หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> AMARIN
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

19/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:52
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "70.26" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 0.081961 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
ATP30 ⇩
ซึมลง
1.25,1.23,1.24,1.23,1.22,1.21,1.20,1.20,1.17,1.19,1.19,1.22,1.25,1.26,1.25,1.25,1.25,1.23,1.22,1.21,1.21,1.21,1.20,1.21,1.22,1.26,1.28,1.30,1.33,1.36,1.37,1.34,1.35,1.35,1.33,1.34,1.34,1.32,1.31,1.29,1.28,1.25,1.28,1.27,1.28,1.28,1.28,1.25,1.24,1.23,1.23,1.26,1.33,1.32,1.32,1.32,1.33,1.30,1.27,1.21
SHR ⇩
ลง
2.62,2.60,2.60,2.54,2.74,2.78,2.82,2.78,2.82,3.02,2.94,3.00,3.12,3.08,3.06,3.06,3.10,3.08,3.10,3.10,3.12,3.16,3.12,3.18,3.26,3.28,3.32,3.28,3.26,3.24,3.24,3.22,3.34,3.38,3.32,3.34,3.28,3.12,3.00,3.00,3.00,2.88,3.00,3.14,3.06,3.02,3.02,3.00,3.04,3.04,3.04,3.02,3.02,2.98,2.98,3.16,3.12,3.04,3.00,2.96
NYT ⇩
Sideway
3.56,3.50,3.52,3.52,3.52,3.50,3.52,3.80,3.78,4.02,3.92,4.02,3.96,4.00,3.88,3.94,3.92,3.94,3.92,4.18,4.12,4.02,4.06,4.04,4.04,4.02,4.00,4.04,4.28,4.16,4.16,4.18,4.20,4.20,4.18,4.16,4.20,4.16,4.04,4.04,4.14,4.04,4.00,4.10,4.10,4.18,4.10,4.06,4.08,4.36,4.40,4.36,4.60,4.52,4.62,4.46,4.42,4.38,4.28,4.06
VRANDA ⇧
Sideway
6.15,6.10,6.10,6.10,6.10,6.10,6.10,6.10,6.10,6.20,6.20,6.20,6.20,6.25,6.25,6.20,6.30,6.45,6.80,6.80,6.65,7.10,6.85,6.95,6.95,6.80,6.90,6.85,6.95,6.90,6.90,6.90,6.95,6.85,6.85,6.80,6.80,6.65,6.35,6.35,6.45,6.35,6.35,6.40,6.45,6.45,6.50,6.50,6.45,6.50,6.45,6.45,6.55,6.50,6.45,6.55,6.45,6.50,6.45,6.65
NBC ⇩
Sideway
0.60,0.60,0.58,0.60,0.60,0.58,0.58,0.63,0.65,0.63,0.63,0.62,0.60,0.61,0.59,0.59,0.60,0.60,0.60,0.59,0.65,0.65,0.63,0.70,0.69,0.70,0.68,0.68,0.69,0.71,0.71,0.72,0.70,0.72,0.73,0.72,0.72,0.73,0.70,0.70,0.71,0.70,0.70,0.71,0.69,0.71,0.72,0.93,0.88,0.88,0.90,0.88,0.89,0.88,0.88,0.89,0.88,0.91,0.90,0.87
BDMS ⇩
ลง
20.90,21.20,20.80,20.70,20.70,20.50,20.10,20.10,20.00,20.30,20.10,20.00,20.40,20.20,20.90,21.60,21.50,21.50,22.10,21.90,21.60,21.40,21.70,21.60,21.70,21.60,21.50,21.30,21.30,21.40,21.30,21.30,21.50,21.50,21.60,21.60,21.60,21.40,21.50,21.40,22.30,22.20,21.90,22.00,22.00,21.80,21.50,21.90,22.30,21.90,22.00,22.00,21.70,21.50,21.70,21.70,21.40,21.20,20.90,20.70
RCL ⇩
ขึ้น
18.90,18.50,18.80,18.60,18.60,19.70,19.80,19.70,21.40,21.30,24.30,21.60,21.70,24.10,24.10,24.20,24.40,27.00,26.50,28.25,28.25,27.50,27.50,26.50,24.80,25.00,26.00,26.25,25.00,24.40,24.70,25.00,26.00,25.50,25.50,25.25,25.25,25.00,25.25,26.75,26.50,25.75,28.00,30.00,29.00,29.75,31.50,32.25,35.75,34.75,37.25,37.50,37.25,41.00,41.00,41.75,40.75,41.50,40.75,40.50
CSS ⇩
ลง
2.56,2.60,2.56,2.58,2.52,2.50,2.48,2.40,2.26,2.24,1.98,1.84,1.85,2.08,2.06,2.04,2.00,1.97,2.08,2.06,2.04,2.02,2.04,2.06,2.14,2.26,2.26,2.20,2.18,2.20,2.34,2.26,2.40,2.36,2.34,2.46,2.40,2.30,2.24,2.26,2.26,2.14,2.10,2.24,2.20,2.30,2.26,2.26,2.26,2.26,2.26,2.26,2.24,2.16,2.20,2.18,2.18,2.18,2.18,2.10
BCH
ซึมขึ้น
14.40,14.30,14.30,14.30,14.40,14.40,14.40,14.30,14.20,14.10,13.90,13.80,14.30,14.00,14.40,14.50,14.50,14.40,14.70,14.80,14.50,14.50,15.00,15.20,15.40,15.20,15.20,15.20,15.20,15.00,14.80,14.90,14.90,15.00,14.70,14.90,14.80,14.70,14.60,15.20,16.10,16.60,16.90,17.00,16.80,16.70,16.60,17.70,19.10,18.60,18.40,18.50,18.10,18.20,18.30,18.40,18.20,18.20,18.20,18.20
RSP ⇩
ซึมขึ้น
1.89,1.90,1.96,2.00,1.99,1.98,1.93,1.95,1.93,1.93,1.94,1.98,2.00,1.96,2.00,1.98,1.97,2.02,2.00,2.12,2.06,2.08,2.10,2.10,2.12,2.10,2.10,2.12,2.06,2.34,2.42,2.28,2.32,2.34,2.28,2.30,2.34,2.34,2.24,2.22,2.14,2.10,2.08,2.14,2.10,2.18,2.16,2.08,2.08,2.20,2.22,2.20,2.18,2.18,2.22,2.38,2.42,2.62,2.60,2.40
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!