หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> PRM
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

28/05/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

21/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:55
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 56.15
MACD ของวันนี้คือ 0.28782 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NEWS
Sideway
0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
VGI ⇩
Sideway
7.35,6.80,7.00,6.70,6.10,6.25,5.75,5.65,5.85,5.65,6.40,6.45,5.75,5.40,5.45,5.35,5.35,5.30,5.70,5.35,5.70,5.70,6.25,6.20,6.35,6.50,6.90,7.30,6.95,6.55,6.75,7.10,7.35,7.00,7.10,7.55,7.30,7.45,7.60,8.15,8.35,8.30,7.95,8.40,8.40,8.40,8.35,8.15,8.00,8.10,8.15,8.15,8.10,8.10,8.10,8.10,8.35,8.35,8.05,7.95
ETE
ซึมขึ้น
0.55,0.50,0.51,0.48,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.52,0.50,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.51,0.51,0.52,0.53,0.57,0.58,0.58,0.54,0.55,0.56,0.60,0.56,0.59,0.59,0.57,0.55,0.56,0.54,0.58,0.59,0.60,0.62,0.61,0.63,0.72,0.77,0.75,0.76,0.73,0.72,0.73,0.71,0.71,0.73,0.72,0.73,0.71,0.71
FE
Sideway
200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,204.00,200.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,203.00,204.00,204.00,204.00,204.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,220.00,220.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00
NEW
Sideway
45.00,45.00,45.25,45.25,45.25,45.25,45.25,45.25,45.25,40.25,40.25,40.25,43.75,43.75,43.75,43.75,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,49.25,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75,47.75
EKH ⇩
Sideway
4.72,4.48,4.50,4.30,3.62,3.88,3.78,3.64,3.50,3.62,4.04,4.16,3.72,3.66,3.72,3.90,3.90,3.88,4.02,3.96,4.00,4.00,4.50,4.60,4.60,4.68,4.78,4.80,4.74,4.62,4.74,4.88,4.92,5.15,5.10,5.00,4.92,4.96,4.98,5.05,4.96,4.76,4.52,4.62,4.74,4.62,4.62,4.40,4.30,4.16,4.36,4.38,4.46,4.38,4.34,4.46,4.54,4.62,4.70,4.68
TNP ⇩
ขึ้น
2.10,2.08,2.08,1.97,2.06,1.98,1.81,1.76,1.86,1.75,1.73,1.73,1.82,1.76,1.77,1.80,1.79,1.79,1.80,1.80,1.81,1.87,1.93,1.95,1.95,1.90,1.93,1.96,1.97,1.90,1.89,1.92,1.95,1.92,1.95,1.97,1.97,2.00,2.06,2.08,2.06,2.10,2.04,2.04,2.08,2.08,2.08,2.14,2.38,2.52,2.36,2.42,2.42,2.44,2.46,2.56,2.62,2.62,2.52,2.50
TNDT
Sideway
3.40,3.50,3.48,3.42,3.46,3.50,3.34,3.28,2.80,2.92,2.82,2.94,2.50,2.14,1.83,1.65,1.69,1.63,1.54,1.57,1.48,1.48,1.50,1.56,1.63,1.87,2.14,2.36,2.18,1.99,1.90,1.94,1.96,1.82,1.83,1.89,1.93,2.20,2.32,2.42,2.44,2.72,2.70,2.74,2.70,2.62,2.62,2.64,2.66,2.62,2.68,2.56,2.50,2.48,2.44,2.46,2.70,2.64,2.60,2.60
OTO ⇩
Sideway
2.98,3.00,2.92,2.90,2.84,2.60,2.62,2.96,2.62,2.56,2.58,2.58,2.90,2.56,2.54,2.56,2.56,2.54,2.62,2.60,2.50,2.50,2.50,2.58,2.50,2.54,2.54,2.52,2.52,2.50,2.44,2.38,2.40,2.48,2.44,2.48,2.46,2.46,2.46,2.48,2.56,2.58,2.62,2.52,2.50,2.50,2.48,2.46,2.44,2.50,2.50,2.52,2.52,2.56,2.56,2.56,2.58,2.54,2.64,2.62
AKP
Sideway
0.92,0.98,1.00,0.90,0.94,0.90,0.80,0.71,0.68,0.67,0.66,0.64,0.73,0.68,0.65,0.65,0.66,0.65,0.65,0.68,0.69,0.69,0.69,0.72,0.73,0.78,0.79,0.90,0.90,0.90,0.86,0.84,0.84,0.86,0.87,0.87,0.88,0.85,0.88,1.01,1.06,0.98,0.93,0.95,0.95,0.99,0.98,0.97,0.94,0.96,0.96,0.95,0.96,0.97,0.95,0.97,0.97,0.95,0.96,0.96
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!