หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> INTUCH
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/06/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

18/06/21
- [Bear] Falling Three Methods : รูปแบบนี้เป็นการยืนยันการลงต่อ ถ้าแท่งถัดมาปิดลงต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ ก็ยิ่งเป็นการยืนยันการลงต่อ
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 10:59
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 61.63 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.521939 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
JMART ⇧
ซึมลง
38.75,39.25,43.50,43.50,43.25,42.25,42.25,43.25,42.75,43.00,42.75,42.25,42.50,42.75,42.25,39.50,41.00,42.75,42.75,42.50,41.75,40.50,41.25,41.00,40.75,40.75,40.75,39.25,40.00,41.50,40.00,39.00,39.75,38.25,37.75,36.50,38.75,38.25,38.00,37.75,38.00,38.75,39.00,39.75,39.75,39.50,39.50,38.00,36.50,36.75,37.25,35.75,35.50,35.25,34.50,35.25,36.00,36.00,34.75,35.00
AIT ⇧
Sideway
21.40,21.40,21.60,21.80,22.10,22.00,22.10,22.10,22.10,22.30,22.30,22.00,21.70,22.10,22.00,22.00,22.20,22.50,21.00,20.90,20.90,20.80,20.70,20.70,20.70,20.70,21.00,21.00,21.00,22.30,22.20,21.90,21.60,21.20,21.90,21.70,21.90,21.90,21.80,22.00,22.00,22.00,22.10,22.00,21.90,22.00,22.00,21.90,22.00,22.00,21.90,22.00,22.10,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,21.90,22.00
TPS
Sideway
3.14,3.30,2.90,2.98,2.98,2.98,2.98,3.00,3.26,3.36,3.50,2.86,2.66,2.74,2.74,2.62,2.66,2.76,2.70,2.72,2.64,2.64,2.64,2.56,2.58,2.56,2.44,2.30,2.20,2.52,2.42,2.54,2.48,2.32,2.20,2.20,2.22,2.22,2.24,2.24,2.22,2.24,2.26,2.28,2.28,2.38,2.32,2.34,2.32,2.32,2.32,2.30,2.32,2.30,2.34,2.36,2.32,2.34,2.32,2.32
TWZ ⇧
Sideway
0.08,0.08,0.08,0.09,0.10,0.10,0.10,0.09,0.11,0.13,0.14,0.16,0.14,0.12,0.12,0.11,0.12,0.13,0.12,0.12,0.12,0.11,0.11,0.11,0.12,0.12,0.14,0.14,0.13,0.13,0.13,0.12,0.12,0.11,0.11,0.11,0.12,0.12,0.12,0.11,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12,0.13,0.12,0.13,0.12,0.12,0.12,0.11,0.11,0.12
SYMC ⇧
Sideway
5.40,6.05,6.05,6.10,6.10,6.15,6.15,6.15,6.00,5.85,5.70,5.75,5.60,5.65,5.75,5.60,5.60,5.65,5.80,5.90,5.85,5.70,5.70,5.55,5.65,5.90,5.90,5.90,6.20,6.35,6.35,6.20,6.10,5.95,5.90,5.65,5.55,5.65,5.60,5.60,5.55,5.50,5.45,5.50,5.55,5.45,5.60,5.50,5.45,5.50,5.50,5.40,5.50,5.45,5.65,5.50,5.45,5.60,5.55,5.60
MFEC ⇧
Sideway
6.10,6.10,6.15,6.10,6.10,6.15,6.15,6.20,6.25,6.40,6.30,6.35,6.25,6.35,6.25,6.25,6.25,6.40,6.60,6.95,7.25,7.20,7.25,7.30,7.30,7.65,7.50,6.75,6.70,6.70,6.90,6.75,6.85,6.20,6.15,6.20,6.00,6.00,6.05,6.15,6.05,5.90,6.05,6.10,6.00,6.05,6.05,6.05,6.10,6.05,6.05,6.00,6.00,6.05,6.00,6.05,6.30,6.10,6.05,6.15
NEX ⇧
Sideway
5.00,4.96,4.92,5.20,5.10,5.15,5.50,5.50,6.30,6.65,6.55,6.10,5.90,5.85,5.85,5.70,5.65,5.85,5.85,5.80,5.70,5.65,5.60,5.60,5.70,5.65,5.60,5.45,5.50,5.55,5.75,5.70,5.75,5.55,5.75,5.45,5.60,5.45,5.40,5.35,5.45,5.85,5.95,5.65,5.80,5.90,5.85,5.75,5.85,6.20,6.20,5.95,6.00,5.80,5.85,5.85,5.80,5.85,5.70,5.75
SAMTEL ⇩
Sideway
5.70,5.90,6.00,5.90,5.90,6.05,6.60,6.70,6.90,7.20,7.35,7.45,7.45,7.50,7.40,7.10,7.25,7.35,7.40,7.20,7.20,6.95,6.65,6.85,7.20,7.35,7.45,7.20,7.10,6.85,6.85,6.85,6.95,6.75,6.80,6.90,6.95,7.10,7.15,7.00,6.85,6.85,6.90,7.00,7.15,7.15,7.15,7.45,7.45,7.35,7.35,7.25,7.30,7.25,7.20,7.25,7.10,6.95,6.85,6.75
HUMAN ⇧
ซึมลง
10.30,10.20,10.10,10.20,10.10,10.50,10.90,10.60,10.50,10.80,10.60,10.60,10.30,10.20,10.20,10.10,10.40,10.30,10.50,10.60,10.50,10.50,10.60,10.50,10.90,10.80,10.70,10.70,10.80,10.70,10.40,10.20,9.60,9.70,9.95,9.55,9.65,9.80,9.65,9.80,9.65,9.60,9.70,9.85,9.80,9.90,9.80,9.75,9.70,9.55,9.50,9.40,9.45,9.70,9.50,9.50,9.60,9.45,9.25,9.30
ALT ⇧
Sideway
2.90,3.04,3.08,3.10,3.26,3.14,3.14,3.24,3.18,3.28,3.26,3.18,3.04,3.00,3.04,2.94,3.06,3.16,3.10,3.10,3.06,3.00,2.96,2.98,3.10,3.08,3.08,3.00,3.02,3.00,2.96,2.84,2.80,2.78,2.74,2.72,2.76,2.78,2.76,2.74,2.72,2.72,2.78,2.76,2.76,2.78,2.92,2.86,2.88,2.90,2.90,2.86,2.82,2.80,2.82,2.80,2.80,2.76,2.76,2.78
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!