หน้าแรก >> บริการ >> พาณิชย์ >> RSP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

04/06/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

04/06/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

25/05/20
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:45
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 67.13 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.0822 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
M-CHAI ⇧
ซึมขึ้น
153.00,148.00,148.00,144.00,140.50,140.50,150.00,136.00,133.00,130.00,130.00,135.00,136.00,139.00,139.00,142.00,142.00,146.00,146.00,146.00,162.00,162.00,182.00,179.00,166.00,166.00,165.00,157.00,160.00,162.00,162.00,162.00,164.00,164.00,163.00,163.00,165.00,166.00,165.00,165.00,165.50,167.00,167.00,170.00,170.00,190.00,190.00,190.00,190.00,190.00,190.00,190.00,185.00,185.00,189.50,186.00,179.50,188.00,188.00,189.00
DOHOME ⇧
ขึ้น
6.00,6.10,5.60,5.40,4.98,4.96,5.60,4.76,4.06,4.12,4.28,4.54,4.44,4.56,4.70,4.64,4.84,4.82,5.50,6.15,5.90,6.10,6.45,6.85,6.50,6.30,6.70,7.10,7.10,6.95,7.15,7.15,7.00,7.05,7.25,7.30,7.40,7.40,7.15,7.20,7.50,7.45,7.65,7.40,7.70,8.25,8.25,8.35,8.30,8.30,8.15,8.25,8.40,8.30,8.10,8.05,8.20,8.80,9.45,9.50
AOT ⇩
ขึ้น
56.50,50.00,49.50,49.00,47.00,50.25,53.75,47.25,48.00,50.25,50.75,50.50,49.75,50.75,49.50,50.25,50.00,57.50,56.75,56.75,57.00,57.25,55.75,56.25,54.75,54.00,58.50,62.00,60.50,61.25,60.25,58.75,58.75,59.50,60.00,61.50,62.25,60.50,59.50,59.75,60.00,61.00,60.25,59.75,59.00,58.50,60.00,59.50,58.75,57.25,58.00,58.00,59.25,61.50,61.25,62.00,61.75,63.50,67.50,67.00
CPW ⇧
ขึ้น
1.32,1.36,1.33,1.15,1.11,1.00,0.96,0.96,0.96,1.06,0.92,0.89,0.90,0.90,0.92,0.93,0.92,0.92,0.92,0.91,1.01,1.00,1.05,1.13,1.15,1.23,1.18,1.13,1.18,1.19,1.20,1.17,1.25,1.26,1.25,1.24,1.24,1.23,1.19,1.11,1.10,1.12,1.13,1.13,1.10,1.10,1.14,1.17,1.16,1.23,1.30,1.49,1.61,1.55,1.59,1.53,1.60,1.60,1.72,1.73
PICO
Sideway
3.10,3.38,3.30,3.30,3.36,3.26,3.52,3.50,3.54,3.54,3.28,3.28,3.28,3.18,3.18,3.44,3.44,3.54,3.32,3.34,3.32,3.48,3.32,3.18,3.20,3.22,3.16,3.18,3.18,3.18,3.18,3.16,3.14,3.18,3.22,3.24,3.22,3.22,3.18,3.22,3.16,3.06,3.06,3.20,3.20,3.22,3.22,3.22,3.22,3.22,3.22,3.24,3.24,3.24,3.24,3.22,3.20,3.20,3.22,3.22
ILM ⇧
ซึมขึ้น
8.40,7.60,7.35,7.10,7.40,7.65,7.90,6.90,6.70,6.90,6.90,7.45,7.50,8.10,8.05,8.05,8.15,9.35,9.85,9.45,9.80,9.80,10.00,9.80,9.45,9.20,9.40,9.85,10.00,9.85,10.20,10.20,10.10,10.20,10.20,9.90,9.85,9.35,9.40,9.55,9.50,9.60,9.60,9.60,9.90,11.30,11.30,11.50,11.80,11.40,11.70,11.70,11.60,11.30,11.30,11.40,11.40,11.40,11.70,11.80
SINGER ⇩
ขึ้น
4.30,4.10,3.74,3.78,3.82,3.82,3.98,4.24,3.82,3.76,3.82,4.00,4.00,3.96,4.12,4.14,4.18,4.18,4.46,4.50,4.78,4.88,5.00,5.05,4.96,4.86,4.96,5.05,5.10,5.05,5.10,5.40,5.50,5.70,5.55,5.55,5.55,5.65,5.45,5.50,5.95,6.80,7.05,7.20,7.25,7.65,7.90,8.20,8.35,8.35,8.45,8.45,8.40,8.45,8.25,9.45,9.95,10.00,10.40,10.20
FE
Sideway
200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,204.00,200.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,203.00,204.00,204.00,204.00,204.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,220.00,220.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00
TFFIF ⇧
Sideway
11.90,11.70,10.80,10.40,9.50,9.65,9.60,9.50,10.10,9.50,9.45,9.70,9.65,9.80,9.85,10.10,9.90,9.90,9.85,10.00,10.10,10.10,10.20,10.30,10.70,10.80,10.50,10.40,10.70,10.40,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.90,11.00,10.90,10.80,10.60,10.90,11.00,10.90,11.10,11.30,11.30,11.40,11.50,11.50,11.50,11.40,11.40,11.50,11.40,11.20,11.20,11.20,11.20,11.30,11.40
PRINC ⇧
ขึ้น
3.08,3.06,2.92,2.90,2.84,2.94,2.94,2.98,2.90,2.90,2.72,2.68,2.70,2.68,2.68,2.64,2.68,2.66,2.50,2.52,2.62,2.62,2.62,2.58,2.56,2.48,2.54,2.48,2.46,2.50,2.52,2.54,2.52,2.58,2.76,2.94,2.90,2.72,2.60,2.52,2.72,2.68,2.62,2.60,2.56,2.60,2.66,2.64,2.60,2.60,2.56,2.72,2.82,2.80,2.64,2.66,2.76,2.98,2.98,3.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!