หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> BM
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

22/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:32
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 66.19 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.18723 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KUMWEL ⇩
Sideway
1.40,1.40,1.41,1.40,1.42,1.58,1.53,1.54,1.49,1.42,1.42,1.45,1.40,1.43,1.42,1.40,1.67,1.65,1.72,1.74,1.66,1.69,1.64,1.66,1.65,1.73,1.68,1.86,1.83,1.79,1.79,1.78,1.80,1.91,2.16,2.08,2.24,2.12,2.06,2.10,2.12,2.12,2.08,2.14,2.22,2.22,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.10,2.14,2.12,2.04,1.99,2.00,2.00,2.04,1.87
TSC ⇧
ขึ้น
10.40,10.50,10.50,10.40,10.50,10.90,10.70,10.70,10.50,10.60,10.60,9.60,10.30,10.10,10.10,10.00,9.95,10.10,10.00,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.10,10.30,10.20,10.50,10.30,10.40,10.50,10.40,10.50,10.40,10.40,10.90,10.90,11.20,11.00,10.80,10.80,10.40,10.10,10.40,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.40,10.70,10.80,10.80,11.80,12.00,14.90
SMIT ⇩
Sideway
3.84,3.84,3.86,3.80,3.84,3.90,3.92,4.00,3.98,4.00,3.98,3.98,4.00,4.00,4.00,4.02,4.06,4.04,4.04,4.04,4.08,4.06,4.08,4.10,4.08,4.06,4.06,4.04,4.04,4.06,4.08,4.06,4.06,4.10,4.16,4.18,4.20,4.16,4.16,4.16,4.18,4.20,4.24,4.30,4.30,4.32,4.34,4.40,4.64,4.46,4.54,4.54,4.58,4.58,4.62,4.62,4.64,4.64,4.38,4.30
TMI ⇩
Sideway
0.80,0.80,0.80,0.80,0.79,0.82,0.82,0.83,0.82,0.82,1.06,0.90,0.94,0.95,0.94,0.95,1.23,1.21,1.22,1.25,1.20,1.23,1.25,1.23,1.25,1.24,1.26,1.24,1.24,1.25,1.25,1.27,1.27,1.27,1.28,1.28,1.26,1.24,1.14,1.18,1.17,1.14,1.10,1.15,1.20,1.19,1.16,1.16,1.19,1.15,1.16,1.18,1.19,1.16,1.25,1.22,1.23,1.24,1.36,1.25
GJS ⇩
ซึมขึ้น
0.21,0.21,0.21,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.20,0.19,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.25,0.23,0.22,0.24,0.24,0.24,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.24,0.24,0.24,0.25,0.25,0.31,0.36,0.40,0.49,0.49,0.49,0.48,0.48,0.47,0.46,0.48,0.47,0.47,0.46,0.43
MILL ⇩
Sideway
0.92,0.92,0.91,0.91,0.88,0.87,0.90,0.88,0.87,0.89,0.90,0.91,0.91,0.90,0.89,1.03,1.16,1.21,1.19,1.20,1.51,1.64,1.59,1.53,1.50,1.55,1.50,1.56,1.53,1.54,1.54,1.53,1.55,1.55,1.60,1.60,1.65,1.67,1.63,1.63,1.63,1.58,1.50,1.57,1.63,1.80,1.74,1.79,2.16,1.86,1.89,1.84,1.86,1.89,1.86,1.80,1.80,1.75,1.68,1.65
SELIC ⇩
ซึมลง
2.16,2.24,2.24,2.36,2.36,2.30,2.26,2.26,2.16,2.24,2.20,2.30,2.46,2.36,2.34,2.36,2.40,2.42,2.48,2.50,2.58,2.76,2.82,2.76,2.74,2.72,2.76,2.84,2.90,2.98,3.02,3.00,2.98,3.12,3.22,3.22,3.20,3.12,3.08,3.08,3.12,3.04,3.06,3.14,3.16,3.22,3.20,3.28,3.34,3.40,3.40,2.76,2.78,2.80,2.70,2.66,2.66,2.66,2.62,2.48
NOVA ⇩
Sideway
12.30,12.80,13.00,12.40,12.40,12.40,11.80,12.10,11.70,11.80,12.80,11.70,11.50,11.30,11.70,11.80,11.60,11.50,11.50,11.60,12.00,12.00,12.10,11.90,11.80,11.80,11.70,11.80,12.10,13.10,12.80,12.90,13.00,12.80,12.90,12.90,12.70,12.60,12.30,12.30,12.20,12.10,12.20,12.40,12.50,12.30,12.40,12.20,12.90,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.10,12.30,12.20
SPG ⇩
Sideway
22.40,22.30,22.30,21.10,19.80,19.60,19.40,18.60,18.60,19.40,19.40,19.00,17.10,17.20,19.00,17.60,17.80,19.30,19.20,19.20,17.90,19.10,19.10,19.20,19.10,18.90,19.10,19.00,19.00,19.00,19.10,18.30,18.40,18.50,18.40,18.40,18.10,18.10,18.10,17.90,18.60,18.30,17.50,18.00,17.90,17.90,17.60,17.20,17.20,17.30,17.10,17.10,17.00,17.00,17.20,17.40,17.50,17.50,17.40,17.10
PJW ⇩
ซึมขึ้น
2.10,2.14,2.22,2.56,2.54,2.46,2.34,2.48,2.46,2.38,2.36,2.52,2.36,2.40,2.36,2.40,2.52,2.48,2.40,2.46,2.40,2.44,2.56,2.52,2.60,3.02,3.04,3.24,3.28,3.56,3.66,3.68,3.84,3.80,3.80,3.74,3.82,3.76,3.72,3.84,3.82,3.76,3.68,3.74,3.74,4.12,4.08,4.14,4.56,4.66,4.68,4.60,4.76,4.94,4.98,4.98,4.88,5.10,5.10,5.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!