หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> KUMWEL
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

30/04/21
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

26/04/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:32
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
วันนี้ฝั่งขายเป็นผ่ายนำตลาด ราคาอ่อนตัวลงกว่าค่าเเฉลี่ย ยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวขึ้นอย่างสดใส อย่างไรก็ตามควรพิจารณาแนวโน้มราคาจากกราฟอื่นๆและข่าวเพื่อดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป RSI วันนี้คือ 38.77
MACD ของวันนี้คือ 0.013659 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KKC ⇩
ซึมขึ้น
0.56,0.56,0.55,0.55,0.55,0.56,0.59,0.60,0.60,0.61,0.61,0.60,0.60,0.60,0.62,0.61,0.61,0.60,0.78,0.77,0.75,0.70,0.73,0.72,0.73,0.73,0.74,0.76,0.75,0.78,0.80,0.77,0.79,0.80,0.80,0.81,0.83,0.93,0.89,0.89,0.88,0.77,0.74,0.77,0.79,0.82,0.82,0.82,0.83,0.86,1.11,1.07,1.02,1.01,1.06,1.23,1.38,1.33,1.28,1.24
CSP
Sideway
0.69,0.69,0.68,0.68,0.69,0.72,0.72,0.70,0.72,0.71,0.71,0.71,0.92,1.05,1.09,1.07,1.09,1.15,1.14,1.15,1.21,1.21,1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,1.22,1.25,1.24,1.24,1.27,1.65,1.60,1.58,1.61,1.59,1.88,1.76,1.85,1.86,1.87,1.85,1.89,1.88,2.10,2.18,2.16,2.74,2.60,2.62,2.42,2.40,2.32,2.32,2.42,2.46,2.46,2.52,2.52
TFI ⇩
Sideway
0.15,0.16,0.16,0.16,0.15,0.19,0.18,0.18,0.19,0.19,0.19,0.19,0.19,0.19,0.19,0.20,0.19,0.20,0.19,0.21,0.23,0.24,0.26,0.25,0.24,0.23,0.23,0.24,0.25,0.25,0.24,0.29,0.29,0.33,0.33,0.34,0.33,0.30,0.29,0.29,0.29,0.28,0.29,0.30,0.29,0.29,0.29,0.30,0.30,0.32,0.32,0.31,0.33,0.32,0.31,0.31,0.29,0.28,0.27,0.26
STARK ⇩
ซึมลง
4.48,4.40,4.28,4.18,4.30,4.22,4.20,4.22,4.10,4.20,4.12,4.16,4.04,4.08,4.08,4.22,4.16,4.16,4.14,4.42,4.24,4.26,4.20,4.20,4.10,4.18,4.20,4.18,4.14,4.22,4.18,4.16,4.18,4.16,4.18,4.18,4.18,4.38,4.54,4.44,4.54,4.40,4.44,4.46,4.40,4.40,4.48,4.54,4.48,4.32,4.38,4.36,4.32,4.38,4.46,4.40,4.38,4.38,4.34,4.20
CPR ⇩
ขึ้น
2.84,2.86,2.90,2.86,2.90,2.90,2.90,2.86,2.80,2.90,2.88,2.94,2.96,2.96,2.90,2.92,2.96,2.96,3.00,3.00,3.02,3.04,3.02,3.08,3.38,3.36,3.32,3.32,3.32,3.46,3.42,3.36,3.36,3.42,3.48,3.42,3.44,3.44,3.34,3.34,3.30,3.32,3.30,3.32,3.34,3.46,3.48,3.50,3.52,3.54,3.50,3.50,3.50,3.52,3.54,3.54,3.46,3.84,3.78,3.76
CSC ⇩
ลง
54.75,54.75,54.50,54.00,54.50,54.50,53.75,54.50,54.00,54.25,54.25,54.00,54.00,54.25,54.75,51.50,51.50,52.50,53.25,52.75,52.75,52.50,52.75,52.75,53.00,52.75,52.50,53.00,53.25,52.75,52.50,52.50,52.75,52.50,52.25,52.25,52.00,52.00,51.75,51.50,51.75,51.50,51.50,52.00,51.75,52.00,51.75,51.75,51.75,51.50,51.75,51.75,51.75,51.50,52.25,51.75,51.25,51.50,51.50,51.00
YCI
Sideway
13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20
PATO ⇩
ซึมขึ้น
10.10,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.20,10.10,10.30,10.30,10.40,10.40,10.50,10.50,10.60,10.50,10.70,10.60,11.00,11.00,11.20,11.60,11.90,12.20,11.10,11.20,10.90,10.60,10.60,10.60,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.60,10.50,10.30,10.40,10.50,10.40,10.20,10.30,10.20,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.40,10.40,10.70,11.50,11.20,11.20,10.90
FMT ⇩
Sideway
19.80,19.80,19.30,19.30,19.30,19.80,20.00,20.00,20.70,21.00,21.00,21.30,22.10,22.10,23.00,23.60,23.10,23.40,23.50,23.50,23.90,24.10,24.20,24.40,24.20,24.50,24.40,24.50,24.40,24.90,25.25,24.90,25.00,25.25,26.00,26.25,26.00,25.75,25.50,26.00,26.00,25.75,26.00,26.25,26.25,26.75,27.00,27.00,27.50,27.00,27.75,28.50,28.75,32.00,31.25,32.75,33.00,29.75,29.25,27.25
SMIT ⇩
Sideway
3.84,3.84,3.86,3.80,3.84,3.90,3.92,4.00,3.98,4.00,3.98,3.98,4.00,4.00,4.00,4.02,4.06,4.04,4.04,4.04,4.08,4.06,4.08,4.10,4.08,4.06,4.06,4.04,4.04,4.06,4.08,4.06,4.06,4.10,4.16,4.18,4.20,4.16,4.16,4.16,4.18,4.20,4.24,4.30,4.30,4.32,4.34,4.40,4.64,4.46,4.54,4.54,4.58,4.58,4.62,4.62,4.64,4.64,4.38,4.30
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!