หน้าแรก >> ทรัพยากร >> MAI >> ABM
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/04/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

21/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:46
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 48.88
MACD ของวันนี้คือ 0.064831 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TPIPP ⇩
Sideway
4.40,4.40,4.40,4.42,4.46,4.44,4.44,4.38,4.38,4.34,4.30,4.32,4.32,4.32,4.40,4.38,4.40,4.42,4.40,4.42,4.40,4.28,4.30,4.30,4.30,4.30,4.32,4.30,4.30,4.30,4.34,4.36,4.38,4.38,4.38,4.38,4.36,4.36,4.30,4.34,4.34,4.30,4.28,4.36,4.32,4.32,4.32,4.28,4.28,4.32,4.36,4.32,4.36,4.58,4.54,4.56,4.58,4.52,4.46,4.38
GUNKUL ⇩
Sideway
2.62,2.66,2.62,2.64,2.62,2.66,2.62,2.62,2.58,2.56,2.58,2.72,2.74,2.74,2.86,2.82,2.82,2.84,2.84,3.00,3.00,3.14,3.40,3.60,3.66,3.82,3.86,3.80,3.66,3.84,3.76,3.76,3.78,3.74,3.74,3.74,3.96,3.90,3.86,3.84,3.86,3.78,3.72,3.96,3.90,3.98,3.92,3.88,3.92,3.92,4.08,4.14,4.20,4.14,3.98,3.96,3.92,3.86,3.82,3.64
EP ⇩
ลง
5.25,5.20,5.20,5.55,5.40,5.75,5.65,5.65,5.70,5.80,5.80,5.80,5.35,5.55,5.50,5.60,5.60,5.55,5.50,5.45,5.45,5.45,5.60,5.70,5.80,5.90,5.90,6.10,6.15,6.10,6.05,6.40,6.50,6.50,6.45,6.50,6.50,6.35,6.30,6.20,6.10,6.00,5.85,6.20,6.30,6.30,6.25,6.15,6.15,5.85,5.80,5.95,5.90,5.80,5.80,5.80,5.70,5.55,5.55,5.30
UMS
Sideway
0.52,0.67,0.70,0.67,0.62,0.66,0.61,0.61,0.60,0.60,0.58,0.58,0.58,0.52,0.52,0.51,0.53,0.52,0.51,0.53,0.53,0.52,0.67,0.65,0.62,0.57,0.61,0.61,0.61,0.62,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,0.64,0.62,0.61,0.79,1.02,1.05,0.88,0.83,0.84,1.09,1.06,1.10,1.07,1.02,1.00,1.04,1.04,1.00,1.01,1.02,1.05,1.04,1.04,1.03,1.03
GULF ⇩
ซึมลง
33.50,35.25,35.00,34.75,34.75,34.50,34.50,34.00,33.50,34.25,34.25,33.25,33.25,34.25,34.75,34.50,33.75,33.25,33.75,33.75,33.50,34.25,33.75,33.75,33.75,33.75,33.50,33.50,33.25,33.50,33.75,33.50,33.50,33.00,33.50,33.75,33.50,33.25,33.25,33.00,33.25,33.00,32.75,32.25,34.25,35.00,34.25,33.75,33.75,33.75,34.25,34.50,34.50,33.75,33.50,34.00,34.00,34.00,33.75,32.75
SUPER ⇩
Sideway
1.00,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.93,0.94,0.93,0.93,0.90,0.91,0.93,0.94,0.94,0.93,0.93,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.95,0.97,0.97,0.97,1.00,1.01,1.01,1.00,1.01,1.01,1.01,1.02,1.00,0.99,0.96,0.95,0.95,0.93,0.93,0.95,0.97,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.95,0.95,0.94,0.96,0.95,1.01,0.99,0.98,0.97
OR
ลง
29.25,34.00,32.75,29.50,30.25,31.50,31.75,31.00,30.75,29.50,28.75,29.25,29.75,29.75,30.25,29.75,29.75,30.50,30.25,30.25,30.00,29.75,33.00,33.00,32.00,31.75,32.25,33.00,32.00,32.75,32.75,32.50,32.25,32.25,32.25,31.75,31.25,31.50,31.00,30.25,30.50,30.75,30.25,30.25,30.00,30.00,29.50,29.75,30.00,30.75,30.50,29.50,29.75,29.75,29.25,29.00,28.50,28.50
SCN ⇩
ซึมขึ้น
2.00,1.97,1.94,1.93,1.91,1.85,1.80,1.79,1.75,1.77,1.77,1.82,1.82,1.81,1.83,1.84,1.84,1.80,1.83,1.83,1.85,1.84,1.85,1.90,2.00,1.97,1.98,1.94,2.02,2.30,2.30,2.36,2.34,2.32,2.26,2.36,2.34,2.30,2.26,2.26,2.30,2.22,2.04,2.18,2.24,2.26,2.32,2.30,2.36,2.72,2.66,2.64,2.74,2.72,2.78,2.68,2.96,3.00,3.08,3.00
PRIME
Sideway
0.52,0.52,0.52,0.53,0.52,0.52,0.51,0.51,0.50,0.50,0.50,0.50,0.49,0.50,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.55,0.54,0.57,0.64,0.61,0.62,0.62,0.65,0.66,0.62,0.61,0.59,0.59,0.60,0.58,0.57,0.60,0.60,0.63,0.61,0.63,0.62,0.61,0.63,0.69,0.67,0.67,0.68,0.69,0.68,0.67,0.63,0.63
PTTEP
ขึ้น
111.00,111.00,111.50,115.00,114.00,113.00,114.00,111.50,110.50,114.00,113.50,115.00,112.50,112.50,113.50,113.50,116.00,119.00,119.00,118.50,119.50,119.00,119.50,116.00,118.00,116.50,115.00,114.50,113.00,112.50,114.00,113.50,114.50,114.00,114.00,114.50,116.00,114.00,113.50,111.00,111.50,111.50,116.00,115.50,115.50,114.50,114.50,113.00,114.00,114.50,116.00,118.00,119.00,117.50,119.50,120.00,121.50,121.00,119.50,119.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!