1.64
M-II ⇧
Sideway
7.50,7.40,7.40,7.50,7.45,7.45,7.40,7.30,7.35,7.35,7.40,7.30,7.40,7.40,7.40,7.40,7.45,7.50,7.60,7.90,8.05,8.05,8.00,7.90,7.80,7.85,8.00,7.90,7.90,8.05,8.00,7.90,8.05,7.95,8.00,7.90,7.75,7.75,7.80,8.10,7.75,7.75,8.00,8.00,7.85,7.85,7.85,7.85,7.85,7.85,7.85,7.85,7.55,7.55,7.60,7.60,7.65,7.60,7.60,7.70
MJLF ⇩
ลง
6.95,6.75,6.75,6.85,6.85,6.75,6.50,6.55,6.65,6.75,6.95,6.85,6.85,6.80,6.70,6.80,6.90,7.00,7.05,6.95,7.05,7.15,7.20,7.20,7.20,7.20,7.35,7.35,7.30,7.30,7.30,7.25,7.35,7.40,7.35,7.25,7.20,7.30,7.30,7.20,7.20,7.15,7.20,7.20,7.10,7.10,7.10,7.10,7.05,7.05,7.15,7.05,7.00,7.00,6.95,6.95,7.00,7.00,7.00,6.90
SIRI ⇩
ซึมลง
1.01,1.01,1.02,1.01,1.00,0.99,0.98,1.04,1.35,1.36,1.28,1.23,1.35,1.30,1.28,1.35,1.31,1.43,1.49,1.45,1.42,1.42,1.37,1.41,1.38,1.37,1.31,1.33,1.32,1.31,1.36,1.42,1.35,1.34,1.38,1.34,1.33,1.34,1.33,1.33,1.31,1.29,1.31,1.29,1.19,1.20,1.18,1.19,1.20,1.20,1.22,1.18,1.15,1.15,1.17,1.15,1.19,1.23,1.17,1.16
JCK ⇩
ซึมลง
1.28,1.28,1.29,1.29,1.28,1.24,1.17,1.17,1.12,1.17,1.21,1.18,1.19,1.18,1.18,1.16,1.15,1.15,1.16,1.27,1.25,1.23,1.35,1.35,1.31,1.32,1.24,1.20,1.22,1.22,1.21,1.19,1.17,1.17,1.16,1.16,1.15,1.17,1.17,1.17,1.16,1.16,1.18,1.17,1.12,1.10,1.08,1.10,1.14,1.12,1.15,1.12,1.12,1.14,1.18,1.19,1.16,1.15,1.09,1.08
LHSC ⇩
ลง
10.60,10.70,10.70,10.60,10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.50,10.40,10.40,10.40,10.30,10.40,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.80,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.30,11.30,11.50,11.60,11.60,11.70,11.60,11.50,11.40,11.40,11.40,11.70,11.60,11.50,11.30,11.10,11.10,10.70,10.70,10.60,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.60,10.30,10.30,10.30,10.40,10.00,10.10,10.00
APCS ⇩
ลง
4.74,4.74,4.76,4.70,4.76,4.78,4.64,5.00,5.20,5.25,5.00,4.96,5.30,5.30,5.15,5.00,4.98,5.25,5.10,5.55,5.30,5.35,5.30,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.70,5.65,6.05,6.00,5.70,5.70,5.60,5.55,5.40,5.70,5.80,6.05,5.85,5.70,6.00,5.80,5.65,5.80,5.70,5.70,5.75,5.65,5.60,5.45,5.25,5.10,5.35,5.20,5.00,4.98,4.92,4.88
POPF ⇧
Sideway
10.90,11.00,10.90,11.00,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.70,10.80,10.70,10.70,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.10,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10
CHEWA ⇩
ลง
0.99,1.12,1.09,1.10,1.09,1.14,1.08,1.08,1.04,1.06,1.10,1.08,1.08,1.08,1.08,1.07,1.08,1.09,1.08,1.07,1.09,1.09,1.08,1.08,1.09,1.10,1.09,1.08,1.09,1.08,1.07,1.06,1.06,1.03,1.02,1.01,0.96,1.00,1.03,1.04,1.04,1.03,1.05,1.02,0.98,0.97,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.95,0.91,0.93,0.92,0.88,0.86,0.80,0.76
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!