หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> HREIT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

19/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:37
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "75.8" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 0.102266 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TAPAC ⇧
Sideway
3.76,3.72,3.66,3.56,3.80,4.28,4.32,4.26,4.26,4.22,4.20,4.16,3.94,4.14,4.20,4.02,3.90,4.30,5.10,5.00,4.90,4.88,4.86,4.84,4.80,4.74,4.56,4.40,4.52,4.52,4.42,4.50,4.40,4.28,4.10,4.00,4.14,3.98,3.90,3.94,3.86,3.90,4.22,4.30,4.62,4.74,4.70,4.74,5.15,4.98,4.98,5.10,5.10,5.60,4.90,4.76,4.76,4.76,4.70,4.72
AQ ⇩
Sideway
0.02,0.01,0.02,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.02,0.02,0.03,0.02
TPIPL ⇧
ซึมลง
1.80,1.78,1.77,1.76,1.80,1.81,1.86,1.87,1.87,1.85,1.83,1.81,1.78,1.95,1.89,1.82,1.87,1.91,1.95,2.00,1.99,1.95,1.98,1.94,2.04,2.06,2.18,2.06,2.16,2.18,2.12,2.10,2.06,1.99,2.10,1.92,1.87,1.89,1.90,1.93,1.95,1.98,2.00,2.00,2.02,2.00,2.02,2.00,2.04,2.02,2.00,1.98,1.98,1.97,1.95,1.94,1.91,1.88,1.86,1.87
ANAN ⇧
Sideway
2.18,2.16,2.18,2.42,2.44,2.38,2.36,2.34,2.36,2.46,2.44,2.34,2.26,2.30,2.42,2.42,2.32,2.34,2.28,2.22,2.22,2.12,2.10,2.14,2.14,2.22,2.22,2.12,2.16,2.16,2.12,2.10,2.00,1.93,1.91,2.00,2.00,2.14,2.06,2.08,2.12,2.08,2.16,2.12,2.22,2.22,2.28,2.24,2.34,2.36,2.32,2.30,2.34,2.26,2.22,2.22,2.22,2.18,2.12,2.16
QHPF
ซึมขึ้น
9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.35,9.45,9.45,9.35,9.35,9.35,9.40,9.35,9.45,9.40,9.30,9.35,9.35,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.40,9.45,9.30,9.35,9.30,9.30,9.30,9.25,9.30,9.30,9.30,9.20,9.20,9.25,9.25,9.20,9.25,9.30,9.35,9.35,9.25,9.35,9.35,9.35,9.45,9.40,9.45,9.45,9.70,9.60,9.55,9.50,9.40,9.40,9.45,9.45,9.45
DRT ⇧
ซึมขึ้น
6.15,6.10,6.10,6.20,6.20,6.30,6.30,6.35,6.25,6.30,6.50,6.30,6.25,6.20,6.20,6.20,6.15,6.30,6.25,6.40,6.45,6.45,6.55,6.60,6.85,6.70,7.10,7.20,7.20,7.15,7.05,6.90,6.75,6.80,6.80,7.00,7.15,7.25,7.25,7.25,7.65,7.70,7.75,7.80,7.90,7.80,7.80,7.90,7.75,7.75,7.90,7.90,7.95,8.15,8.50,8.45,8.35,8.20,8.15,8.35
CHEWA
Sideway
0.64,0.69,0.73,0.86,0.82,0.79,0.83,0.82,0.85,0.85,0.84,0.83,0.79,0.78,0.79,0.76,0.74,0.76,0.79,0.85,1.05,0.98,1.07,1.02,1.02,0.99,1.00,0.99,1.12,1.09,1.10,1.09,1.14,1.08,1.08,1.04,1.06,1.10,1.08,1.08,1.08,1.08,1.07,1.08,1.09,1.08,1.07,1.09,1.09,1.08,1.08,1.09,1.10,1.09,1.08,1.09,1.08,1.07,1.06,1.06
VNG ⇧
ซึมลง
6.45,6.30,6.05,6.20,6.15,6.10,6.20,6.15,6.20,6.20,6.05,6.05,6.00,6.00,6.00,5.95,6.30,6.30,6.10,6.05,6.00,6.10,6.40,6.85,7.75,7.55,8.10,7.85,7.85,8.50,8.20,7.85,7.80,7.65,7.25,7.45,7.70,7.70,7.75,7.50,7.35,7.35,7.30,7.30,7.10,7.10,7.20,7.50,7.40,7.40,7.30,7.25,7.20,7.15,7.05,7.20,7.05,6.90,6.75,6.95
CPNCG ⇧
ขึ้น
10.90,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80,10.70,10.80,10.80,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.70,10.70,10.80,10.70,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.70,10.70,10.70,10.70,10.60,10.60,10.70,10.70,10.60,10.70,10.80,10.70,10.80,10.90,10.90,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.40,11.40,11.20,11.40
PF
Sideway
0.43,0.43,0.44,0.50,0.48,0.48,0.48,0.49,0.49,0.53,0.53,0.52,0.49,0.50,0.50,0.49,0.49,0.49,0.49,0.50,0.49,0.49,0.49,0.51,0.51,0.55,0.53,0.52,0.53,0.52,0.51,0.49,0.49,0.46,0.47,0.47,0.49,0.47,0.49,0.48,0.50,0.49,0.49,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.52,0.50,0.51,0.51,0.51,0.53,0.52,0.51,0.50,0.51,0.50,0.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!