หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> INET
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

30/07/21
- [Bear] Three Black Crows : หากเกิดในจุดสูงของกราฟช่วงขาขึ้น ให้รอแท่งต่อไปต่ำกว่า Close ของแท่งนี้เพื่อยืนยันการย่อตัว หรือพักฐาน

27/07/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 18:05
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 49.59
MACD ของวันนี้คือ 0.122393 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
HUMAN ⇩
Sideway
10.70,10.80,10.70,10.40,10.20,9.60,9.70,9.95,9.55,9.65,9.80,9.65,9.80,9.65,9.60,9.70,9.85,9.80,9.90,9.80,9.75,9.70,9.55,9.50,9.40,9.45,9.70,9.50,9.50,9.60,9.45,9.25,9.20,9.05,9.20,9.10,9.15,9.10,9.25,9.40,9.35,9.35,9.50,9.40,9.20,9.25,9.15,9.20,9.20,9.15,9.15,9.00,9.05,9.30,9.25,9.45,9.45,9.45,9.50,9.40
SAMTEL ⇧
ลง
7.20,7.10,6.85,6.85,6.85,6.95,6.75,6.80,6.90,6.95,7.10,7.15,7.00,6.85,6.85,6.90,7.00,7.15,7.15,7.15,7.45,7.45,7.35,7.35,7.25,7.30,7.25,7.20,7.25,7.10,6.95,6.85,6.75,6.70,6.55,6.50,6.80,6.85,7.10,7.15,6.90,6.70,7.00,6.70,6.50,6.60,6.75,6.80,6.90,6.80,6.85,6.75,6.50,6.60,6.55,6.40,6.30,6.30,6.10,6.15
IRCP ⇩
ลง
1.74,1.72,1.73,1.73,1.94,1.94,1.82,1.77,1.56,1.62,1.61,1.61,1.59,1.59,1.58,1.60,1.57,1.59,1.64,1.72,1.68,1.59,1.60,1.59,1.59,1.60,1.60,1.60,1.59,1.58,1.58,1.56,1.59,1.56,1.56,1.55,1.56,1.56,1.62,1.58,1.55,1.56,1.23,1.18,1.03,1.05,1.02,1.02,1.03,1.04,1.04,0.98,0.94,0.97,0.94,0.93,0.91,0.91,0.89,0.85
HANA ⇩
Sideway
53.50,55.50,55.25,55.25,53.50,54.75,53.00,51.75,51.50,53.75,54.00,53.00,51.75,55.50,56.50,58.00,59.00,60.25,66.00,66.25,65.00,63.00,63.75,69.00,66.75,64.75,65.50,65.50,65.50,66.25,67.25,69.25,68.25,69.00,69.50,67.75,70.75,70.25,71.25,70.50,69.75,70.75,70.75,71.75,71.50,70.25,73.75,73.50,73.75,74.50,76.00,75.75,74.75,75.25,78.25,76.75,75.50,73.50,76.25,75.25
KCE ⇩
ซึมขึ้น
57.75,60.00,59.50,61.00,60.75,63.00,60.75,61.50,61.25,63.25,62.75,64.00,63.00,69.75,69.75,69.25,70.00,70.75,73.50,72.50,70.25,69.25,69.50,72.00,70.25,67.00,68.25,68.25,69.00,70.25,72.25,73.00,71.25,71.50,71.25,68.50,72.75,73.75,77.00,74.75,73.00,73.50,73.00,73.75,73.50,73.50,76.25,74.75,74.50,74.50,75.00,76.00,74.50,76.00,81.50,80.75,78.75,77.75,78.50,77.50
SDC
Sideway
0.34,0.35,0.34,0.35,0.34,0.33,0.33,0.33,0.36,0.35,0.36,0.35,0.34,0.34,0.34,0.36,0.36,0.37,0.41,0.41,0.49,0.49,0.46,0.45,0.44,0.47,0.45,0.44,0.45,0.44,0.43,0.43,0.41,0.42,0.42,0.41,0.40,0.41,0.40,0.42,0.40,0.38,0.36,0.36,0.33,0.33,0.34,0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.38,0.41,0.42,0.41,0.43,0.43,0.42,0.42
ADVANC ⇧
ขึ้น
169.00,169.00,170.00,170.00,171.00,169.50,169.00,169.50,168.50,171.00,169.50,170.00,170.00,169.50,168.50,168.00,169.00,168.50,169.50,171.00,169.50,169.50,172.50,173.50,173.50,174.50,174.50,173.50,173.50,172.50,173.50,172.00,171.50,170.50,171.50,171.50,170.00,170.50,171.00,172.50,171.50,171.00,171.50,170.50,169.00,169.50,170.00,170.50,170.50,170.50,170.50,171.50,174.50,177.00,176.50,176.50,176.00,178.50,179.50,180.50
ICN ⇩
ซึมขึ้น
3.92,3.88,3.90,3.90,3.84,3.80,3.90,3.80,3.68,3.70,3.78,3.82,3.82,3.86,4.08,4.00,3.92,3.92,3.98,3.94,4.08,4.08,4.04,4.00,3.98,4.00,3.98,3.96,4.14,4.00,4.00,4.00,4.04,4.10,4.28,4.34,4.26,4.46,4.36,4.46,4.32,4.28,4.32,4.14,3.98,3.98,4.02,4.10,4.32,4.32,4.84,4.98,5.40,5.10,5.40,5.45,5.25,5.30,5.45,5.40
THCOM ⇩
ลง
10.10,10.20,9.80,9.90,9.70,10.70,10.40,10.50,10.50,10.50,10.80,11.30,11.20,11.10,11.20,11.40,11.20,11.30,11.40,12.10,11.90,11.70,11.80,11.80,11.70,12.00,11.80,13.00,13.80,12.90,12.60,12.30,11.80,11.30,11.80,11.40,11.70,11.70,12.00,11.60,11.30,10.60,11.10,11.00,11.30,11.10,10.90,11.30,11.60,11.50,11.30,11.10,10.90,10.80,10.90,10.90,10.70,10.90,10.60,10.20
JTS ⇩
ซึมขึ้น
16.30,16.60,16.60,16.30,16.10,14.30,14.20,13.60,13.00,13.80,13.90,13.90,13.90,16.40,17.00,16.90,16.90,16.80,17.10,16.70,16.90,16.70,16.70,16.70,16.60,16.60,18.40,20.70,22.30,27.00,27.00,30.00,28.50,29.25,28.50,28.00,29.25,33.00,32.50,32.00,32.00,33.75,33.00,33.75,32.50,33.75,42.25,43.50,43.75,43.00,48.25,58.25,54.25,50.50,53.00,51.75,46.50,46.25,44.75,42.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!