หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> VL
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

11/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

30/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:46
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 49.72
MACD ของวันนี้คือ 0.124701 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
GLOBAL ⇩
Sideway
20.80,20.40,20.20,20.00,20.00,20.00,20.70,20.20,20.40,20.50,19.80,20.70,20.50,21.00,21.40,20.60,20.70,20.40,20.90,20.80,21.00,21.50,21.30,21.20,21.10,20.90,20.60,21.50,21.20,21.10,20.80,21.10,20.90,21.10,20.80,21.30,21.30,21.00,20.90,21.00,21.50,21.20,21.80,22.90,22.50,22.70,22.70,22.70,23.00,22.90,22.60,23.20,22.40,23.30,23.20,23.20,23.40,22.40,23.30,22.90
RSP ⇩
ซึมขึ้น
1.89,1.90,1.96,2.00,1.99,1.98,1.93,1.95,1.93,1.93,1.94,1.98,2.00,1.96,2.00,1.98,1.97,2.02,2.00,2.12,2.06,2.08,2.10,2.10,2.12,2.10,2.10,2.12,2.06,2.34,2.42,2.28,2.32,2.34,2.28,2.30,2.34,2.34,2.24,2.22,2.14,2.10,2.08,2.14,2.10,2.18,2.16,2.08,2.08,2.20,2.22,2.20,2.18,2.18,2.22,2.38,2.42,2.62,2.60,2.40
CMO ⇩
ซึมขึ้น
0.87,0.86,0.91,1.18,1.17,1.24,1.27,1.25,1.15,1.28,1.25,1.25,1.25,1.25,1.23,1.23,1.20,1.15,1.16,1.20,1.19,1.19,1.20,1.17,1.17,1.17,1.25,1.22,1.24,1.23,1.28,1.26,1.24,1.26,1.25,1.26,1.39,1.33,1.31,1.30,1.28,1.26,1.25,1.25,1.25,1.26,1.30,1.27,1.27,1.27,1.27,1.27,1.27,1.25,1.26,1.28,1.29,1.58,1.47,1.44
TSTE ⇩
Sideway
6.70,6.35,6.75,6.70,6.70,6.70,6.60,6.75,6.75,6.80,6.80,6.80,6.80,6.80,6.80,6.75,6.75,6.85,6.85,6.95,6.95,6.95,6.90,6.80,6.85,6.60,6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.65,7.05,6.95,7.00,7.05,7.00,7.05,7.10,7.20,7.00,6.95,6.90,6.90,6.95,7.00,7.00,7.00,6.95,7.00,7.00,7.00,6.85,7.30,7.10,7.10,6.95,6.85,7.00,6.70
JWD ⇧
ขึ้น
8.60,8.90,8.80,8.60,8.70,8.85,8.65,8.50,8.35,8.45,8.40,8.20,8.35,8.45,8.95,8.85,8.85,8.60,8.60,8.55,8.60,8.45,8.45,8.50,8.70,8.65,8.70,9.05,9.00,8.80,8.80,8.75,8.80,8.75,8.60,8.60,8.75,8.65,8.50,9.10,9.55,9.60,9.50,9.95,9.70,9.70,9.45,9.45,9.60,9.45,10.20,10.60,11.70,11.70,12.10,12.00,11.90,11.90,11.70,11.80
KWC
ซึมลง
277.00,277.00,277.00,278.00,278.00,278.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,282.00,282.00,282.00,282.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,274.00,274.00,274.00,272.00,272.00,279.00,278.00,278.00,272.00,267.00,267.00,267.00,272.00,275.00,275.00,275.00,278.00,282.00,281.00,281.00,282.00,282.00,282.00,274.00,270.00,270.00,270.00,266.00,270.00,270.00,270.00,270.00
JKN ⇩
ลง
8.95,8.95,9.00,8.90,8.70,8.55,8.50,8.90,8.55,8.70,8.65,8.75,8.70,8.65,8.75,9.50,9.20,10.20,11.40,11.80,11.70,11.60,11.50,11.10,11.70,11.50,11.20,11.30,11.10,11.10,11.10,11.00,11.30,11.10,11.50,11.30,11.20,11.00,10.40,10.50,10.40,10.80,10.50,10.90,11.10,11.00,10.70,11.00,10.90,10.70,10.80,10.70,10.70,10.50,10.60,10.50,10.40,10.00,9.65,9.30
ERW
ซึมลง
4.26,4.26,4.28,4.36,4.28,4.34,4.48,4.46,4.34,4.60,3.92,4.12,3.96,4.00,4.02,4.02,4.26,4.30,4.52,4.50,4.50,4.40,4.44,4.44,4.50,4.44,4.40,4.42,4.46,4.46,4.38,4.58,4.84,4.80,4.76,4.70,4.66,4.46,4.34,4.32,4.44,4.26,4.40,4.52,4.48,4.46,4.50,4.44,4.40,4.48,4.60,4.64,4.62,4.42,4.62,4.78,5.15,3.14,3.00,3.00
BWG ⇧
Sideway
0.53,0.52,0.52,0.52,0.51,0.52,0.51,0.51,0.49,0.49,0.49,0.50,0.49,0.49,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.49,0.50,0.54,0.55,0.59,0.58,0.58,0.60,0.59,0.64,0.69,0.69,0.70,0.72,0.86,0.87,0.88,0.85,0.80,0.78,0.73,0.75,0.70,0.72,0.78,0.76,0.80,0.75,0.74,0.71,0.78,0.75,0.78,0.76,0.84,0.82,0.77,0.79,0.79,0.76,0.77
TNP ⇩
Sideway
4.14,4.10,4.08,4.12,4.12,4.10,4.08,4.12,4.04,4.14,4.22,4.50,4.42,4.52,4.56,4.50,4.50,4.62,4.56,4.52,4.54,4.60,4.66,4.62,4.68,4.64,4.64,4.64,4.76,4.78,5.10,4.96,5.00,5.00,5.05,5.30,5.60,5.55,5.25,5.25,5.35,5.20,5.30,6.00,6.30,6.15,6.15,6.05,5.95,5.90,5.80,5.65,5.95,5.80,6.00,6.20,6.70,6.50,6.40,6.15
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!