หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> TWZ
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:58
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 45.54
MACD ของวันนี้คือ 0.004505 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
HANA ⇩
ลง
53.50,51.50,52.50,52.50,53.50,54.25,52.75,52.25,50.25,49.50,48.25,50.25,52.00,53.25,53.75,52.50,52.25,49.25,50.00,52.00,51.75,51.25,51.50,56.50,56.75,55.25,56.00,55.00,54.50,55.75,55.25,56.25,55.75,55.25,55.25,56.00,56.75,56.50,57.00,61.50,58.50,59.00,60.00,60.00,58.75,58.00,57.25,57.75,57.50,56.00,56.75,56.75,55.50,53.50,55.50,55.25,55.25,53.50,54.75,53.00
SICT ⇩
ลง
4.72,4.70,4.64,4.50,4.50,4.72,4.62,4.52,4.36,4.44,4.46,4.48,4.46,4.46,4.48,4.56,4.50,4.42,4.50,4.58,4.58,4.58,4.50,4.50,4.62,4.72,4.68,4.84,4.86,4.82,5.05,4.72,4.68,4.62,4.66,4.64,4.66,4.62,4.46,4.50,4.54,4.56,4.70,4.82,4.72,4.70,4.60,4.58,4.58,4.56,4.58,4.64,4.60,4.52,4.56,4.52,4.50,4.42,4.42,4.34
NETBAY ⇩
Sideway
24.00,23.80,23.80,24.30,24.70,24.30,24.40,24.20,23.70,24.00,23.70,23.80,23.80,23.70,25.25,28.25,27.75,27.00,27.25,28.75,28.50,28.25,28.25,28.25,28.00,28.25,27.75,27.50,27.50,27.25,27.00,26.75,27.75,27.50,27.00,27.00,27.00,26.50,25.75,26.00,26.50,26.50,26.00,27.00,27.50,27.00,26.75,26.50,26.25,26.25,27.50,29.00,31.00,28.50,28.50,27.75,27.00,26.50,27.00,26.50
TPS ⇩
ลง
2.50,2.58,2.62,2.58,2.56,2.58,2.58,2.56,2.52,2.54,2.60,2.58,2.60,2.60,2.60,2.56,2.58,2.60,2.60,2.60,2.62,2.60,2.66,2.64,2.76,2.72,3.14,3.30,2.90,2.98,2.98,2.98,2.98,3.00,3.26,3.36,3.50,2.86,2.66,2.74,2.74,2.62,2.66,2.76,2.70,2.72,2.64,2.64,2.64,2.56,2.58,2.56,2.44,2.30,2.20,2.52,2.42,2.54,2.48,2.32
SAMTEL ⇩
Sideway
5.70,5.60,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.40,5.45,5.25,5.20,5.15,5.15,5.25,5.20,5.25,5.25,5.30,5.35,5.35,5.40,5.45,5.40,5.55,5.50,5.70,5.90,6.00,5.90,5.90,6.05,6.60,6.70,6.90,7.20,7.35,7.45,7.45,7.50,7.40,7.10,7.25,7.35,7.40,7.20,7.20,6.95,6.65,6.85,7.20,7.35,7.45,7.20,7.10,6.85,6.85,6.85,6.95,6.75
COMAN ⇩
ซึมลง
2.90,2.78,2.86,2.80,2.74,2.68,2.68,2.68,2.66,2.70,2.62,2.60,2.58,2.70,2.78,2.86,2.76,2.92,2.82,2.86,2.86,2.84,2.74,2.78,2.80,2.78,2.78,2.84,3.06,3.04,3.00,3.08,3.18,3.20,3.28,3.30,3.40,3.52,3.56,3.44,3.34,3.22,3.22,3.38,3.42,3.46,3.46,3.46,3.46,3.42,3.34,3.30,3.34,3.28,3.14,3.26,3.18,3.04,3.18,3.10
W ⇩
ซึมขึ้น
0.28,0.27,0.28,0.28,0.26,0.28,0.26,0.26,0.23,0.23,0.21,0.23,0.24,0.23,0.24,0.24,0.24,0.24,0.23,0.24,0.25,0.24,0.24,0.24,0.24,0.24,0.24,0.25,0.25,0.24,0.25,0.24,0.24,0.24,0.24,0.24,0.24,0.25,0.24,0.24,0.24,0.24,0.23,0.23,0.23,0.23,0.23,0.24,0.23,0.23,0.23,0.24,0.24,3.52,3.56,3.50,3.50,3.50,3.48,3.46
INTUCH
Sideway
55.75,56.75,57.00,57.00,57.25,57.50,57.50,57.75,56.00,55.75,55.25,55.75,55.75,54.50,55.50,55.25,55.00,55.00,55.25,56.25,55.75,55.75,55.75,55.75,56.25,56.25,56.25,56.25,56.50,56.75,57.25,57.00,57.50,58.00,58.00,58.50,57.50,57.50,57.25,57.50,57.50,57.00,58.50,63.00,63.50,64.00,63.75,64.00,64.25,64.00,64.00,64.00,63.75,63.50,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00
DIF ⇩
Sideway
12.70,12.50,12.60,12.70,12.70,12.60,12.50,12.60,12.50,12.30,11.80,11.30,11.20,11.60,11.60,11.40,11.50,11.60,12.10,12.50,12.40,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.00,12.00,11.90,12.10,12.10,12.20,12.10,12.00,12.00,12.00,12.00,11.90,11.80,11.80,11.80,11.90,11.90,12.00,12.10,12.10,11.90,11.90,11.90,11.90,12.00,12.10,12.00,12.10,12.20,12.20,12.10,12.00,11.90
JR ⇩
ลง
8.75,8.90,8.90,8.85,8.75,8.55,8.45,8.25,8.20,8.05,8.00,7.85,7.85,8.10,8.00,8.00,8.25,8.40,8.45,8.40,8.35,8.50,8.60,8.80,8.70,8.65,8.60,8.50,8.65,8.60,8.40,8.40,8.55,8.40,8.30,8.45,8.35,8.20,8.20,8.25,8.15,8.05,8.10,8.25,8.30,8.35,8.15,8.10,8.05,8.15,8.30,8.30,8.30,8.10,8.20,8.25,8.30,8.25,8.15,7.80
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!