หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> BPP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

09/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

11/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/06/2021 17:43
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 43.14
MACD ของวันนี้คือ 0.150625 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
RPC ⇧
Sideway
0.67,0.68,0.68,0.68,0.70,0.69,0.73,0.73,0.72,0.71,0.73,0.74,0.73,0.70,0.69,0.69,0.68,0.69,0.70,0.72,0.74,0.94,0.91,0.89,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,1.14,1.12,1.14,1.09,1.08,0.98,0.94,0.89,0.91,0.97,1.00,0.98,0.95,0.98,0.99,1.02,1.01,1.12,1.07,1.06,1.05,1.06,1.05,1.04,1.03,1.03,1.01,1.01,1.00,0.99,0.96
TAKUNI ⇧
Sideway
0.72,0.72,0.73,0.74,0.75,0.82,0.79,0.86,0.85,0.84,0.85,0.84,0.92,1.01,0.99,1.06,1.02,1.05,1.32,1.42,1.45,1.43,1.47,1.46,1.47,1.50,1.50,1.47,1.49,1.49,1.52,1.45,1.44,1.27,1.22,1.13,1.21,1.22,1.32,1.37,1.29,1.32,1.31,1.32,1.33,1.42,1.38,1.40,1.39,1.40,1.42,1.43,1.41,1.33,1.36,1.35,1.37,1.35,1.34,1.35
PRIME ⇧
Sideway
0.51,0.51,0.55,0.54,0.57,0.64,0.61,0.62,0.62,0.65,0.66,0.62,0.61,0.59,0.59,0.60,0.58,0.57,0.60,0.60,0.63,0.61,0.63,0.62,0.61,0.63,0.69,0.67,0.67,0.68,0.69,0.68,0.67,0.63,0.63,0.62,0.63,0.64,0.64,0.61,0.62,0.62,2.50,2.48,2.44,2.40,2.46,2.48,2.52,2.42,2.40,2.38,2.36,2.38,2.36,2.34,2.38,2.36,2.28,2.24
SPCG ⇩
Sideway
19.50,19.50,19.50,19.50,19.80,19.70,19.60,19.50,19.60,19.50,19.60,19.60,19.60,19.30,19.30,19.30,19.20,18.90,19.10,19.20,19.20,19.00,18.90,18.90,18.90,19.00,19.30,19.10,18.90,19.00,19.00,19.10,19.10,19.00,18.80,19.10,18.80,18.90,19.00,18.90,19.00,19.10,19.40,19.30,19.60,19.70,19.30,19.10,19.00,19.00,19.00,19.00,18.80,19.00,18.80,18.80,19.00,19.00,19.00,19.00
WP ⇩
Sideway
5.40,5.35,5.45,5.40,5.45,5.40,5.35,5.20,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,4.98,5.00,5.00,4.98,5.00,4.98,5.10,5.25,5.10,5.10,5.05,5.20,5.20,5.10,5.10,5.20,5.35,5.40,5.30,5.25,4.98,4.92,4.90,4.74,4.70,4.72,4.84,4.84,4.92,4.98,4.94,5.00,5.00,5.00,5.15,5.10,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.10,5.05,5.05,5.00,5.00,4.98
AIE ⇧
Sideway
1.38,1.69,1.75,1.77,1.80,1.74,1.96,1.96,2.02,2.42,2.54,2.26,2.26,2.34,2.32,1.97,1.88,2.04,2.02,2.06,2.02,1.97,1.97,1.90,2.06,1.97,1.97,1.98,2.00,1.97,1.97,2.08,2.02,1.90,1.86,1.63,1.65,1.63,1.62,1.49,1.34,1.50,1.48,1.46,1.43,1.47,1.53,1.53,1.50,1.50,1.51,1.48,1.48,1.46,1.52,1.62,1.63,1.67,1.62,1.64
SUSCO
ซึมลง
3.30,3.50,3.50,3.46,3.44,3.38,3.40,3.40,3.38,3.46,3.46,3.44,3.38,3.26,3.30,3.26,3.18,3.14,3.34,3.28,3.28,3.28,3.28,3.24,3.24,3.28,3.24,3.26,3.18,3.18,3.24,3.26,3.36,3.40,3.26,3.28,3.26,3.28,3.24,3.26,3.20,3.24,3.22,3.26,3.22,3.20,3.24,3.26,3.36,3.34,3.30,3.28,3.30,3.30,3.24,3.20,3.24,3.22,3.20,3.20
EGCO ⇩
ขึ้น
182.50,182.50,188.50,185.50,187.00,187.50,186.50,188.00,186.00,185.50,186.50,184.00,181.50,179.50,179.00,179.00,177.00,175.00,176.50,176.00,176.50,176.00,175.00,175.00,174.50,178.00,175.50,176.50,174.00,175.00,177.50,175.50,175.00,173.00,171.00,171.50,169.50,172.00,170.00,170.00,169.50,169.00,169.00,174.00,174.00,175.00,176.50,177.00,174.50,174.00,176.00,176.50,183.50,184.50,185.00,182.00,181.00,180.00,184.00,182.50
TRT ⇩
Sideway
1.83,1.87,1.84,1.84,1.83,1.81,1.82,1.93,2.00,2.02,1.91,1.89,1.89,1.86,1.87,1.87,1.87,1.88,1.90,1.96,1.99,1.99,1.96,1.99,2.18,2.38,2.32,2.36,2.40,2.42,2.46,2.42,2.42,2.20,2.18,2.22,2.06,2.12,2.28,2.18,2.16,2.20,2.20,2.20,2.28,2.28,2.30,2.30,2.30,2.28,2.24,2.24,2.30,2.24,2.24,2.24,2.24,2.18,2.14,2.12
GUNKUL ⇩
ขึ้น
3.82,3.86,3.80,3.66,3.84,3.76,3.76,3.78,3.74,3.74,3.74,3.96,3.90,3.86,3.84,3.86,3.78,3.72,3.96,3.90,3.98,3.92,3.88,3.92,3.92,4.08,4.14,4.20,4.14,3.98,3.96,3.92,3.86,3.82,3.64,3.82,3.72,3.74,3.68,3.64,3.64,3.54,3.60,3.62,3.58,3.50,3.62,3.70,3.68,3.86,3.88,3.90,3.86,4.16,4.42,4.24,4.38,4.26,4.88,4.80
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!