หน้าแรก >> บริการ >> บริการเฉพาะกิจ >> SO
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

17/06/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

10/06/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:57
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 55.03
MACD ของวันนี้คือ 0.341057 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
VIH ⇧
ขึ้น
8.30,8.25,8.25,8.40,8.35,8.40,8.40,8.45,8.45,8.50,8.50,8.25,8.20,8.25,8.55,8.50,8.45,8.45,8.35,8.25,8.15,8.35,8.35,8.35,8.50,8.50,8.50,8.45,8.45,8.95,9.15,9.10,8.75,8.75,8.60,8.60,8.75,8.75,8.75,8.80,8.80,8.75,8.90,8.85,8.90,8.90,8.90,8.90,9.05,9.05,9.15,9.20,9.25,9.25,9.20,9.45,9.35,9.90,10.30,10.60
OTO
ซึมลง
5.95,6.15,5.90,5.90,5.90,5.80,5.80,5.80,5.80,5.75,5.80,5.80,5.65,5.65,5.50,5.20,5.60,5.60,5.50,5.50,5.65,5.95,5.75,5.65,5.65,5.65,5.65,5.50,5.75,5.50,5.55,5.55,5.60,5.80,5.90,5.60,5.80,5.85,5.70,5.50,5.60,5.60,5.60,5.80,5.80,5.85,5.85,5.75,5.70,5.65,5.60,5.60,5.45,5.50,5.45,5.55,5.60,5.50,5.50,5.50
RAM ⇧
Sideway
144.50,144.50,144.00,144.50,143.50,144.00,144.00,143.50,143.50,143.50,143.50,144.00,143.50,143.50,143.50,142.50,142.00,143.50,142.50,143.00,143.00,142.00,143.00,143.00,143.00,143.00,144.00,144.00,144.00,143.00,143.00,144.50,143.00,142.50,142.50,143.00,143.00,141.00,140.50,140.00,140.00,139.00,138.50,139.00,137.50,138.50,139.00,138.50,138.50,138.50,139.00,138.50,139.50,138.50,138.50,138.50,138.00,138.50,138.00,139.50
PR9 ⇧
ซึมขึ้น
10.00,9.85,9.75,9.75,9.70,9.65,9.65,9.70,9.70,9.65,9.80,9.80,9.60,9.80,10.30,9.95,9.85,9.85,9.90,9.90,9.80,10.30,11.00,10.70,10.70,10.50,10.40,10.40,10.30,10.30,10.10,10.00,10.10,9.85,10.00,9.75,9.75,10.10,10.60,10.30,10.10,10.10,10.10,9.90,10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,9.95,9.95,10.20,10.20,10.00,10.00,10.00,10.00,10.30,10.20,10.40
TBSP
ขึ้น
11.90,15.30,15.30,15.30,12.80,12.80,13.00,13.00,12.10,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.20,11.70,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.50,11.60,11.60,11.60,11.60,11.60,11.70,11.50,11.60,11.60,11.60,11.60,11.40,11.40,11.40,11.90,11.90,11.40,11.70,11.40,11.40,11.90,11.90,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,12.00,12.60,12.60,12.50,12.50
SKR ⇩
ซึมขึ้น
7.85,7.85,7.85,7.85,7.80,7.80,8.00,8.00,7.95,7.95,8.00,8.00,8.00,7.95,8.05,8.00,8.00,8.00,8.00,7.95,7.95,8.00,8.05,8.15,8.25,8.15,8.20,8.25,8.20,8.25,8.30,8.30,8.25,8.25,8.30,8.30,8.30,8.35,8.40,8.35,8.45,8.50,8.65,8.70,8.90,9.30,9.45,9.65,9.75,10.00,10.20,10.00,10.00,9.90,9.95,10.00,9.95,9.95,9.85,9.80
CENTEL
ซึมขึ้น
34.25,34.00,35.00,34.00,34.25,36.00,36.75,37.25,36.50,36.00,35.50,34.25,33.00,33.00,33.50,32.75,33.00,33.00,32.50,31.50,30.25,30.50,30.25,31.75,31.75,32.25,31.75,30.50,31.50,31.25,31.00,31.00,30.75,30.75,31.50,31.25,33.00,33.00,32.75,32.00,32.75,33.00,34.00,33.25,33.25,34.25,34.75,35.75,35.75,36.00,36.25,35.75,35.75,35.00,35.50,36.50,36.25,35.50,35.50,35.50
BA
ซึมขึ้น
8.50,8.30,8.20,8.25,8.25,8.55,8.70,8.70,8.50,8.45,8.40,8.20,7.90,7.95,7.90,7.60,7.45,7.55,7.65,7.70,7.50,7.70,7.45,7.50,7.50,7.45,7.35,7.20,7.25,7.20,7.20,7.05,7.05,6.75,6.75,6.80,7.20,7.25,7.25,7.15,7.00,7.20,7.25,7.30,7.30,7.50,7.65,7.55,8.15,8.40,8.40,8.55,8.55,8.60,9.80,9.90,10.00,10.20,10.10,10.10
ASIA ⇩
Sideway
5.05,5.10,5.05,5.15,5.30,5.40,5.50,5.50,5.35,5.50,5.70,6.15,5.85,5.85,5.65,5.60,5.60,5.45,5.60,5.70,5.65,5.65,5.60,5.85,5.75,5.90,5.85,5.60,5.60,5.65,5.70,5.95,5.85,5.85,5.80,5.80,5.80,5.90,5.95,5.70,5.80,5.90,5.85,5.85,5.70,5.95,5.85,5.90,5.75,5.75,5.75,5.75,5.75,5.65,5.60,5.70,5.70,5.70,5.65,5.50
MCOT ⇧
Sideway
5.50,5.45,5.40,5.45,5.65,5.90,5.80,5.65,5.60,5.60,5.50,5.25,5.10,5.20,5.25,5.00,5.10,5.10,5.15,5.20,5.05,5.00,5.05,5.00,5.00,5.00,5.05,4.98,5.00,5.05,4.98,4.98,4.92,4.70,5.20,5.50,5.35,5.45,5.50,5.25,5.30,5.30,5.30,5.60,6.00,6.00,6.90,6.70,6.40,6.40,6.30,6.20,6.35,6.30,6.35,6.25,6.25,6.15,6.00,6.10
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!