หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> CPR
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

01/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:32
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 69.41 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.112778 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
RWI ⇧
ซึมขึ้น
1.25,1.33,1.33,1.30,1.30,1.30,1.31,1.31,1.26,1.29,1.35,1.37,1.36,1.43,1.40,1.37,1.37,1.40,1.43,1.43,1.43,1.42,1.44,1.46,1.46,1.47,1.47,1.46,1.47,1.53,1.49,1.53,1.50,1.52,1.53,1.50,1.54,1.52,1.51,1.51,1.50,1.47,1.47,1.49,1.52,1.61,1.56,1.56,1.76,1.67,1.63,1.63,1.63,1.61,1.68,1.65,1.64,1.73,1.71,1.90
TKT ⇩
ขึ้น
1.00,0.99,1.00,1.07,1.07,1.05,1.04,1.08,1.05,1.05,1.07,1.07,1.07,1.04,1.07,1.08,1.06,1.02,1.04,1.03,1.03,1.07,1.08,1.08,1.12,1.15,1.15,1.15,1.12,1.15,1.22,1.18,1.19,1.19,1.22,1.23,1.24,1.25,1.19,1.20,1.19,1.16,1.12,1.15,1.15,1.21,1.30,1.22,1.23,1.24,1.27,1.28,1.28,1.24,1.26,1.25,1.27,1.34,1.62,1.41
TGPRO ⇩
ซึมขึ้น
0.11,0.11,0.12,0.12,0.11,0.10,0.12,0.11,0.11,0.11,0.12,0.12,0.12,0.13,0.12,0.14,0.15,0.16,0.16,0.15,0.16,0.16,0.16,0.15,0.16,0.16,0.16,0.16,0.19,0.21,0.20,0.20,0.20,0.20,0.21,0.20,0.21,0.21,0.20,0.21,0.20,0.19,0.18,0.19,0.20,0.20,0.26,0.31,0.40,0.37,0.39,0.37,0.37,0.40,0.38,0.41,0.41,0.40,0.39,0.38
PACO ⇩
ลง
3.98,3.56,3.26,3.36,3.38,3.44,3.36,3.34,3.32,3.32,3.24,3.04,3.10,3.06,2.98,2.80,3.04,3.04,3.18,3.12,3.04,3.04,2.98,3.00,3.00,3.06,3.06,3.06,3.06,3.04,3.00,3.00,2.86
UEC ⇧
ขึ้น
1.21,1.20,1.20,1.37,1.35,1.34,1.28,1.24,1.21,1.25,1.24,1.17,1.17,1.18,1.17,1.18,1.21,1.22,1.22,1.24,1.19,1.20,1.21,1.26,1.32,1.35,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.32,1.38,1.40,1.39,1.40,1.38,1.37,1.34,1.34,1.30,1.27,1.29,1.32,1.40,1.39,1.36,1.41,1.45,1.45,1.45,1.47,1.45,1.46,1.42,1.43,1.44,1.55,1.59
TMC ⇧
ซึมขึ้น
0.76,0.76,0.75,0.76,0.75,0.75,0.75,0.74,0.71,0.75,0.73,0.75,0.74,0.72,0.71,0.70,0.68,0.70,0.70,0.70,0.76,0.92,0.91,0.89,0.92,0.91,0.92,0.95,0.98,0.98,0.99,0.99,1.04,1.04,1.12,1.15,1.12,1.10,1.11,1.11,1.09,1.03,0.95,0.98,0.96,1.18,1.13,1.10,1.17,1.15,1.13,1.12,1.14,1.11,1.09,1.12,1.11,1.10,1.15,1.18
CMAN ⇧
ซึมขึ้น
1.74,1.73,1.74,1.74,1.73,1.73,1.73,1.73,1.70,1.71,1.70,1.70,1.64,1.65,1.68,1.63,1.68,1.65,1.64,1.64,1.60,1.57,1.63,1.65,1.69,1.70,1.72,1.90,1.88,1.90,1.89,1.89,2.06,2.30,2.34,2.30,2.26,2.18,2.14,2.14,2.16,2.16,2.12,2.16,2.18,2.14,2.18,2.16,2.22,2.24,2.22,2.38,2.46,2.52,2.66,2.66,2.78,2.78,2.74,2.76
TMI ⇩
Sideway
0.80,0.80,0.80,0.80,0.79,0.82,0.82,0.83,0.82,0.82,1.06,0.90,0.94,0.95,0.94,0.95,1.23,1.21,1.22,1.25,1.20,1.23,1.25,1.23,1.25,1.24,1.26,1.24,1.24,1.25,1.25,1.27,1.27,1.27,1.28,1.28,1.26,1.24,1.14,1.18,1.17,1.14,1.10,1.15,1.20,1.19,1.16,1.16,1.19,1.15,1.16,1.18,1.19,1.16,1.25,1.22,1.23,1.24,1.36,1.25
SSSC ⇧
ซึมขึ้น
2.28,2.26,2.26,2.26,2.40,2.38,2.30,2.32,2.30,2.30,2.30,2.30,2.30,2.32,2.36,2.40,2.40,2.42,2.40,2.40,2.46,2.44,2.48,2.50,2.52,2.54,2.54,2.52,2.56,2.56,2.70,2.70,2.66,2.74,2.84,2.84,2.84,2.84,2.88,2.82,2.80,2.72,2.70,2.74,2.76,3.02,3.02,3.04,3.42,3.24,3.28,3.30,3.32,3.26,3.26,3.30,3.22,3.16,3.22,3.32
TCCC ⇩
ซึมขึ้น
28.75,29.00,28.75,29.00,28.75,28.75,29.25,30.00,30.00,30.25,30.75,29.75,29.50,29.75,30.00,30.00,30.25,31.00,28.75,28.25,28.25,28.25,28.75,28.75,28.25,28.25,28.25,28.25,28.50,28.50,28.50,28.50,29.00,28.75,28.50,28.75,28.50,28.75,28.50,28.50,28.75,28.25,28.50,28.50,28.75,28.50,29.00,29.25,31.25,31.50,32.25,31.50,31.50,32.00,32.75,33.50,37.00,37.00,38.00,35.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!