หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ >> NEP
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

09/03/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

09/03/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:22
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 42.71
MACD ของวันนี้คือ 0.013721 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SELIC ⇩
ซึมลง
2.16,2.24,2.24,2.36,2.36,2.30,2.26,2.26,2.16,2.24,2.20,2.30,2.46,2.36,2.34,2.36,2.40,2.42,2.48,2.50,2.58,2.76,2.82,2.76,2.74,2.72,2.76,2.84,2.90,2.98,3.02,3.00,2.98,3.12,3.22,3.22,3.20,3.12,3.08,3.08,3.12,3.04,3.06,3.14,3.16,3.22,3.20,3.28,3.34,3.40,3.40,2.76,2.78,2.80,2.70,2.66,2.66,2.66,2.62,2.48
UTP ⇩
ขึ้น
19.60,19.40,19.10,19.60,19.50,19.60,19.60,18.90,18.20,18.30,17.80,17.60,17.10,17.40,18.20,18.00,17.60,17.10,17.20,17.10,17.10,17.10,17.20,18.00,18.60,18.20,17.70,18.10,17.80,17.90,18.00,17.80,19.70,19.50,19.60,19.60,19.40,20.30,19.60,19.90,20.10,19.40,19.90,21.00,21.00,21.20,20.90,20.70,20.50,21.70,21.90,22.00,22.20,22.40,22.90,22.80,22.70,22.30,23.00,22.60
MBAX ⇩
ลง
7.40,7.40,7.35,7.30,7.50,6.60,6.90,7.00,6.80,6.90,6.85,6.85,6.90,6.90,6.95,7.00,6.95,6.90,6.90,6.90,6.85,6.95,7.00,7.15,7.15,7.10,7.20,7.45,7.45,7.45,7.65,7.60,7.55,7.55,7.65,7.80,7.85,7.85,7.80,7.80,7.90,8.00,8.35,8.40,8.35,7.65,7.50,7.25,7.15,7.20,7.30,7.35,7.40,7.40,7.60,7.70,7.75,7.65,6.50,5.95
3K-BAT ⇩
ซึมลง
76.50,76.75,76.50,76.25,75.00,77.75,75.25,74.50,73.00,74.50,74.00,73.00,77.00,73.75,71.25,75.75,73.00,70.50,71.50,72.25,72.25,72.00,73.25,74.00,72.25,74.50,73.25,73.25,73.00,72.50,73.75,75.00,72.25,72.25,71.75,72.25,71.75,72.00,72.00,70.00,69.50,69.00,70.00,70.75,70.50,71.00,69.75,69.50,69.25,69.75,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,68.50,68.50,69.00,68.75
ADB ⇩
ซึมขึ้น
1.06,1.10,1.10,1.23,1.19,1.23,1.22,1.22,1.18,1.53,1.72,1.52,1.42,1.75,1.65,1.69,1.67,1.67,1.66,1.69,1.70,1.68,1.67,1.67,1.68,1.82,1.84,1.94,1.97,1.98,2.00,1.90,1.91,1.95,1.94,1.93,1.95,1.90,2.12,1.97,1.98,2.00,1.96,2.02,2.02,2.12,2.04,2.06,2.08,1.98,2.02,1.99,2.00,2.20,2.16,2.20,2.28,2.26,2.26,2.16
SCGP ⇩
ขึ้น
49.00,48.00,48.25,50.50,51.00,51.25,50.50,49.75,49.25,48.50,47.00,47.00,47.25,47.50,48.00,46.75,46.25,44.75,43.00,44.75,44.75,44.75,45.00,45.25,45.75,46.00,45.50,45.50,47.50,48.00,47.25,47.25,46.75,47.00,46.75,46.75,47.25,47.50,47.00,47.00,47.25,46.50,48.75,49.25,50.00,49.75,49.50,49.25,49.50,52.25,53.00,54.50,55.75,54.00,55.25,55.75,57.00,56.25,54.50,54.25
SNC ⇩
Sideway
12.40,12.40,12.40,12.60,12.50,12.70,13.10,13.00,13.00,13.10,13.00,13.10,13.00,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.90,13.00,12.90,12.90,12.90,13.00,13.30,13.40,13.50,13.50,14.00,14.10,14.00,13.90,14.00,13.80,13.80,13.60,13.50,13.50,13.50,13.40,13.70,13.70,13.80,14.00,14.10,14.10,14.00,13.90,14.00,14.00,14.10,14.00,14.70,14.90,14.80,14.90,13.60,13.60,13.60,13.50
SITHAI ⇩
ซึมขึ้น
0.65,0.65,0.65,0.66,0.67,0.63,0.64,0.65,0.62,0.65,0.66,0.66,0.63,0.63,0.64,0.65,0.64,0.64,0.63,0.64,0.65,0.67,0.71,0.69,0.70,0.72,0.71,0.71,0.71,0.72,0.74,0.73,0.75,0.82,0.83,0.82,0.81,0.78,0.75,0.78,0.78,0.77,0.75,0.76,0.78,0.78,0.89,0.89,0.94,0.89,0.91,0.91,0.96,1.01,1.00,1.02,0.99,1.03,1.02,0.95
ZIGA ⇩
ลง
6.20,6.05,6.20,6.80,6.80,7.45,7.25,7.55,7.45,6.45,6.70,6.35,6.35,6.40,6.65,5.20,5.75,5.55,5.90,5.75,5.60,5.40,5.40,5.35,5.40,5.40,6.10,7.00,6.85,6.60,6.55,6.40,6.70,6.60,6.65,6.65,6.50,6.40,5.90,6.20,6.15,6.10,6.35,6.10,6.10,6.65,6.30,6.10,6.25,6.15,6.30,6.50,6.35,6.05,6.10,6.20,6.20,6.10,6.00,5.65
PERM ⇩
Sideway
1.46,1.41,1.41,1.41,1.39,1.36,1.31,1.30,1.30,1.41,1.33,1.37,1.35,1.40,1.61,1.69,1.75,1.90,2.08,2.16,2.10,2.18,2.16,2.12,2.22,2.22,2.28,2.34,2.40,2.42,2.34,2.40,2.38,2.36,2.44,2.52,2.58,2.56,2.70,2.88,2.86,2.64,2.44,2.70,3.04,3.08,3.16,3.10,3.66,3.36,3.34,3.30,3.32,3.26,3.32,3.38,3.64,3.62,3.60,3.54
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!