หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> GSTEEL
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:22
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SWC ⇩
ซึมลง
5.70,5.70,5.65,5.70,5.75,5.75,5.75,5.65,5.60,5.50,5.45,5.45,5.30,5.25,5.25,5.55,5.65,5.55,5.55,5.35,5.60,5.55,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.50,5.50,5.60,5.65,5.95,5.90,5.80,5.80,5.80,5.80,5.75,5.80,5.85,6.25,5.70,5.70,5.80,5.85,5.95,5.85,5.95,6.10,5.90,6.05,6.05,6.05,6.10,5.90,5.95,5.90,5.85,5.80,5.75
AMC ⇩
ขึ้น
2.32,2.34,2.32,2.26,2.28,2.24,2.30,2.24,2.12,2.20,2.20,2.24,2.30,2.30,2.48,2.48,2.46,2.56,2.84,2.80,2.88,2.88,2.90,2.88,2.82,2.86,2.86,2.92,2.96,2.98,2.94,2.88,2.90,2.92,3.06,3.04,3.08,3.04,3.00,3.00,3.08,3.00,3.02,3.12,3.20,3.42,3.56,3.52,4.06,3.68,3.76,3.70,3.90,4.02,4.02,4.16,4.26,4.18,4.60,4.50
CSC ⇩
ลง
54.75,54.75,54.50,54.00,54.50,54.50,53.75,54.50,54.00,54.25,54.25,54.00,54.00,54.25,54.75,51.50,51.50,52.50,53.25,52.75,52.75,52.50,52.75,52.75,53.00,52.75,52.50,53.00,53.25,52.75,52.50,52.50,52.75,52.50,52.25,52.25,52.00,52.00,51.75,51.50,51.75,51.50,51.50,52.00,51.75,52.00,51.75,51.75,51.75,51.50,51.75,51.75,51.75,51.50,52.25,51.75,51.25,51.50,51.50,51.00
PTTGC ⇩
ซึมขึ้น
64.75,63.75,63.25,63.75,66.25,65.50,65.50,63.50,62.25,64.00,62.75,62.75,63.25,62.75,64.50,63.25,65.50,67.75,66.75,67.50,67.00,68.00,68.50,67.75,66.25,66.25,65.00,64.75,64.00,63.25,63.25,63.00,63.50,63.00,62.75,63.25,62.75,61.25,61.00,61.50,62.00,61.00,62.50,63.25,63.25,63.00,62.25,61.75,63.75,64.00,65.25,67.50,67.75,66.75,67.75,69.50,69.00,68.50,67.25,67.00
MBAX ⇩
ลง
7.40,7.40,7.35,7.30,7.50,6.60,6.90,7.00,6.80,6.90,6.85,6.85,6.90,6.90,6.95,7.00,6.95,6.90,6.90,6.90,6.85,6.95,7.00,7.15,7.15,7.10,7.20,7.45,7.45,7.45,7.65,7.60,7.55,7.55,7.65,7.80,7.85,7.85,7.80,7.80,7.90,8.00,8.35,8.40,8.35,7.65,7.50,7.25,7.15,7.20,7.30,7.35,7.40,7.40,7.60,7.70,7.75,7.65,6.50,5.95
TMW ⇩
ซึมขึ้น
35.75,36.00,36.50,33.25,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,32.25,33.00,33.00,33.25,33.25,33.50,33.75,34.00,34.00,33.75,33.75,33.75,34.00,34.00,34.25,34.25,35.25,35.50,35.75,35.75,35.75,35.75,36.00,36.25,36.50,36.50,36.50,36.50,36.25,35.75,36.25,36.00,35.75,35.50,36.00,36.25,35.75,35.75,35.75,36.00,35.75,36.00,36.25,36.00,35.75,36.25,37.25,38.00,37.50,37.50,36.75
TWP ⇧
ขึ้น
2.64,2.86,2.74,2.66,2.72,2.72,2.70,2.66,2.50,2.44,2.42,2.74,2.70,2.64,2.62,2.70,2.74,2.74,2.72,2.76,2.74,2.78,2.80,2.80,2.82,2.86,2.88,3.02,3.92,3.70,3.78,3.70,3.72,3.76,3.80,3.76,3.82,3.78,3.76,3.76,3.74,3.80,3.84,3.82,3.82,3.96,3.98,4.00,4.36,4.34,4.48,4.32,4.30,4.06,4.12,4.10,4.16,4.28,4.30,4.64
FPI
Sideway
1.95,2.04,2.00,1.98,1.96,1.98,1.94,1.89,1.96,1.96,1.93,1.89,1.86,1.86,1.86,1.86,1.86,1.86,1.74,1.74,1.72,1.73,1.79,1.81,1.80,1.77,1.75,1.77,1.80,1.90,1.90,1.88,1.94,1.96,2.04,2.06,2.08,2.08,2.00,2.02,1.99,1.98,1.99,1.99,1.98,2.00,1.99,1.99,2.02,2.06,2.08,2.04,2.00,1.98,1.99,2.00,1.98,1.97,1.94,1.94
CPR ⇩
ขึ้น
2.84,2.86,2.90,2.86,2.90,2.90,2.90,2.86,2.80,2.90,2.88,2.94,2.96,2.96,2.90,2.92,2.96,2.96,3.00,3.00,3.02,3.04,3.02,3.08,3.38,3.36,3.32,3.32,3.32,3.46,3.42,3.36,3.36,3.42,3.48,3.42,3.44,3.44,3.34,3.34,3.30,3.32,3.30,3.32,3.34,3.46,3.48,3.50,3.52,3.54,3.50,3.50,3.50,3.52,3.54,3.54,3.46,3.84,3.78,3.76
ADB ⇩
ซึมขึ้น
1.06,1.10,1.10,1.23,1.19,1.23,1.22,1.22,1.18,1.53,1.72,1.52,1.42,1.75,1.65,1.69,1.67,1.67,1.66,1.69,1.70,1.68,1.67,1.67,1.68,1.82,1.84,1.94,1.97,1.98,2.00,1.90,1.91,1.95,1.94,1.93,1.95,1.90,2.12,1.97,1.98,2.00,1.96,2.02,2.02,2.12,2.04,2.06,2.08,1.98,2.02,1.99,2.00,2.20,2.16,2.20,2.28,2.26,2.26,2.16
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!