หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> CTARAF
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:37
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 50.55
MACD ของวันนี้คือ 0.004128 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KPNPF
ลง
7.05,7.00,7.00,7.05,7.10,7.10,7.00,6.80,6.75,6.75,6.75,7.00,7.00,7.00,7.00,6.75,7.00,6.85,7.00,6.90,6.90,6.90,6.95,6.95,6.95,6.90,6.95,6.90,6.90,6.90,6.90,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.95,6.95,6.90,6.90,6.80,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.75,6.85,6.85,6.75,6.75,6.75,6.75
WGE ⇩
ลง
2.52,2.52,2.52,2.60,2.56,2.42,2.10,1.96,1.83,1.92,1.92,2.12,2.08,2.06,2.06,2.08,2.06,2.26,2.22,2.16,2.18,2.16,2.16,2.10,2.20,2.32,2.24,2.26,2.24,2.20,2.16,2.14,2.12,2.08,1.98,1.97,1.91,1.95,1.99,1.99,1.96,1.93,1.99,1.94,1.80,1.80,1.83,1.86,1.84,1.86,1.88,1.85,1.78,1.79,1.79,1.80,1.78,1.76,1.68,1.61
PRIN ⇩
Sideway
2.52,2.42,2.34,2.36,2.36,2.42,2.38,2.40,2.42,2.30,2.28,2.26,2.26,2.26,2.28,2.28,2.26,2.24,2.32,2.26,2.28,2.26,2.28,2.30,2.32,2.32,2.28,2.28,2.30,2.26,2.28,2.26,2.26,2.18,2.14,2.16,2.16,2.18,2.18,2.18,2.12,2.10,2.14,2.12,2.08,2.08,2.10,2.12,2.14,2.14,2.14,2.12,2.08,2.10,2.10,2.14,2.10,2.06,2.12,2.10
BKD ⇧
ซึมลง
2.26,2.34,2.36,2.38,2.42,2.42,2.36,2.36,2.32,2.36,2.38,2.40,2.40,2.40,2.32,2.28,2.26,2.28,2.30,2.30,2.32,2.28,2.30,2.36,2.34,2.30,2.30,2.30,2.34,2.42,2.32,2.32,2.36,2.30,2.28,2.26,2.28,2.30,2.34,2.28,2.30,2.28,2.26,2.28,2.16,2.18,2.22,2.26,2.30,2.26,2.28,2.16,2.20,2.18,2.26,2.22,2.20,2.22,2.20,2.22
DCON
ลง
0.61,0.60,0.62,0.61,0.60,0.61,0.59,0.56,0.52,0.56,0.55,0.54,0.53,0.52,0.52,0.53,0.54,0.58,0.57,0.56,0.57,0.62,0.60,0.61,0.59,0.58,0.58,0.57,0.58,0.55,0.55,0.55,0.55,0.54,0.54,0.52,0.49,0.52,0.51,0.52,0.52,0.52,0.55,0.53,0.50,0.50,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.51,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.49,0.47,0.47
SCCC
ซึมลง
174.50,174.50,175.00,176.50,176.50,177.00,175.00,176.50,183.00,181.50,182.00,183.50,182.00,181.50,179.00,178.00,179.50,182.00,182.50,183.50,181.00,182.00,178.00,178.00,178.50,179.00,179.50,179.00,178.50,178.50,177.00,178.00,178.00,176.50,176.00,174.00,169.00,168.00,170.00,170.00,169.00,169.50,170.00,167.50,164.00,166.00,165.50,167.00,164.50,165.50,165.00,164.50,161.50,160.50,161.50,164.00,162.00,160.50,161.50,161.50
LHSC ⇩
ลง
10.60,10.70,10.70,10.60,10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.50,10.40,10.40,10.40,10.30,10.40,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.80,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.30,11.30,11.50,11.60,11.60,11.70,11.60,11.50,11.40,11.40,11.40,11.70,11.60,11.50,11.30,11.10,11.10,10.70,10.70,10.60,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.60,10.30,10.30,10.30,10.40,10.00,10.10,10.00
POPF ⇧
Sideway
10.90,11.00,10.90,11.00,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.70,10.80,10.70,10.70,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.10,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10
TITLE ⇩
ลง
2.48,2.46,2.48,2.44,2.42,2.38,2.34,2.30,2.32,2.38,2.38,2.38,2.44,2.42,2.42,2.38,2.42,2.40,2.42,2.46,2.42,2.42,2.68,2.68,2.60,2.64,2.58,2.52,2.50,2.58,2.58,2.56,2.56,2.50,2.48,2.46,2.44,2.40,2.44,2.40,2.36,2.32,2.32,2.28,2.24,2.28,2.26,2.26,2.28,2.26,2.24,2.24,2.24,2.22,2.22,2.20,2.18,2.10,1.95,1.90
STC
ซึมลง
0.98,1.01,0.98,0.97,0.97,0.90,0.85,0.82,0.75,0.78,0.79,0.81,0.83,0.80,0.81,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.88,0.87,0.86,0.87,0.86,0.87,0.88,0.83,0.83,0.81,0.81,0.81,0.82,0.83,0.80,0.78,0.76,0.78,0.78,0.85,0.81,0.81,0.82,0.81,0.77,0.77,0.78,0.80,0.80,0.80,0.80,0.82,0.82,0.81,0.82,0.81,0.79,0.79,0.77,0.77
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!