หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> VIH
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

14/05/20
- [Bear] Upside Gap Two Crows : ถ้าเจอรูปแบบนี้ที่จุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง ให้รอแท่งต่อไปปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ เพื่อยืนยันการกลับตัวลง

29/04/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:50
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "71.27" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 0.18817 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CRC ⇧
ขึ้น
35.25,37.25,36.75,36.50,34.75,36.50,35.25,30.00,31.00,29.25,29.00,26.00,23.50,24.70,21.00,21.00,24.10,26.50,25.00,26.50,28.00,27.00,28.50,27.75,31.75,31.75,31.75,34.00,33.25,33.00,31.75,31.50,33.50,35.50,35.50,35.00,36.00,36.25,36.00,37.25,36.75,37.00,35.75,36.00,36.25,37.00,37.75,37.75,36.00,34.25,34.50,36.25,36.00,36.00,34.75,35.25,36.25,36.75,37.25,38.50
AQUA
ขึ้น
0.39,0.38,0.39,0.38,0.37,0.36,0.35,0.34,0.35,0.34,0.34,0.35,0.33,0.32,0.32,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.34,0.35,0.35,0.36,0.36,0.36,0.35,0.36,0.36,0.37,0.34,0.33,0.33,0.33,0.33,0.34,0.35,0.34,0.34,0.34,0.34,0.35,0.34,0.37,0.37,0.42,0.41,0.39,0.39,0.41,0.40,0.40,0.40,0.41,0.45,0.43,0.43
TSTE
Sideway
5.85,5.85,5.85,5.85,5.85,6.00,6.10,6.10,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.05,7.00,7.00,7.15,7.15,7.50,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.45,6.70,6.70,7.05,6.90,6.90,6.80,6.75,6.75,6.75,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.10,7.10,7.10,6.85,6.70,6.70,6.45,6.45,6.80,7.15,6.95,7.10,7.10,7.10,7.05,6.90,6.90
NYT ⇩
Sideway
3.50,3.42,3.38,3.38,3.16,3.04,2.84,2.70,2.68,2.66,2.74,2.82,2.64,2.68,2.66,2.68,2.64,2.62,2.70,2.66,2.66,2.72,2.86,2.88,2.98,3.04,3.14,3.22,3.22,3.22,3.22,3.30,3.26,3.28,3.28,3.38,3.40,3.42,3.56,3.62,3.72,3.08,2.92,2.96,2.96,2.96,2.96,2.94,2.92,2.86,2.86,3.00,3.18,3.14,3.04,3.06,3.12,3.10,3.12,3.08
VIH ⇧
ขึ้น
5.85,5.65,5.70,5.80,5.45,5.40,5.20,5.20,5.40,5.40,5.65,5.65,5.25,4.80,4.96,5.15,5.15,5.15,5.20,5.10,5.15,5.10,5.40,5.45,5.50,5.70,5.70,5.85,5.75,5.55,5.80,5.80,5.85,5.85,5.85,5.85,5.95,5.85,5.95,5.90,6.00,5.95,5.75,5.80,5.85,5.95,6.10,6.00,6.15,6.30,6.30,6.30,6.25,6.20,6.30,6.35,6.40,6.50,6.50,6.55
PR9 ⇩
Sideway
7.55,7.60,7.65,7.55,7.55,7.55,7.30,6.70,6.35,6.15,6.15,6.20,6.20,6.35,6.10,6.05,6.20,6.20,6.20,6.20,6.25,6.25,6.20,6.20,6.40,6.30,6.25,6.20,6.95,7.25,6.95,6.60,6.70,6.60,6.75,6.75,6.70,6.65,6.60,6.75,6.90,6.90,6.80,6.60,6.60,6.75,6.80,6.80,6.75,6.75,6.65,6.55,6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.95,6.80
EFORL
Sideway
0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.04,0.03,0.03,0.04,0.04,0.03,0.03,0.04,0.04,0.04,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03
SONIC ⇩
Sideway
0.92,0.93,0.93,0.87,0.87,0.90,0.84,0.84,0.83,0.84,0.84,0.85,0.84,0.76,0.77,0.77,0.77,0.77,0.79,0.79,0.78,0.77,0.78,0.79,0.79,0.80,0.81,0.88,0.90,0.91,0.91,0.93,0.93,0.93,0.94,1.01,1.04,1.01,1.03,1.01,1.01,0.98,0.99,0.99,1.01,1.01,1.04,1.07,1.05,1.05,1.04,1.04,1.00,1.01,1.00,1.09,1.08,1.08,1.08,1.07
VRANDA ⇩
Sideway
5.95,5.90,5.90,5.90,5.35,5.30,5.25,5.00,5.00,4.96,4.90,4.90,4.70,4.80,4.72,4.70,4.68,4.66,4.64,4.62,4.60,4.60,4.58,4.60,4.52,4.60,4.58,4.68,4.62,4.58,4.60,4.60,4.60,4.58,4.58,4.58,4.54,4.58,4.56,4.54,4.52,4.48,4.46,4.50,4.50,4.50,4.78,4.70,4.64,4.66,5.00,5.05,5.25,5.30,5.45,5.55,5.75,5.95,6.00,5.95
SHR ⇩
ซึมขึ้น
2.02,2.14,2.20,2.12,1.99,2.04,1.96,1.80,1.82,1.73,1.69,1.61,1.56,1.63,1.48,1.44,1.46,1.44,1.50,1.53,1.65,1.62,1.62,1.59,1.81,1.75,1.84,1.88,1.84,1.86,1.82,1.71,1.74,1.79,1.77,1.81,1.81,1.82,1.86,1.86,1.92,2.00,1.93,1.86,1.93,1.99,2.06,2.14,2.12,2.08,2.08,2.20,2.22,2.08,2.08,2.18,2.30,2.32,2.26,2.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!