หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> IRPC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

09/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:47
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 56.76
MACD ของวันนี้คือ 0.097344 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
AIE ⇩
Sideway
0.95,0.94,0.96,0.94,0.95,0.94,1.05,1.07,1.03,1.01,0.98,1.00,1.01,1.03,1.01,1.02,1.02,1.03,1.02,1.02,1.01,1.03,1.10,1.08,1.14,1.25,1.38,1.69,1.75,1.77,1.80,1.74,1.96,1.96,2.02,2.42,2.54,2.26,2.26,2.34,2.32,1.97,1.88,2.04,2.02,2.06,2.02,1.97,1.97,1.90,2.06,1.97,1.97,1.98,2.00,1.97,1.97,2.08,2.02,1.90
PTT ⇧
Sideway
41.00,40.75,40.25,41.25,41.25,40.75,40.50,40.00,40.00,40.50,39.50,40.00,40.00,39.75,41.00,40.00,40.50,42.00,41.25,41.50,41.50,41.75,41.25,40.75,40.50,40.50,40.50,40.50,40.25,40.25,40.25,40.25,40.75,40.75,41.00,40.75,40.50,40.00,39.50,39.00,39.25,39.00,39.75,39.75,39.75,39.25,39.00,38.75,38.75,39.00,39.25,40.50,40.00,39.50,39.75,40.50,40.50,40.25,39.75,40.00
TTW ⇩
Sideway
12.00,12.10,11.90,11.80,11.90,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.90,12.20,12.00,12.10,12.10,12.10,11.80,11.80,11.90,11.90,11.70,11.80,11.90,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.80,11.70,11.70,11.80,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.70,11.60,11.60,11.60,11.60,11.60,11.50,11.60,11.50,11.40,11.50,11.60,11.60,11.50,11.50,11.50,11.60,11.60,11.70,11.50
TRT ⇩
ซึมขึ้น
1.73,1.71,1.75,1.75,1.74,1.75,1.77,1.73,1.70,1.70,1.70,1.72,1.71,1.71,1.68,1.70,1.71,1.71,1.67,1.69,1.69,1.69,1.69,1.69,1.75,1.80,1.83,1.87,1.84,1.84,1.83,1.81,1.82,1.93,2.00,2.02,1.91,1.89,1.89,1.86,1.87,1.87,1.87,1.88,1.90,1.96,1.99,1.99,1.96,1.99,2.18,2.38,2.32,2.36,2.40,2.42,2.46,2.42,2.42,2.20
GREEN ⇩
Sideway
1.01,1.01,0.99,1.00,1.01,0.99,1.00,0.99,0.99,1.00,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,1.00,1.00,0.98,0.98,0.99,1.00,1.01,1.00,1.00,1.01,1.00,1.01,1.00,1.02,1.06,1.06,1.04,1.05,1.09,1.09,1.14,1.12,1.07,1.05,1.06,1.10,1.20,1.33,1.30,1.36,1.34,1.29,1.29,1.27,1.28,1.29,1.34,1.32,1.26,1.24,1.21,1.23,1.21,1.37,1.25
BANPU ⇩
Sideway
11.30,11.40,11.80,12.20,12.00,12.00,11.90,11.30,11.20,11.00,10.80,11.50,11.70,11.40,11.40,11.40,11.20,10.90,10.90,10.90,11.00,10.90,11.40,11.30,11.20,11.30,11.20,12.20,12.30,12.10,12.10,12.40,13.10,12.80,12.60,12.50,12.50,12.30,12.10,12.40,12.10,11.70,12.20,12.40,12.20,12.10,11.90,11.90,11.70,12.00,12.10,12.30,12.30,12.30,12.70,12.60,12.80,12.00,11.80,11.70
SGP ⇩
ขึ้น
11.10,11.00,10.90,11.20,11.00,10.90,10.90,10.80,10.80,11.30,11.00,11.00,10.90,11.00,11.10,11.10,10.90,11.10,11.10,11.30,11.40,11.40,11.80,11.70,11.60,11.90,11.80,11.70,11.70,11.60,11.50,11.50,11.50,11.60,11.50,11.50,11.40,11.50,11.10,10.80,10.80,10.50,10.60,11.10,11.40,11.30,11.30,11.20,11.30,11.50,11.40,11.20,11.40,11.00,12.10,11.80,11.80,12.00,11.90,11.80
SOLAR ⇩
ลง
1.29,1.46,1.59,1.66,1.67,1.65,1.70,1.67,1.67,1.66,1.64,1.55,1.57,1.54,1.56,1.55,1.60,1.58,1.54,1.54,1.65,1.70,1.94,1.94,1.96,2.02,2.00,1.90,1.85,1.96,1.93,1.93,1.93,2.02,1.96,1.97,2.26,2.08,1.97,1.93,1.93,1.78,1.75,1.90,1.91,1.93,1.89,1.90,1.88,1.87,1.89,1.91,1.89,1.86,1.87,1.89,1.85,1.79,1.73,1.66
RPC ⇩
ซึมขึ้น
0.60,0.61,0.60,0.60,0.60,0.60,0.59,0.60,0.59,0.60,0.60,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.60,0.62,0.63,0.62,0.63,0.66,0.70,0.70,0.70,0.67,0.68,0.68,0.68,0.70,0.69,0.73,0.73,0.72,0.71,0.73,0.74,0.73,0.70,0.69,0.69,0.68,0.69,0.70,0.72,0.74,0.94,0.91,0.89,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,1.14,1.12,1.14,1.09,1.08,0.98
7UP ⇧
Sideway
0.54,0.54,0.54,0.52,0.52,0.50,0.47,0.45,0.47,0.47,0.48,0.47,0.47,0.47,0.46,0.48,0.47,0.47,0.47,0.47,0.48,0.49,0.52,0.53,0.52,0.52,0.63,0.81,0.94,0.87,0.81,0.88,0.89,0.90,0.96,0.95,1.01,1.01,0.96,0.96,0.93,0.88,0.93,0.95,0.93,0.94,0.91,0.92,0.90,0.89,0.91,0.90,0.90,0.87,0.89,0.88,0.87,0.89,0.91,0.98
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!