หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> TPLAS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

05/05/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:33
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 51.58
MACD ของวันนี้คือ 0.093604 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SANKO ⇩
Sideway
0.94,0.95,0.93,1.00,0.99,0.98,0.99,1.01,0.98,0.99,0.98,0.97,0.93,0.93,0.94,0.96,0.93,0.95,0.94,0.94,0.97,0.96,0.97,0.98,0.99,0.99,1.02,1.03,1.02,1.03,1.06,1.06,1.05,1.20,1.15,1.17,1.16,1.14,1.10,1.16,1.16,1.10,1.10,1.10,1.27,1.36,1.25,1.27,1.26,1.25,1.25,1.25,1.24,1.22,1.22,1.23,1.21,1.18,1.19,1.12
AMC ⇩
ขึ้น
2.32,2.34,2.32,2.26,2.28,2.24,2.30,2.24,2.12,2.20,2.20,2.24,2.30,2.30,2.48,2.48,2.46,2.56,2.84,2.80,2.88,2.88,2.90,2.88,2.82,2.86,2.86,2.92,2.96,2.98,2.94,2.88,2.90,2.92,3.06,3.04,3.08,3.04,3.00,3.00,3.08,3.00,3.02,3.12,3.20,3.42,3.56,3.52,4.06,3.68,3.76,3.70,3.90,4.02,4.02,4.16,4.26,4.18,4.60,4.50
TPP ⇩
ซึมขึ้น
14.80,14.40,14.40,14.40,14.50,14.40,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.70,14.10,14.40,14.40,15.00,15.60,15.10,15.60,16.10,15.70,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,17.10,17.10,17.10,17.00,16.30,16.90,16.90,16.30,16.40,16.40,16.40,16.40,16.40,16.90,17.00,16.60,17.00,17.00,17.00,17.00,16.30,17.00,17.40,17.40,17.00,22.10,28.50,32.75,31.25,29.00,30.00,28.75
ACG ⇩
ซึมขึ้น
1.17,1.15,1.15,1.13,1.15,1.14,1.13,1.12,1.13,1.13,1.11,1.16,1.29,1.25,1.23,1.22,1.20,1.20,1.26,1.25,1.25,1.24,1.24,1.29,1.33,1.36,1.38,1.52,1.48,1.51,1.48,1.45,1.48,1.50,1.55,1.82,1.89,1.73,1.67,1.66,1.74,1.70,1.72,1.89,2.00,1.95,2.04,1.93,1.91,2.20,2.50,3.24,3.36,3.42,3.56,3.50,3.58,3.50,3.30,2.92
SAM ⇩
Sideway
0.49,0.48,0.50,0.50,0.49,0.50,0.49,0.49,0.47,0.48,0.47,0.44,0.44,0.45,0.47,0.52,0.52,0.53,0.52,0.53,0.60,0.59,0.59,0.58,0.58,0.59,0.55,0.57,0.59,0.62,0.60,0.60,0.60,0.60,0.69,0.67,0.71,0.86,0.88,0.90,0.86,0.76,0.83,0.90,0.88,1.04,1.17,1.22,1.58,1.59,1.68,1.58,1.56,1.55,1.61,1.67,1.75,1.69,1.67,1.60
IHL ⇩
Sideway
5.10,4.94,4.94,4.88,4.88,4.90,4.84,4.84,4.36,4.24,4.14,4.12,4.02,4.26,4.34,4.28,4.20,4.14,4.12,4.24,4.56,4.36,4.38,4.36,4.60,4.60,4.58,4.50,4.48,4.48,4.46,4.40,4.40,4.36,4.44,4.40,4.38,4.28,4.08,4.14,4.22,4.14,4.10,4.22,4.20,4.18,4.10,4.08,4.34,4.16,4.36,4.34,4.32,4.24,4.36,4.60,4.68,4.54,4.50,4.36
BSBM ⇩
ซึมขึ้น
1.04,1.10,1.16,1.22,1.19,1.17,1.14,1.11,0.99,1.08,1.04,1.11,1.05,1.04,1.07,1.11,1.12,1.10,1.11,1.11,1.13,1.17,1.19,1.16,1.13,1.11,1.11,1.10,1.11,1.13,1.13,1.13,1.22,1.25,1.29,1.26,1.28,1.34,1.40,1.40,1.37,1.29,1.31,1.37,1.36,1.49,1.56,1.54,2.00,1.93,2.14,2.06,2.06,2.04,2.00,2.06,2.14,2.04,2.00,1.92
GSTEEL
Sideway
0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09
KUMWEL ⇩
Sideway
1.40,1.40,1.41,1.40,1.42,1.58,1.53,1.54,1.49,1.42,1.42,1.45,1.40,1.43,1.42,1.40,1.67,1.65,1.72,1.74,1.66,1.69,1.64,1.66,1.65,1.73,1.68,1.86,1.83,1.79,1.79,1.78,1.80,1.91,2.16,2.08,2.24,2.12,2.06,2.10,2.12,2.12,2.08,2.14,2.22,2.22,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.10,2.14,2.12,2.04,1.99,2.00,2.00,2.04,1.87
EASON ⇩
ซึมขึ้น
1.37,1.36,1.34,1.33,1.39,1.54,1.52,1.50,1.43,1.42,1.39,1.42,1.35,1.11,1.08,1.09,1.10,1.09,1.10,1.12,1.14,1.14,1.18,1.20,1.19,1.19,1.20,1.26,1.25,1.24,1.23,1.26,1.30,1.35,1.34,1.35,1.34,1.33,1.29,1.28,1.27,1.26,1.27,1.27,1.28,1.30,1.33,1.31,1.32,1.31,1.33,1.42,1.41,1.41,1.55,1.50,1.55,1.53,1.55,1.49
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!