หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> KCM
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

07/05/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

26/04/21
- [Bear] Bearish Stick Sandwich : ถ้าเจอรูปแบบนี้ที่จุดสูงของกราฟ แสดงถึงพลังที่จะกลับตัวย่อลง ให้รอแท่งต่อไปปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ เพื่อยืนยันการกลับตัวลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:32
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
วันนี้ฝั่งขายเป็นผ่ายนำตลาด ราคาอ่อนตัวลงกว่าค่าเเฉลี่ย ยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวขึ้นอย่างสดใส อย่างไรก็ตามควรพิจารณาแนวโน้มราคาจากกราฟอื่นๆและข่าวเพื่อดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป RSI วันนี้คือ 37.9
MACD ของวันนี้คือ 0.076967 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CPT ⇩
Sideway
0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.87,0.99,0.93,0.86,0.88,0.87,0.86,0.84,0.84,0.85,0.89,0.95,1.03,1.01,1.03,1.01,1.00,0.97,1.00,0.99,0.99,1.00,1.04,1.04,1.03,1.02,1.02,1.03,1.02,1.02,1.02,1.04,1.04,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.99,1.03,1.00,0.99,0.99,1.00,1.00,1.02,1.02,1.00,0.99,0.99,1.00,1.02,1.06,0.97
PCSGH
Sideway
4.64,4.66,4.62,4.62,5.05,4.90,4.92,4.92,4.76,4.90,4.90,4.90,4.86,4.88,4.80,4.86,4.82,4.74,4.76,4.80,4.80,4.82,4.88,4.96,5.10,5.05,5.00,4.98,5.05,5.05,5.20,5.25,5.35,5.40,5.20,5.40,5.35,5.20,5.15,5.15,5.25,5.10,5.20,5.25,5.10,4.98,4.98,4.96,5.00,5.00,5.05,5.25,5.20,5.20,5.35,5.45,5.35,5.30,5.05,5.05
RWI ⇧
ซึมขึ้น
1.25,1.33,1.33,1.30,1.30,1.30,1.31,1.31,1.26,1.29,1.35,1.37,1.36,1.43,1.40,1.37,1.37,1.40,1.43,1.43,1.43,1.42,1.44,1.46,1.46,1.47,1.47,1.46,1.47,1.53,1.49,1.53,1.50,1.52,1.53,1.50,1.54,1.52,1.51,1.51,1.50,1.47,1.47,1.49,1.52,1.61,1.56,1.56,1.76,1.67,1.63,1.63,1.63,1.61,1.68,1.65,1.64,1.73,1.71,1.90
SUTHA ⇩
ซึมขึ้น
3.96,3.96,3.92,3.96,3.90,3.86,3.86,3.86,3.86,3.92,4.18,4.14,4.06,4.02,4.00,3.94,4.00,4.00,3.90,3.96,3.98,3.98,4.00,4.00,4.02,4.02,4.02,4.06,4.06,4.04,4.06,4.02,4.04,4.10,4.08,4.12,4.16,4.14,4.12,4.12,4.12,4.14,4.22,4.32,4.30,4.30,4.32,4.30,4.36,4.22,4.34,4.42,4.48,4.58,4.72,4.76,6.15,5.70,5.70,5.20
BM ⇩
ซึมขึ้น
2.66,2.68,2.68,2.70,2.70,2.70,2.64,2.64,2.90,2.94,2.90,2.90,2.70,2.96,2.98,3.00,3.02,3.16,3.20,3.26,3.44,3.46,3.38,3.50,3.66,3.92,4.02,4.02,4.06,4.24,4.26,4.40,4.34,4.44,4.50,4.56,4.58,4.62,4.80,4.88,4.88,4.76,4.70,4.76,4.82,4.84,4.76,4.78,4.74,4.72,4.78,4.68,4.74,4.74,4.70,4.68,4.72,4.88,5.15,4.98
KKC ⇩
ซึมขึ้น
0.56,0.56,0.55,0.55,0.55,0.56,0.59,0.60,0.60,0.61,0.61,0.60,0.60,0.60,0.62,0.61,0.61,0.60,0.78,0.77,0.75,0.70,0.73,0.72,0.73,0.73,0.74,0.76,0.75,0.78,0.80,0.77,0.79,0.80,0.80,0.81,0.83,0.93,0.89,0.89,0.88,0.77,0.74,0.77,0.79,0.82,0.82,0.82,0.83,0.86,1.11,1.07,1.02,1.01,1.06,1.23,1.38,1.33,1.28,1.24
PDG ⇩
Sideway
3.54,3.54,3.52,3.50,3.52,3.74,3.70,3.74,3.72,3.74,3.70,3.72,3.74,3.74,3.74,3.76,3.86,3.86,3.90,3.90,3.90,3.92,3.74,3.74,3.70,3.68,3.70,3.70,3.66,3.58,3.64,3.84,3.82,3.76,3.76,3.80,3.80,3.76,3.66,3.72,3.74,3.68,3.70,3.70,3.68,3.76,3.76,3.78,3.74,3.72,3.82,3.88,4.02,4.14,4.18,4.16,4.22,4.18,3.88,3.82
MGT ⇩
Sideway
2.40,2.40,2.42,2.44,2.44,2.54,2.40,2.46,2.40,2.44,2.44,2.46,2.46,2.46,2.46,2.44,2.38,2.40,2.46,2.42,2.40,2.42,2.44,2.54,2.56,2.52,2.64,2.76,2.68,2.78,2.72,2.72,2.84,3.54,3.70,3.68,3.60,3.34,3.36,3.42,3.28,3.30,3.20,3.40,3.36,3.52,3.56,3.42,3.44,3.42,3.38,3.42,3.54,3.50,3.76,3.84,3.96,3.74,3.66,3.54
NOVA ⇩
Sideway
12.30,12.80,13.00,12.40,12.40,12.40,11.80,12.10,11.70,11.80,12.80,11.70,11.50,11.30,11.70,11.80,11.60,11.50,11.50,11.60,12.00,12.00,12.10,11.90,11.80,11.80,11.70,11.80,12.10,13.10,12.80,12.90,13.00,12.80,12.90,12.90,12.70,12.60,12.30,12.30,12.20,12.10,12.20,12.40,12.50,12.30,12.40,12.20,12.90,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.10,12.30,12.20
TPP ⇩
ซึมขึ้น
14.80,14.40,14.40,14.40,14.50,14.40,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.70,14.10,14.40,14.40,15.00,15.60,15.10,15.60,16.10,15.70,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,17.10,17.10,17.10,17.00,16.30,16.90,16.90,16.30,16.40,16.40,16.40,16.40,16.40,16.90,17.00,16.60,17.00,17.00,17.00,17.00,16.30,17.00,17.40,17.40,17.00,22.10,28.50,32.75,31.25,29.00,30.00,28.75
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!