หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> VGI
1
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 58.58
MACD ของวันนี้คือ 0.1935 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

14/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

11/09/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

11/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

03/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

10/08/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

17/07/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน
4
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/09/2018 17:50
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
MACO
Sideway
1.85,1.84,1.84,1.86,1.86,1.89,1.86,1.88,1.88,1.82,1.69,1.77,1.74,1.68,1.73,1.75,1.75,1.74,1.75,1.75,1.81,1.81,1.80,1.80,1.77,1.76,1.76,1.77,1.77,1.75,1.73,1.81,1.74,1.75,1.79,1.79,1.81,1.90,1.90,1.91,1.91,1.90,1.90,1.94,1.98,1.90,1.95,1.92,1.97,1.97,1.96,1.94,1.94,1.97,1.95,1.96,1.96,1.95,1.91,1.93
CHUO
Sideway
4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42
BTS
Sideway
9.00,8.80,8.90,9.20,9.00,9.00,9.00,9.10,9.10,9.10,9.05,9.10,9.10,9.10,9.35,9.25,9.30,9.35,9.35,9.40,9.45,9.45,9.45,9.15,9.20,9.20,9.25,9.40,9.35,9.40,9.25,9.25,9.10,9.15,9.25,9.20,9.20,9.20,9.15,9.15,9.35,9.35,9.30,9.30,9.25,9.20,9.15,9.05,9.15,9.20,9.20,9.10,9.05,9.25,9.20,9.30,9.35,9.30,9.35,9.35
MATCH
Sideway
1.90,1.90,1.90,1.92,1.91,1.91,1.91,1.92,1.92,1.92,1.93,1.94,1.94,1.95,1.95,1.92,1.92,1.92,1.93,1.93,1.94,1.94,1.94,1.93,1.92,1.91,1.90,1.90,1.90,1.89,1.89,1.90,1.89,1.89,1.89,1.89,1.90,1.89,1.89,1.89,1.89,1.89,1.90,1.91,1.90,1.90,1.91,1.90,1.90,1.90,1.91,1.91,1.91,1.91,1.90,1.91,1.91,1.90,1.90,1.90
SPORT
Sideway
0.55,0.54,0.53,0.54,0.53,0.52,0.53,0.53,0.54,0.56,0.54,0.53,0.53,0.53,0.52,0.54,0.53,0.53,0.55,0.53,0.53,0.53,0.55,0.55,0.53,0.53,0.55,0.55,0.56,0.54,0.58,0.58,0.55,0.53,0.53,0.54,0.54,0.50,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.41,0.41,0.40,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40
WAVE
ซึมลง
2.78,2.74,2.76,2.78,2.78,2.70,2.82,2.60,2.66,2.68,2.76,2.82,2.82,2.68,2.70,2.80,2.80,2.80,2.80,2.70,2.92,2.92,2.84,2.84,2.84,2.84,2.84,2.84,2.76,2.70,2.70,2.68,2.68,2.68,2.68,2.64,2.64,2.64,2.70,2.64,2.64,2.62,2.68,2.66,2.66,2.66,2.66,2.60,2.62,2.62,2.60,2.60,2.66,2.64,2.66,2.66,2.54,2.56,2.58,2.58
GLOBAL
ขึ้น
16.40,16.60,17.00,17.00,17.20,16.80,17.00,17.10,17.10,16.60,17.00,17.30,17.40,17.40,17.70,17.40,17.40,17.50,17.30,17.30,17.40,17.40,17.40,17.60,17.00,17.40,17.20,17.60,18.30,18.40,18.50,18.80,18.30,18.50,18.30,18.40,18.10,17.90,18.10,18.40,18.70,19.30,19.10,18.90,19.10,18.90,18.80,18.80,19.20,19.00,19.00,19.00,19.20,19.60,19.90,19.40,20.00,20.60,20.30,20.60
SINGER
Sideway
7.05,7.00,6.85,7.00,7.00,6.45,6.45,6.45,6.55,6.80,6.85,7.20,8.00,8.40,8.45,8.45,8.40,8.35,8.35,8.30,8.45,8.45,8.55,9.15,9.50,10.00,10.60,10.40,10.10,10.40,9.90,9.40,9.00,9.35,9.40,9.45,9.20,9.20,9.35,9.25,9.30,9.20,9.15,9.15,9.20,9.15,9.20,9.15,9.20,9.30,9.80,9.55,9.55,9.75,9.70,9.60,9.60,9.70,9.60,9.65
BH
ซึมขึ้น
171.00,166.50,168.00,171.00,172.50,169.00,170.00,173.00,174.00,171.50,171.50,173.00,171.00,172.50,173.00,174.50,178.50,176.50,177.00,183.00,181.50,181.50,181.50,183.50,182.00,184.00,182.50,184.00,186.00,179.00,178.00,180.00,178.50,176.00,174.50,177.00,177.00,178.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.50,178.50,181.50,180.00,179.50,178.50,179.50,179.50,179.50,178.50,178.50,181.00,180.00,179.00,181.00,180.00,180.00,182.00
JUTHA
Sideway
1.75,1.74,1.74,1.74,1.73,1.73,1.76,1.76,1.76,1.76,1.79,1.79,1.76,1.75,1.89,1.86,1.82,1.85,1.79,1.79,1.89,1.89,1.81,1.79,1.79,1.80,1.83,1.83,1.84,1.80,1.85,1.74,1.80,1.80,1.84,1.85,1.81,1.81,1.80,1.80,1.81,1.79,1.78,1.78,1.78,1.79,1.78,1.78,1.79,1.81,1.81,1.75,1.78,1.78,1.77,1.80,1.76,1.76,1.80,1.82
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!