หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> SYMC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/03/21
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

15/02/21
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:58
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 51.13
MACD ของวันนี้คือ 0.098979 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SYMC ⇩
Sideway
6.10,5.90,6.00,6.05,6.00,6.05,6.05,5.95,6.00,6.05,5.90,5.90,5.85,5.85,5.85,5.85,5.55,5.55,5.30,5.50,5.40,5.45,5.50,5.55,5.55,5.40,5.40,6.05,6.05,6.10,6.10,6.15,6.15,6.15,6.00,5.85,5.70,5.75,5.60,5.65,5.75,5.60,5.60,5.65,5.80,5.90,5.85,5.70,5.70,5.55,5.65,5.90,5.90,5.90,6.20,6.35,6.35,6.20,6.10,5.95
SIMAT ⇩
ลง
4.14,4.26,4.56,4.78,4.70,4.68,4.72,4.72,4.62,4.64,4.82,4.78,5.00,5.00,4.98,4.98,5.65,5.65,5.65,5.75,5.85,6.10,6.25,6.15,6.00,6.05,6.05,6.00,5.80,6.00,5.95,6.00,6.00,6.20,6.20,5.95,6.40,6.20,6.40,6.35,6.10,5.85,5.90,5.85,5.75,6.00,6.00,5.80,5.75,5.75,5.85,5.85,5.75,5.70,5.85,5.50,5.20,5.20,5.10,5.00
SIS ⇩
ซึมขึ้น
21.60,21.30,21.50,21.50,20.80,20.50,20.10,19.70,19.30,19.10,19.00,20.10,20.20,20.70,22.90,21.60,21.90,22.30,23.80,22.90,24.30,23.90,25.00,27.75,27.00,26.50,26.75,26.00,26.75,26.50,26.00,25.50,25.50,25.50,26.00,26.25,26.25,25.50,25.25,25.75,27.00,25.50,26.50,28.25,27.25,27.50,27.50,26.25,26.75,27.00,33.00,33.00,32.00,31.50,39.50,36.50,36.75,35.50,35.75,34.00
PROEN ⇩
Sideway
8.35,7.40,6.70,6.95,7.00,6.25,6.15,6.45,6.25
HUMAN ⇧
ซึมลง
11.00,10.50,11.10,10.80,10.60,10.70,10.70,10.50,10.50,10.40,10.40,10.40,10.50,10.20,10.30,10.60,10.40,10.10,10.50,10.40,10.40,10.30,10.40,10.10,10.10,10.30,10.30,10.20,10.10,10.20,10.10,10.50,10.90,10.60,10.50,10.80,10.60,10.60,10.30,10.20,10.20,10.10,10.40,10.30,10.50,10.60,10.50,10.50,10.60,10.50,10.90,10.80,10.70,10.70,10.80,10.70,10.40,10.20,9.60,9.70
JR ⇩
ลง
8.75,8.90,8.90,8.85,8.75,8.55,8.45,8.25,8.20,8.05,8.00,7.85,7.85,8.10,8.00,8.00,8.25,8.40,8.45,8.40,8.35,8.50,8.60,8.80,8.70,8.65,8.60,8.50,8.65,8.60,8.40,8.40,8.55,8.40,8.30,8.45,8.35,8.20,8.20,8.25,8.15,8.05,8.10,8.25,8.30,8.35,8.15,8.10,8.05,8.15,8.30,8.30,8.30,8.10,8.20,8.25,8.30,8.25,8.15,7.80
AIT ⇩
Sideway
19.30,19.30,19.40,20.00,20.40,20.10,20.10,20.00,20.00,20.10,20.10,20.00,20.00,20.10,20.20,20.30,20.50,20.60,20.70,20.80,21.00,21.00,20.80,20.70,20.90,21.10,21.40,21.40,21.60,21.80,22.10,22.00,22.10,22.10,22.10,22.30,22.30,22.00,21.70,22.10,22.00,22.00,22.20,22.50,21.00,20.90,20.90,20.80,20.70,20.70,20.70,20.70,21.00,21.00,21.00,22.30,22.20,21.90,21.60,21.20
DELTA ⇩
ซึมขึ้น
412.00,424.00,408.00,482.00,440.00,450.00,426.00,424.00,400.00,412.00,395.00,400.00,379.00,360.00,406.00,371.00,372.00,340.00,343.00,342.00,370.00,344.00,345.00,331.00,321.00,320.00,314.00,303.00,290.00,310.00,289.00,290.00,288.00,299.00,290.00,324.00,353.00,379.00,362.00,378.00,375.00,367.00,372.00,399.00,385.00,385.00,381.00,380.00,387.00,381.00,378.00,379.00,354.00,315.00,367.00,402.00,456.00,464.00,558.00,484.00
SICT ⇩
ลง
4.72,4.70,4.64,4.50,4.50,4.72,4.62,4.52,4.36,4.44,4.46,4.48,4.46,4.46,4.48,4.56,4.50,4.42,4.50,4.58,4.58,4.58,4.50,4.50,4.62,4.72,4.68,4.84,4.86,4.82,5.05,4.72,4.68,4.62,4.66,4.64,4.66,4.62,4.46,4.50,4.54,4.56,4.70,4.82,4.72,4.70,4.60,4.58,4.58,4.56,4.58,4.64,4.60,4.52,4.56,4.52,4.50,4.42,4.42,4.34
METCO ⇩
Sideway
208.00,189.00,190.50,247.00,290.00,260.00,252.00,248.00,232.00,242.00,240.00,247.00,244.00,250.00,260.00,255.00,257.00,256.00,253.00,257.00,259.00,258.00,258.00,259.00,262.00,263.00,265.00,270.00,270.00,270.00,268.00,272.00,274.00,289.00,289.00,297.00,301.00,297.00,300.00,309.00,325.00,318.00,325.00,315.00,315.00,307.00,307.00,306.00,299.00,297.00,286.00,288.00,286.00,279.00,287.00,293.00,299.00,294.00,297.00,292.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!