หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน >> AJA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:07
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 59.14
MACD ของวันนี้คือ 0.038114 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TPCORP ⇩
Sideway
9.70,9.70,9.70,10.30,9.70,10.00,9.95,9.95,9.85,9.75,10.00,10.00,9.80,9.70,9.70,9.70,9.70,10.10,9.75,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.40,10.40,10.60,10.70,10.70,10.50,10.80,11.00,10.90,11.10,11.20,11.90,11.60,12.00,12.10,11.90,11.90,12.10,12.50,14.10,14.70,13.10,14.00,13.80,13.70,13.60,13.00,13.20,13.20,13.40,13.20,13.30,13.30,13.00
AJA ⇩
ซึมขึ้น
0.13,0.14,0.13,0.14,0.13,0.13,0.14,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.12,0.13,0.12,0.12,0.13,0.13,0.14,0.14,0.16,0.15,0.15,0.15,0.19,0.18,0.18,0.19,0.19,0.18,0.18,0.18,0.17,0.18,0.18,0.18,0.17,0.16,0.18,0.18,0.17,0.18,0.17,0.17,0.19,0.22,0.27,0.26,0.25,0.25,0.29,0.31,0.37,0.32,0.31,0.31,0.32,0.29
TOG ⇩
ซึมขึ้น
3.58,3.58,3.60,3.64,3.62,3.64,4.26,4.28,4.24,4.30,4.28,4.32,4.38,4.40,4.42,4.40,4.44,4.42,4.42,4.40,4.40,4.40,4.38,4.42,4.64,4.64,4.62,4.66,4.64,4.66,4.60,4.68,4.74,4.62,4.68,4.76,4.68,4.70,4.66,4.66,4.66,4.60,4.64,4.60,4.50,4.50,4.50,4.48,4.46,4.48,4.54,4.56,4.56,4.60,5.95,6.00,6.40,6.20,6.05,5.80
HPT ⇩
ซึมขึ้น
0.80,0.78,0.84,0.83,0.79,0.78,0.76,0.74,0.72,0.71,0.71,0.71,0.70,0.72,0.82,0.90,0.92,0.84,0.87,0.92,0.90,0.88,0.91,0.90,0.94,0.92,0.91,0.90,0.91,0.92,0.96,0.96,1.00,0.99,1.01,1.01,0.99,0.96,0.94,0.94,0.94,0.90,0.93,0.96,0.93,0.94,0.96,0.98,0.97,0.95,0.97,0.99,0.98,0.95,1.05,1.05,1.18,1.14,1.18,1.05
KISS ⇩
ลง
14.00,13.40,12.60,13.10,12.90,12.80,12.90,13.00,13.00,13.00,12.50,12.90,14.70,14.50,14.90,15.30,16.30,16.30,16.50,16.50,16.90,17.20,17.20,15.80,15.50,15.50,15.50,15.20,15.20,15.60,15.50,14.80,14.20,14.70,14.30,14.40,15.10,15.20,15.70,15.30,15.10,14.90,15.00,15.00,14.70,14.60,14.40,14.60,14.80,14.50,14.50,14.00,13.30
PG ⇩
ขึ้น
5.00,5.00,4.92,5.00,5.05,5.05,5.05,4.86,4.86,5.20,4.80,5.00,5.00,5.15,5.05,5.05,5.05,5.15,5.20,5.30,5.25,5.25,5.30,5.30,5.30,5.20,5.00,5.15,5.15,6.40,6.10,6.10,6.15,6.00,6.00,6.05,6.05,6.05,5.75,5.70,5.90,5.70,5.70,5.75,5.80,5.80,5.80,5.90,5.75,5.75,5.90,5.90,5.70,5.70,5.70,5.70,5.95,6.95,6.80,6.45
UT
Sideway
16.30,16.30,16.30,16.30,16.00,16.00,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,16.70,16.70,16.70,15.60,15.60,15.60,15.60,15.60,15.60,15.60,15.60,14.80,15.50,15.00,15.90,16.00,15.30,15.90,15.90,15.90,15.90,15.30,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00
TNR ⇩
ซึมลง
12.90,12.50,13.20,12.90,12.90,12.40,12.90,12.90,12.90,12.70,13.00,12.70,12.70,12.70,12.80,12.70,12.80,12.70,12.70,12.70,12.70,12.60,12.60,12.50,12.30,12.40,12.10,12.40,11.50,11.30,11.70,11.50,11.40,11.30,11.60,11.30,11.10,11.00,10.70,11.20,11.30,10.90,11.20,11.30,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,11.20,11.10,11.10,11.30,11.20,11.20,11.00,11.30,10.90,11.00,10.90
CPH ⇩
ซึมขึ้น
3.48,3.48,3.48,3.48,3.66,3.66,3.60,3.58,3.58,3.58,3.58,3.58,2.80,2.86,2.86,2.92,2.94,2.92,2.92,3.06,3.02,3.06,3.02,3.10,3.10,3.30,3.24,3.40,4.42,4.70,4.26,3.98,4.10,4.10,4.02,4.00,4.00,4.00,3.90,3.88,3.82,3.74,3.30,3.54,3.90,3.90,3.72,3.74,3.74,3.74,3.76,3.66,3.70,3.70,3.80,4.10,4.68,4.44,4.32,4.10
TNL ⇧
ซึมลง
17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.50,17.30,17.30,16.20,16.40,16.80,16.80,16.80,15.90,15.90,17.60,16.70,16.60,16.60,16.60,16.00,16.70,16.60,16.70,16.70,16.50,17.00,16.90,16.90,16.90,16.90,16.90,16.90,16.90,16.90,16.90,16.50,16.50,16.20,17.00,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.10,15.60,15.60,16.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!