หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> KEX
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/07/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/07/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/07/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 18:00
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 58.12
MACD ของวันนี้คือ 0.33666 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
DUSIT ⇩
ซึมลง
8.15,8.30,8.10,8.15,8.20,8.05,8.05,8.05,7.95,8.00,7.80,8.00,8.00,7.95,7.95,7.85,7.95,7.80,8.00,8.05,8.20,8.25,8.25,8.25,8.50,8.55,8.75,9.70,9.70,9.50,9.00,9.25,9.60,9.90,9.70,9.55,9.40,9.45,9.85,10.20,10.20,9.70,9.95,9.95,9.65,9.65,9.85,9.85,9.60,9.55,9.75,9.65,9.65,9.60,9.40,9.30,9.40,9.35,9.25,9.15
IMH ⇧
ขึ้น
6.00,5.90,5.90,5.75,5.75,5.35,5.70,5.85,5.40,5.60,5.55,5.55,6.00,5.95,6.10,6.05,6.10,6.50,6.30,6.40,6.30,6.20,6.05,6.40,6.20,6.00,6.20,7.10,6.60,6.30,6.40,6.35,6.35,6.30,6.40,6.30,6.35,6.80,6.70,7.05,6.90,7.10,7.05,7.75,8.00,8.15,7.90,7.65,8.10,7.85,7.90,8.05,8.30,9.30,9.35,9.55,9.55,9.50,9.05,10.40
DV8
ลง
0.67,0.67,0.73,0.73,0.75,0.74,0.69,0.61,0.54,0.54,0.55,0.54,0.56,0.55,0.54,0.54,0.52,0.51,0.52,0.53,0.54,0.61,0.62,0.63,0.63,0.62,0.60,0.60,0.59,0.59,0.58,0.59,0.58,0.58,0.57,0.58,0.58,0.57,0.57,0.58,0.57,0.56,0.57,0.57,0.55,0.52,0.53,0.55,0.53,0.54,0.54,0.54,0.52,0.52,0.53,0.53,0.53,0.50,0.51,0.51
BEM
ซึมลง
7.85,7.90,7.90,7.90,7.75,7.70,7.55,7.55,7.50,7.70,7.60,7.75,7.65,7.60,7.60,7.95,8.05,8.20,8.30,8.20,8.30,8.25,8.20,8.35,8.55,8.60,8.60,8.65,8.80,8.80,8.70,8.55,8.50,8.35,8.35,8.40,8.15,8.15,8.15,8.20,8.15,8.05,8.10,8.05,7.90,7.95,7.85,8.10,8.00,8.05,8.05,7.95,8.00,7.95,8.05,7.85,7.85,7.75,7.65,7.65
LEO ⇧
ขึ้น
6.90,7.05,7.40,7.80,7.90,8.20,8.15,8.20,7.95,8.00,8.05,8.15,8.40,8.40,8.35,8.35,8.80,9.85,9.70,9.80,9.90,9.95,9.90,10.40,10.50,10.50,10.50,10.30,10.30,10.00,9.90,9.90,9.90,9.75,9.85,9.70,9.85,10.10,10.50,10.30,10.20,10.00,10.10,10.10,9.90,10.20,11.40,11.10,11.20,11.30,11.20,11.10,10.80,10.60,11.00,11.00,10.70,11.30,11.00,11.80
RPH ⇧
ซึมขึ้น
5.40,5.40,5.45,5.15,5.15,5.00,4.98,5.10,5.10,5.05,5.00,5.10,5.00,5.05,5.05,5.10,5.05,5.05,5.10,5.15,5.10,5.15,5.10,5.20,5.15,5.20,5.15,5.15,5.10,5.10,5.15,5.10,5.10,5.10,5.05,5.05,5.05,5.05,5.10,5.20,5.20,5.30,5.25,5.30,5.55,5.70,5.40,5.45,5.65,5.65,5.80,6.45,6.30,6.80,6.60,6.85,6.75,6.75,6.85,6.95
YGG ⇩
Sideway
23.30,23.30,23.50,23.00,22.40,21.80,22.00,22.40,21.90,22.10,22.80,22.20,22.30,22.10,22.20,22.00,22.00,21.90,21.80,21.60,21.50,21.10,21.00,21.30,20.80,20.80,20.60,20.60,20.70,20.70,20.50,21.20,22.00,21.60,20.80,21.40,21.50,21.70,21.00,21.10,20.80,20.40,20.60,20.90,21.90,20.80,20.60,21.10,21.00,20.90,20.70,21.00,20.70,20.80,23.20,22.60,22.20,22.30,22.40,21.10
CPALL ⇩
ลง
60.25,61.25,62.50,61.50,61.75,60.75,58.00,57.25,57.00,57.50,57.50,57.25,57.75,57.25,58.00,60.75,60.75,60.75,60.75,60.00,60.00,60.00,60.00,60.75,61.75,62.00,62.75,61.50,61.75,61.75,61.25,61.50,61.00,60.50,60.00,60.00,59.50,59.75,60.00,60.25,59.75,59.50,60.00,60.25,59.75,60.25,60.00,60.50,60.50,59.75,60.25,60.00,59.50,60.00,60.25,60.25,60.00,59.75,59.00,57.50
PSL ⇧
ขึ้น
19.80,18.40,17.90,18.40,17.90,17.50,17.00,16.50,16.00,17.30,16.80,16.40,17.10,17.50,17.50,17.60,17.90,18.00,18.20,18.20,17.50,18.80,19.80,18.90,20.80,20.60,20.70,20.20,20.50,21.80,20.70,20.00,19.20,19.20,19.40,19.70,21.10,21.10,20.90,20.80,19.70,18.60,19.00,19.00,19.90,19.80,19.60,20.10,19.50,18.50,18.70,19.10,19.20,19.20,19.60,21.00,21.70,23.00,23.30,24.00
KAMART ⇩
ลง
4.20,4.18,4.18,4.16,4.08,4.14,4.06,4.02,4.00,4.06,4.06,4.04,4.08,4.16,4.16,4.12,4.10,4.10,4.12,4.10,4.10,4.20,4.16,4.26,4.20,4.20,4.20,4.24,4.22,4.20,4.12,4.12,4.10,4.10,4.06,4.08,4.08,4.10,4.08,4.12,4.06,4.04,4.10,4.02,3.80,3.80,3.82,3.86,3.84,3.88,3.82,3.72,3.68,3.68,3.68,3.68,3.66,3.64,3.60,3.54
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!